Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σύνδεση σε σειρά και σε παραλληλία

Δύο λαμπτήρες συνδέονται σε παραλληλία. 
Ποια σχέση συνδέει την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του συστήματός τους με την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα κάθε ενός από αυτούς, πώς διαπιστώνουμε αυτή τη σχέση και πώς την ερμηνεύουμε;

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: τριβή

         Να σχεδιαστούν και να περιγραφούν οι δυνάμεις που δέχεται ένα κιβώτιο που σέρνεται προς τα δεξιά, με τη βοήθεια οριζόντιου σχοινιού, πάνω σε μη λείο οριζόντιο δάπεδο.
Ποιο σώμα ασκεί κάθε μία από αυτές τις δυνάμεις;
 Απάντηση

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: νόμος του Ohm

πραγματοποιούμε το κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα  και με τη βοήθεια των οργάνων μετράμε την τάση V στα άκρα του αντιστάτη και την ένταση I του ρεύματος που τον διαρρέει
επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία με διάφορες τιμές της τάσης, 
βρίσκουμε σε κάθε περίπτωση την τιμή της αντίστασης του αντιστάτη...

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: βάρος

Τι ονομάζεται (γήινο) βάρος ενός σώματος και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του;
Απάντηση                          Βάρος ενός σώματος ονομάζεται η δύναμη που ασκεί η Γη σ’ αυτό το σώμα.Το βάρος έχει σημείο εφαρμογής ένα σημείο του σώματος (που λέγεται κέντρο βάρους ή κέντρο μάζας), διεύθυνση την κατακόρυφη του τόπου στον οποίο βρίσκεται το σώμα, φορά προς...

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Απάντηση στο πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τριμήνου στη Φυσική Β΄ Γυμνασίου


Να βρείτε:
α. το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κατά την κίνηση του φορτηγού από την αρχική μέχρι την τελική θέση 7s
β. τη μετατόπιση του φορτηγού κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα -7m
γ. τη μέση ταχύτητα του φορτηγού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα -1m/s

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: όργανα μετρήσεων

Πώς λέγεται το όργανο μέτρησης της έντασης που διαρρέει έναν ηλεκτρικό καταναλωτή και πώς συνδέεται μ’ αυτόν; Απάντηση

Λέγεται αμπερόμετρο
(από το όνομα της μονάδας
μέτρησης της έντασης) και
συνδέεται…

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

Απάντηση στο πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τριμήνου στη Φυσική Α΄ Γυμνασίου

Τι θα κάνετε για να μετρήσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το πάχος που έχει κάθε βιβλίο, αν... Τοποθετούμε πολλά βιβλία το ένα πάνω στο άλλο, φροντίζοντας ώστε το συνολικό τους πάχος να είναι μικρότερο από τη μέγιστη ένδειξη του υποδεκαμέτρου... 

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: δυνάμεις

Να περιγράψετε τη δύναμη που δέχεται το σώμα που φαίνεται στην εικόνα.     
Να σχεδιάσετε μια οριζόντια προς τα αριστερά δύναμη ίση με 24Ν που ασκείται στο κέντρο σφαιρικού σώματος. 

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

Πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τριμήνου στη Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

   Η δύναμη με την οποία απωθούνται δύο σημειακά φορτία, που βρίσκονται σε απόσταση 2m, έχει μέτρο 9·10-3Ν.
Αν το ένα φορτίο είναι +4·10-6C, να βρεθεί το άλλο. Δίδεται Κ=9·109Ν·m2/C2

Πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τριμήνου στη Φυσική Α΄ Γυμνασίου

  Διαθέτετε ένα υποδεκάμετρο και πολλά βιβλία Φυσικής. Τι θα κάνετε για να μετρήσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το πάχος που έχει κάθε βιβλίο, αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το υποδεκάμετρο μία, μόνο, φορά;                Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τριμήνου στη Φυσική Β΄ Γυμνασίου

Να βρείτε:
α. το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κατά την κίνηση του φορτηγού από την αρχική μέχρι την τελική θέση
β. τη μετατόπιση του φορτηγού κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
γ. τη μέση ταχύτητα του φορτηγού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: η αντιλόπη

Δίδεται η πληροφορία ότι τα ζώα μπορούν να κινούνται με τη σταθερή τους ταχύτητα, η μεν αντιλόπη, το πολύ, για χρόνο 60s, το δε λιοντάρι, το πολύ, για απόσταση 1000m, και στη συνέχεια σταματούν, λόγω κούρασης. Δίδεται, επίσης, ότι η αρχική απόστασή τους είναι 70m.  
Να ερευνήσετε αν γλίτωσε ή όχι η αντιλόπη. 

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: κινήσεις

Κάποια στιγμή οι θέσεις των δυο οχημάτων είναι αυτές που φαίνονται στην εικόνα.
Να βρείτε:
α. μετά από πόσο χρόνο το επιβατικό θα φθάσει το φορτηγό            β. τη μετατόπιση κάθε οχήματος μέχρι τότε

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: μελέτη ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

χαρακτηρίζουμε ως 0 την πρώτη ευδιάκριτη κουκίδα, ως 1 την 6η, ως 2 την 11η κ.ο.κ. (η υπόδειξη του εργαστηριακού οδηγού είναι λανθασμένη)
μετράμε τις θέσεις κάθε κουκίδας με σημείο αναφοράς την κουκίδα 0
συμπληρώνουμε κατάλληλο πίνακα μετρήσεων και υπολογισμών...

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο

Αν φέρουμε, για λίγο, σε επαφή τις δύο σφαίρες και μετά τις απομακρύνουμε:
α. η πρώτη σφαίρα θα έχει φορτίο -8nC και η δεύτερη +2nC
β. η πρώτη σφαίρα θα...

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: το φορτηγό

Να βρείτε:
α. το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κατά την κίνηση του φορτηγού από την αρχική μέχρι την τελική του θέση              β. την αρχική και την τελική του θέση... 

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις

   φορτίζουμε τη γεννήτρια και πλησιάζουμε τον ένα θύσανο προς τον άλλον, έχοντας προηγουμένως, με τη βοήθεια καλωδίων, συνδέσει:
       και τους δύο θυσάνους με τον ίδιο πόλο της γεννήτριας, τον ένα θύσανο με τον ένα και τον άλλον με τον άλλον πόλο της γεννήτριας

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρισμός

Πλησιάζουμε το σώμα, συγκρατώντας το με μονωτική λαβή, στο σφαιρίδιο του εκκρεμούς και αν παρατηρήσουμε ότι το σφαιρίδιο αποκλίνει από την κατακόρυφη το σώμα είναι φορτισμένο, άλλως είναι αφόρτιστο. (απαραίτητη προϋπόθεση: το σφαιρίδιο πρέπει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, πράγμα που μπορούμε να εξασφαλίσουμε αν το πιάσουμε για λίγο με το χέρι μας)

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: εισαγωγή

η σύγκριση, η πρόσθεση και η αφαίρεση δύο φυσικών μεγεθών επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ομοειδή
ο ορισμός ενός φυσικού μεγέθους είναι πρωταρχική έννοια, γι αυτό και δεν έχει ανάγκη απόδειξης
η πυκνότητα είναι χαρακτηριστικό του υλικού κατασκευής ενός σώματος και όχι του σώματος

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Πειραματική δραστηριότητα Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: μέτρηση μήκους

  Διαθέτετε ένα υποδεκάμετρο και ένα τάβλι με τα πούλια του, που θεωρούνται όλα με ίδιες διαστάσεις.         Τι θα κάνετε για να μετρήσετε, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, το πάχος που έχει το κάθε πούλι, αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το υποδεκάμετρο για μία, μόνο, φορά; 

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Η αγορά ενός καλού βιβλίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου είναι επένδυση

    θα βρείτε σε κάθε κεφάλαιο:  
    ·        ερωτήσεις θεωρίας, με πλήρη κάλυψη της ύλης, άμεση απάντηση, παρατηρήσεις και επισημάνσεις
    ·        δραστηριότητες με απλά πειράματα, όλες τις υποχρεωτικές και μη πειραματικές ασκήσεις, διαθεματικές προσεγγίσεις και συνθετικές εργασίες
    ·        απαντήσεις όλων των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου
    ·        υποδειγματικά λυμένα παραδείγματα
    ·        λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
·        επιλεγμένες ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, συμπλήρωσης πίνακα, αντιστοίχησης, πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, ανοιχτές,  κρίσεως, επανάληψης με υποδείξεις-απαντήσεις
·        επιλεγμένες “σπαζοκεφαλιές” με υποδείξεις-απαντήσεις
·        επιλεγμένες ασκήσεις με υποδείξεις-απαντήσεις
·        πρόχειρο διαγώνισμα με υπόδειξη-απάντηση

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Οι “δέκα εντολές” για την ασφάλεια στο σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Θέτω σε λειτουργία μια συσκευή αφού πρώτα μάθω καλά τη λειτουργία της και πάρω άδεια από τον καθηγητή μου. 
Αρχίζω την εκτέλεση ενός πειράματος αφού πρώτα ο καθηγητής μου ελέγξει τη διάταξη που συναρμολόγησα.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Οι “δέκα εντολές” για μια καλή πορεία στο Γυμνάσιο

    Παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή τον καθηγητή μου στην τάξη και προσπαθώ να αποκομίσω όσο γίνεται περισσότερες γνώσεις απ’ αυτόν. Συμμετέχω στο μάθημα δίνοντας όσο μπορώ πιο σωστές απαντήσεις. Διδάσκομαι και από τα λάθη μου και προσπαθώ να μην τα επαναλάβω.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

Καλή αρχή στη Φυσική

Η Φυσική δεν είναι βουνό, αλλά δεν είναι και λόφος.
Ούτε, όμως, και οι δυνατότητές μας είναι άπειρες.
Γι’ αυτό, τώρα στην αρχή, μη δειλιάσεις. 
Προσπάθησε, ρώτησε, ενδιαφέρσου.

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

καημένο 3…

…άκουσα για μια βόμβα μεγατόνων στα Μαθηματικά:
καταργήθηκε ο αριθμός 3 !!!
και από τώρα και μετά η αρίθμηση θα είναι ως εξής:
1,2,4,5,6,7…
έτσι μπορεί να εξηγηθεί γιατί στο σημερινό ντιμπέϊτ των αρχηγών των κομμάτων δεν μετέχει και ο αρχηγός του τρίτου κόμματος...

Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

οι "λαχανάδες"...

γι’ αυτό κι εγώ επιλέγω “με χίλια” λαχανάδες…
και γιατί δεν υπήρξαν πολιτικοί ποτέ και γιατί κάθε φορά που τους πιάνανε να παρανομούν είχαν τη μαγκιά να πληρώνουν με την προσωπική τους ελευθερία
Αβάντι μαέστρο λοιπόν: 

Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

όλος ο “θίασος” επί σκηνής...

γι’ αυτό κι εγώ επιλέγω “με χίλια” Σιορ Διονύσιο…
και γιατί φρόντισε να είναι απών απ’ αυτόν τον “θίασο”
και γιατί τί παραπάνω ζημιά να κάνει ένας καλλιτέχνης
στη λογική μου;
Αβάντι μαέστρο λοιπόν:https://ww...

Κυριακή 31 Μαΐου 2015

Σχόλια για τα θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων στη Φυσική Κατεύθυνσης


αλήθεια το γράφημα, στο 3ο θέμα, τι εκφράζει ως Φυσική; κατά την άποψή μου  δεν εκφράζει απολύτως τίποτα! 
θα εξέφραζε, βέβαια, αν εζητείτο, διάγραμμα των “μανάδων” τους, δηλαδή της ενέργειας του πυκνωτή σε σχέση με την ενέργεια του πηνίου 

Κυριακή 24 Μαΐου 2015

Όλες οι περιπτώσεις υπολογισμού χρόνου στις ταλαντώσεις

Να βρεθεί ο χρόνος (το χρονικό διάστημα) που μεσολαβεί από τη στιγμή που το σώμα βρίσκεται
α. στη θέση 1 απομακρυνόμενο από τη θέση ισορροπίας του Ο, μέχρι να βρεθεί στη θέση 2 επιστρέφοντας προς αυτήν
β. στη θέση 2 επιστρέφοντας στη θέση ισορροπίας του Ο, μέχρι να βρεθεί στη θέση 3 απομακρυνόμενο από αυτήν

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Απαντήσεις στα Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

(Σ)  Αν ένα σώμα βάρους 30Ν δέχεται
άνωση 10Ν, τότε η ένδειξη του δυναμομέτρου από το οποίο το έχουμε εξαρτήσει (δηλαδή το φαινομενικό του βάρος) είναι: 
α. 10Ν       β. 20Ν
γ. 30Ν       δ. 40Ν