Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ηλεκτρομαγνητισμός: κριτήριο αξιολόγησης


Δύο ευθύγραμμοι και παράλληλοι αγωγοί Α και Β “απείρου μήκους” απέχουν μεταξύ τους κατά d και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα εντάσεων Ι1 ο ένας και Ι2 ο άλλος όπως φαίνεται στο σχήμα.
Να προσδιορισθεί η θέση σημείου όπου η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν οι δύο αγωγοί είναι διπλάσια από τη μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο κάθε ένας απ’ αυτούς. 

Κυριακή 24 Μαΐου 2020

Ηλεκτρομαγνητισμός: κριτήριο αξιολόγησης

Από μικρό ύψος αφήνουμε να πέσει ένας ραβδόμορφος μαγνήτης Μμε τρόπο που φαίνεται στο σχήμαώστε να περάσει μέσα από ένα οριζόντιο μεταλλικό δακτύλιο Δ που συγκρατείται κατάλληλα σε μικρότερο ύψοςΗ επιτάχυνση της πτώσης του μαγνήτη είναι
αμικρότερη από μέχρις να περάσει από τον δακτύλιο και μεγαλύτερη μετά   βμικρότερη από για όλη τη διάρκεια της πτώσης                 γ. μεγαλύτερη από g για όλη τη διάρκεια της πτώσης...
Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Ηλεκτρομαγνητισμός: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής


Το μέτρο της μαγνητικής επαγωγής σε κάποιο σημείο του μαγνητικού πεδίου, που δημιουργείται στο εσωτερικό σωληνοειδούς που διαρρέεται από ρεύμα, σε συνάρτηση με την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει, παριστάνεται με την ευθεία:
α.1,  β.2,  γ.3,  δ.4 
                  συνέχεια...
Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Ερωτήσεις θεωρίας Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρική ενέργεια


    Από ποια σχέση δίνεται η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα σε μια ηλεκτρική συσκευή και πώς αυτή προκύπτει;
    Από ποιες επί πλέον σχέσεις δίνεται η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα σε έναν αντιστάτη και πώς αυτές προκύπτουν;


Παρασκευή 1 Μαΐου 2020

“Τεθλασμένος” αγωγός σε μαγνητικό πεδίο


αν ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι να βρεθεί το μέτρο της δύναμης Laplace που δέχεται
αν ο αγωγός κινείται με ταχύτητα υ πάνω στο επίπεδό του, κάθετη σε τμήματά του και παράλληλη στα άλλα, όπως φαίνεται στην εικόνα, να βρεθεί η ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή που αναπτύσσεται στα άκρα του