Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: τριβή

Το σώμα Σ ηρεμεί πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο.
α. πόσες δυνάμεις, και γιατί, δέχεται το σώμα;
β. να σχεδιαστούν και να υπολογιστούν αυτές οι δυνάμεις 
Απάντηση
α. το σώμα δέχεται δύο δυνάμεις: το βάρος του, διότι βρίσκεται στην περιοχή της Γης και μια δύναμη από το κεκλιμένο επίπεδο, διότι έχει επαφή με αυτό.
β. το βάρος έχει διεύθυνση κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω...

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

ταλάντωση με δύο ελατήρια

Σώμα μάζας m=0,1kg είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο ελεύθερο άκρο ελατηρίου σταθεράς K1=10N/m και σε επαφή με το ελεύθερο άκρο ελατηρίου σταθεράς Κ2=30Ν/m.
Προσδίδουμε στο σώμα οριζόντια, προς τα δεξιά, ταχύτητα υο=4m/sΝα βρεθούν η περίοδος Τ της κίνησης του…

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

το βατραχάκι


Το κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου είναι στερεωμένο σε οριζόντιο επίπεδο. Στο πάνω άκρο του ελατηρίου είναι δεμένος δίσκος πάνω στον οποίο κάθεται ένα βατραχάκι και αρχικά όλο το σύστημα είναι ακίνητο. Κάποια χρονική στιγμή, που θεωρούμε αρχή μέτρησης του χρόνου, το βατραχάκι, επειδή πεινάει, εκτινάσσεται απότομα προς τα πάνω και μόλις καταφέρνει να πιάσει μια μύγα τη στιγμή που αυτή πετάει στην ίδια κατακόρυφη με αυτό και σε ύψος που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το ελεύθερο άκρο του ελατηρίου όταν αυτό έχει το φυσικό του μήκος...υπολογισμός χρόνου στις ταλαντώσεις


Να βρεθεί ο χρόνος (το χρονικό διάστημα) από τη στιγμή που σώμα, που πραγματοποιεί ταλάντωση, βρίσκεται στη θέση 1 απομακρυνόμενο από τη θέση ισορροπίας του Ο, μέχρι να βρεθεί στη θέση 2 επιστρέφοντας προς αυτήν

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τετραμήνου στη Φυσική Β΄ Γυμνασίου

Το φορτηγό της εικόνας βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1=10s στη θέση που φαίνεται δεξιά και τη χρονική στιγμή t2=17s στη θέση που φαίνεται αριστερά
Να βρείτε: α. το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κατά την κίνηση του φορτηγού από την αρχική μέχρι την τελική θέση
β. τη μετατόπιση του φορτηγού κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα
γ. τη μέση ταχύτητα του φορτηγού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα


Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ Λυκείου: είσοδος-έξοδος σε πεπερασμένο μαγνητικό πεδίο


Πλαίσιο σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου κατασκευασμένο από χάλκινο σύρμα σταθερής διατομής, αρχίζει να εισέρχεται τη χρονική στιγμή μηδέν σε περιοχή όπου υπάρχει πεπερασμένο ομογενές μαγνητικό πεδίο, με τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. Να βρεθούν και να σχεδιαστούν σε συνάρτηση με τον χρόνο από την έναρξη του φαινομένου μέχρι να εξέλθει από το πεδίο ολόκληρο το πλαίσιο: 
α. η τάση από επαγωγή και η τάση στον αγωγό ΒΓ
β. η τάση από επαγωγή και η τάση στον αγωγό ΑΔ...


Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

Ερωτήσεις Φυσικής Β΄Γυμνασίου: βάρος


Πού βρίσκεται το κέντρο βάρους ομογενούς σώματος που έχει σχήμα δακτυλίου;
Απάντηση: στο κέντρο του δακτυλίου (δηλαδή έξω από το σώμα !) αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι το βάρος είναι η συνισταμένη των στοιχειωδών (των επί μέρους) βαρών των μικρών τμημάτων από τα οποία συναποτελείται το σώμα, που, ως συνισταμένη, επιτρέπεται να μην ανήκει στο σώμα, διότι δεν είναι πραγματική δύναμη.


Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019

Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό κύκλωμα


Αν κλείσουμε τον διακόπτη του κυκλώματος που φαίνεται στην εικόνα:
α. η πηγή θα δημιουργήσει ηλεκτρόνια και θα τα θέσει σε κίνηση
β. θα περάσει ρεύμα πρώτα από την πηγή και μετά από το λαμπάκι
γ. θα περάσει ρεύμα ταυτόχρονα από την πηγή, από τον διακόπτη και από το λαμπάκι
δ. το κύκλωμα από ανοιχτό θα γίνει κλειστό

Ερωτήσεις Φυσικής Β Γυμνασίου: δυνάμεις


το σημείο εφαρμογής μιας δύναμης είναι πάντα σημείο του σώματος που την δέχεται (και όχι που την ασκεί)
στην ίδια εικόνα όλες οι δυνάμεις είναι υποχρεωτικά σχεδιασμένες με την ίδια κλίμακα (επομένως μια δύναμη που φαίνεται κάποιες φορές μεγαλύτερη από μια άλλη είναι τόσες φορές, κιόλας, και αντιστρόφως)

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: η αντιλόπη


Μια αντιλόπη, που βόσκει ήσυχα σε μια περιοχή της ζούγκλας, αλλά “έχει και το νου της”, αντιλαμβάνεται κάποια στιγμή την παρουσία ενός λιονταριού σε μικρή απόσταση από αυτήν, οπότε, φοβούμενη για τη ζωή της, ξεκινά να απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα, ενώ...

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

Πρόχειρο διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

Με τη βοήθεια σώματος φορτισμένου με φορτίο -10nC φορτίζουμε ένα, αρχικά αφόρτιστο, σώμα με επαφή.
Αν μετά τη φόρτιση το φορτίο του πρώτου σώματος είναι -7nC τότε το φορτίο του άλλου είναι:
α.+3nC   β.-3nC   γ.+7nC   δ.-7nC

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

Εργαστηριακή δραστηριότητα Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: μέτρηση μήκους


Διαθέτετε ένα υποδεκάμετρο και αρκετά κέρματα του ευρώ, που θεωρούνται όλα με ίδιες διαστάσεις. 
Τι θα κάνετε για να μετρήσετε, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, το πάχος που έχει το κάθε κέρμα, αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το υποδεκάμετρο για μία, μόνο, φορά;

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: τα αυτοκίνητα


Ένα επιβατικό αυτοκίνητο και ένα φορτηγό κινούνται σε ευθύγραμμο τμήμα της Εθνικής οδού με σταθερές ταχύτητες.
Κάποια στιγμή οι θέσεις των δυο οχημάτων είναι αυτές που φαίνονται στην εικόνα.
Να βρείτε:
α. μετά από πόσο χρόνο το επιβατικό θα φθάσει το φορτηγό
β. τη μετατόπιση κάθε οχήματος μέχρι τότε

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Εργαστηριακή δραστηριότητα Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: μελέτη ευθύγραμμης ομαλής κίνησης χωρίς κανένα όργανο

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του 1ου Γυμνασίου Ιλίου της Δυτικής Αθήνας, χωρίς κανένα όργανο, με κινητό Κ έναν μαθητή, με μονάδα μέτρησης μήκους π το “πλακάκι” του προαυλίου, δηλαδή το μήκος του και με μονάδα μέτρησης χρόνου τ το “τικ-τακ”, δηλαδή τον χρόνο ανάμεσα σε δυο διαδοχικούς χτύπους της καρδιάς...
                                     συνέχεια...
Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο


Να βρεθούν σε συνάρτηση με τον χρόνο:
α. η μαγνητική ροή που περνάει από το πλαίσιο
β. η μεταβολή της μαγνητικής ροής
γ. η ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο
δ. η ένταση του από επαγωγή ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο
ε. η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού πεδίου που από επαγωγή δημιουργείται

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

Εργαστηριακή δραστηριότητα Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: μέτρηση μήκους

Να μετρήσετε με τη βοήθεια ξύλινου μέτρου το ύψος του συμμαθητή σας με τον οποίο κάθεστε στο ίδιο θρανίο καθώς και την απόσταση ανάμεσα στα άκρα των χεριών του όταν βρίσκονται σε έκταση. Να συγκρίνετε μεταξύ τους τις τιμές που βρήκατε. Τι παρατηρείτε;

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου:ευθύγραμμη ομαλή κίνηση


    σταθεροποιούμε, με τη βοήθεια του σφιγκτήρα, τον ηλεκτρικό χρονομετρητή στο ένα άκρο του εργαστηριακού πάγκου
    κόβουμε ένα κομμάτι χαρτοταινία, περνάμε το ένα άκρο του μέσα από τον οδηγό του χρονομετρητή και το προσκολλάμε, με τη βοήθεια της συγκολλητικής ταινίας, στο πίσω μέρος του τραίνου, πραγματοποιώντας έτσι τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα
    θέτουμε σε λειτουργία πρώτα τον χρονομετρητή και μετά το τραίνο...

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο

Όταν το ένα, από δύο αρχικά αφόρτιστα σώματα, κατά την ηλέκτριση με τριβή, αποκτά φορτίο +20nC:
α. το άλλο σώμα αποκτά φορτίο -20nC
β. το άλλο σώμα αποκτά φορτίο +20nC
γ. το ολικό φορτίο των δύο σωμάτων είναι +20nC
δ. το ολικό φορτίο των δύο σωμάτων είναι 0

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: το φορτηγό


Το φορτηγό που φαίνεται στην εικόνα (που θεωρείται ως υλικό σημείο εκεί που σημειώνεται η κουκίδα), βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1=4s στη θέση που φαίνεται δεξιά και τη χρονική στιγμή t2=11s στη θέση που φαίνεται αριστερά.
Να βρείτε: γ. τη μετατόπισή του...   δ. τη μέση ταχύτητά του...

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: πυκνότητα


Ο όγκος ενός σώματος κατασκευασμένου από υλικό πυκνότητας 800kg/m3 είναι 1500cm3.
Να βρείτε τη μάζα του.
Λύση
(σύμφωνα με τις “δέκα εντολές”)

Η άσκηση 2 του σχολικού βιβλίου Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

Τα κέντρα δύο μικρών μεταλλικών σφαιρών βρίσκονται σε απόσταση 24cm. Οι σφαίρες έλκονται με δύναμη της οποίας το μέτρο είναι 0,036Ν.
Σε πόση απόσταση πρέπει να τοποθετηθούν οι σφαίρες ώστε η δύναμη με την οποία έλκονται να γίνει 0,004Ν;

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Εργαστηριακή Άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις


φορτίζουμε τη γεννήτρια και
φέρουμε το σφαιρίδιο του εκκρεμούς στην περιοχή μεταξύ των πόλων της
πλησιάζουμε τον ένα θύσανο προς τον άλλον έχοντας προηγουμένως
συνδέσει και τους δύο θυσάνους με τον ίδιο πόλο της γεννήτριας
τον ένα θύσανο με τον ένα και τον άλλον με τον άλλον πόλο της γεννήτριας...

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019

οι “δέκα εντολές” για τη λύση απλής άσκησης Φυσικής


διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση, ώστε να διαπιστώσουμε ποια φυσικά μεγέθη δίδονται και ποιο (ή ποια) ζητείται
συμβολίζουμε με σύμβολο επιλογής μας κάθε φυσικό μέγεθος και διευκρινίζουμε τον συμβολισμό του
σχεδιάζουμε κατάλληλο σχήμα...

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο σωληνοειδές

Τα άκρα ενός σωληνοειδούς είναι συνδεδεμένα με τους πόλους πηγής συνεχούς ρεύματος, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Αν συσπειρώσουμε το σωληνοειδές ώστε αυτό να παραμείνει σωληνοειδές έχοντας το μισό του αρχικού του μήκους, χωρίς να διακοπεί η σύνδεσή του με τους πόλους της πηγής, τότε:
α. θα υποδιπλασιαστεί, β. θα παραμείνει ως έχει, γ. θα διπλασιασθεί...


Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: εισαγωγή


Μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους ονομάζεται η σύγκρισή του με ένα άλλο ομοειδές μέγεθος που λαμβάνεται ως μονάδα μέτρησης.
Το μέτρο ενός φυσικού μεγέθους είναι πάντα θετικό και συναποτελείται από την αριθμητική τιμή (που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερο το μέγεθος από τη μονάδα μέτρησης) και από τη μονάδα μέτρησης...


Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Εργαστηριακή Άσκηση Φυσικής Α΄ Λυκείου: ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση

ο χωρισμός της χαρτοταινίας σε λωρίδες αρχίζει από την πρώτη ευδιάκριτη κουκίδα
ο χρόνος κίνησης για κάθε λωρίδα λαμβάνεται ίσος με 0.2s
η μέση ταχύτητα του αμαξιδίου για κάθε χρονικό διάστημα θεωρείται ίση με τη στιγμιαία στο μέσον του ίδιου χρονικού διαστήματος
στον εργαστηριακό οδηγό οι κουκίδες στο διάγραμμα λωρίδων των μετατοπίσεων είναι σημειωμένες σε λανθασμένη θέση (με συνέπεια η καμπύλη να προκύπτει μετατοπισμένη παράλληλα με την πραγματική)
επειδή οι μετρήσεις αρχίζουν από την πρώτη ευδιάκριτη κουκίδα, υπάρχει και αρχική ταχύτητα, όπως επιβεβαιώνεται και από το σχετικό διάγραμμα...

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρισμός


το ηλεκτρικό φορτίο είναι πρωταρχική έννοια και δεν ορίζεται
η ύπαρξη δύο (μόνο) ειδών ηλεκτρικών φορτίων δεν αποδεικνύεται αποτελεί αξίωμα
κατά την ανταλλαγή φορτίων μεταξύ κάποιων συγκεκριμμένων σωμάτων το συνολικό τους φορτίο παραμένει σταθερό
το συνολικό φορτίο όλων των σωμάτων του Σύμπαντος είναι μηδέν

βοήθημα Φυσικής

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

ο δεξιόστροφος κοχλίας


ο δεξιόστροφος κοχλίας βοηθάει πρακτικά:
α. στον προσδιορισμό της φοράς της έντασης του μαγνητικού πεδίου Β που δημιουργείται σε κάθε σημείο της περιοχής γύρω από ρευματοφόρο αγωγό
β. στον προσδιορισμό της φοράς της δύναμης Laplace F που δέχεται ρευματοφόρος αγωγός μέσα σε μαγνητικό πεδίο
γ. στον προσδιορισμό της φοράς της δύναμης Lorenz F που δέχεται κινούμενο φορτισμένο σωματίδιο μέσα σε μαγνητικό πεδίο και
δ. στον προσδιορισμό της πολικότητας της ηλεκτρεγερτικής δύναμης από επαγωγή η οποία δημιουργείται στα άκρα ευθυγράμμου αγωγού που κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο


Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

καλή αρχή στη Φυσική, φίλε, μαθητή της Α΄ Γυμνασίου


α, ναι…
κι’ αν δεν φτάσεις ακριβώς στην κορφή,
(γιατί μερικοί λένε πως δεν υπάρχει κορφή,
κι άλλοι λένε πως ανεβαίνει κι αυτή μαζί σου…)
δε …χάλασε κι’ ο κόσμος!
πολλές φορές
το ταξίδι αξίζει για το ταξίδι.
καλό ταξίδι λοιπόν…


Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

είσοδος-έξοδος σε πεπερασμένο μαγνητικό πεδίο


Πλαίσιο σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου κατασκευασμένο από χάλκινο σύρμα σταθερής διατομής, αρχίζει να εισέρχεται τη χρονική στιγμή μηδέν σε περιοχή όπου υπάρχει πεπερασμένο ομογενές μαγνητικό πεδίο, με τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. Να βρεθούν και να σχεδιαστούν σε συνάρτηση με τον χρόνο από την έναρξη του φαινομένου μέχρι να εξέλθει από το πεδίο ολόκληρο το πλαίσιο: α. η τάση από επαγωγή και η τάση στον αγωγό ΒΓ, β. η τάση από επαγωγή και η τάση στον αγωγό ΑΔ...


Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019

θα 'πρεπε να πανηγυρίζω, ίσως, αλλά δεν...

το τεύχος Α της νέας ύλης της Γ΄ Λυκείου είναι τμήμα από το βιβλίο της Β΄ Λυκείου, στη συγγραφική ομάδα του οποίου ήμουν μέλος, αλλά δεν πανηγυρίζω για δύο, βασικά, λόγους: πρώτον διότι τα τελευταία 18 χρόνια, η πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε από συγγραφικές ομάδες και άλλες, σχετικές, επιτροπές για την υλοποίηση της, κατ' αρχήν, θετικής φιλοσοφίας του “πολλαπλού” βιβλίου, ακυρώθηκε, έναν, μόλις χρόνο μετά την εφαρμογή της, με συνέπεια αξιόλογες εργασίες συναδέλφων...


Κυριακή 18 Αυγούστου 2019

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε κινούμενο πλαίσιοΑγώγιμο πλαίσιο σχήματος ισοσκελούς τριγώνου με πλευρές ΑΟ=ΒΟ=l και γωνία κορυφής 2φ βρίσκεται σε περιοχή όπου δεξιά από μια διαχωριστική ευθεία υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο, μεγάλου εύρους, μαγνητικής επαγωγής Β κάθετης στο επίπεδο του πλαισίου... Σάββατο 17 Αυγούστου 2019

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο


Αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο έχει ακτίνα Α και παρουσιάζει αντίσταση ανά μονάδα μήκους λ. Κάποια χρονική στιγμή, που θεωρείται αρχή μέτρησης του χρόνου, δημιουργείται στο εσωτερικό του πλαισίου ομογενές μαγνητικό πεδίο, που η μαγνητική επαγωγή του Β είναι κάθετη στην επιφάνεια του πλαισίου και μεταβάλλεται με τον χρόνο t σύμφωνα με την εξίσωση Β=μt.
Το μαγνητικό πεδίο είναι περιορισμένο και συμμετρικό σε σχέση... 

Τρίτη 13 Αυγούστου 2019

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή στον “χειρότερο” αγωγό


Ο επίπεδος αγωγός ΑΒ...Ω, ο ...“χειρότερος”, περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από σημείο Ο του επιπέδου του. Στην περιοχή υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο, μαγνητικής επαγωγής Β, κάθετης στο επίπεδό του.
Να βρεθεί η ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή που αναπτύσσεται στον αγωγό.


Κυριακή 11 Αυγούστου 2019

Τάση από επαγωγή στα άκρα αγωγού στρεφομένου μέσα σε μαγνητικό πεδίο

Ευθύγραμμος μεταλλικός αγωγός μήκους βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής Β και περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από το ένα άκρο του, με τρόπο ώστε οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού περίου να τέμνουν κάθετα το επίπεδο κίνησής του. Να βρεθεί η τάση από επαγωγή που εμφανίζεται στα άκρα του.

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

“Τεθλασμένος” αγωγός σε μαγνητικό πεδίο


Κάθε αγωγός που φαίνεται στην εικόνα συναποτελείται από ίσα αγώγιμα ευθύγραμμα τμήματα μήκους L, ώστε όλες οι γωνίες του να είναι ορθές, και βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β κάθετης με το επίπεδό του.
α. αν ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι να βρεθεί το μέτρο της δύναμης Laplace που δέχεται
β. αν ο αγωγός κινείται με ταχύτητα υ πάνω στο επίπεδό του...


Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψηΤρείς αντιστάτες με αντιστάσεις R1=1Ω ο πρώτος, R2=5Ω ο δεύτερος, και R3=3Ω ο τρίτος συνδέονται με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα. Αν στα άκρα του πρώτου αντιστάτη εφαρμόζεται τάση V1 =2V να βρεθούν:
α. η ένταση Ι1 του ρεύματος που τον διαρρέει...
ε. η ολική αντίσταση R του συστήματος, η τάση V στα άκρα του και η ένταση Ι του ρεύματος που το διαρρέει.


Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη


Κιβώτιο μεταφέρεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο κατά 2m, με την επίδραση οριζόντιας δύναμης 20Ν και τριβής 10Ν.
Να βρεθεί το έργο:
α. της οριζόντιας δύναμης
β. της τριβής
γ. του βάρους του κιβωτίου και δ. της κάθετης αντίδρασης του επιπέδου

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Ερωτήσεις Θεωρίας Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη


Οι θέσεις ενός αυτοκινήτου για διάφορες χρονικές στιγμές φαίνονται στην εικόνα. Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε ότι η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλή; 
Απάντηση 
1ος τρόπος: βρίσκοντας ότι σε κάθε περίπτωση σε ίσους χρόνους οι μετατοπίσεις του είναι ίσες π.χ. κατά το χρονικό διάστημα 0,1s έως 0,4s που είναι ίσο με 0,3s η μετατόπιση είναι... 
2ος τρόπος: βρίσκοντας ότι σε κάθε περίπτωση η μέση ταχύτητα είναι ίδια π.χ. κατά το χρονικό διάστημα... 
3ος τρόπος: διαπιστώνοντας, αφού το σχεδιάσουμε, ότι το διάγραμμα x=f(t) παριστάνεται με ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων