Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη

(Σ) Το σημείο εφαρμογής μιας δύναμης είναι:

α. μερικές φορές σημείο του σώματος που την ασκεί

β. μερικές φορές σημείο του σώματος που τη δέχεται

γ. πάντα σημείο του σώματος που την ασκεί

δ. πάντα σημείο του σώματος που τη δέχεται

                                                                                                   συνέχεια...


Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη

 (Σ, Λ) Οι ηλεκτρικές δυνάμεις με τις οποίες αλληλεπιδρούν δύο σώματα:

α. είναι (ίσες και) αντίθετες

β. έχουν σχέση δράσης-αντίδρασης

γ. έχουν συνισταμένη ίση με μηδέν

δ. έχουν συνισταμένη διάφορη του μηδενός

                                                             συνέχεια...