Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ Λυκείου

Σε μια περιοχή όπου υπάρχει ομογενές, χρονικά μεταβαλλόμενο, μαγνητικό πεδίο του οποίου η ένταση μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα, είναι τοποθετημένο αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου.

Να σχεδιασθεί, αιτιολογημένα, σε συνάρτηση με τον χρόνο, το διάγραμμα...

Να βρεθεί το φορτίο που περνάει από...

                                  συνέχεια...

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Φαινόμενο πεδίο βαρύτητας

Σώμα ηρεμεί κρεμασμένο από κάποια οροφή με τη βοήθεια μη εκτατού νήματος.

Κάποια χρονική στιγμή ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη.

Να βρεθούν:

α. η θέση στην οποία βρίσκεται το σώμα όταν η ταχύτητά του γίνεται μέγιστη

β. η μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει το σώμα

γ. η μέγιστη τιμή της τάσης του νήματος

δ. η θέση στην οποία βρίσκεται το σώμα όταν η ταχύτητά του ξαναγίνεται μηδέν

                                   συνέχεια...

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β Γυμνασίου

Ένα επιβατικό αυτοκίνητο και ένα φορτηγό κινούνται σε ευθύγραμμο τμήμα της Εθνικής οδού, προς την ίδια κατεύθυνση.

Κάποια στιγμή οι θέσεις των δυο οχημάτων είναι αυτές που φαίνονται στην εικόνα.

Να βρείτε:

α. μετά από πόσο χρόνο το επιβατικό θα φθάσει το φορτηγό

β. τη μετατόπιση κάθε οχήματος μέχρι τότε

                                 συνέχεια...

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

Τεχνητός δορυφόρος

Τεχνητός δορυφόρος Δ πραγματοποιεί, με την επίδραση του βάρους του, ομαλή κυκλική κίνηση γύρω από το κέντρο Κ της Γης, ευρισκόμενος διαρκώς στο επίπεδο του Ισημερινού της, και σε ύψος h=R/10 από την επιφάνειά της.

Να βρεθούν:

α. το μέτρο υ της ταχύτητάς του

β. η περίοδος ΤΔ της κίνησής του...

                                 συνέχεια...


Ανάποδη βολή από κεκλιμένο επίπεδο

Από σημείο Α μεγάλου κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ, βάλλεται υπό γωνία θ σε σχέση με αυτό και στην “τομή” του, δηλαδή πάνω στο κατακόρυφο επίπεδο που το τέμνει κάθετα, σώμα μικρών διαστάσεων με αρχική ταχύτητα υ και με τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. Το σώμα συναντά το κεκλιμένο επίπεδο σε σημείο Β.

Να βρεθούν:

α. ο χρόνος κίνησης του σώματος

β. η απόσταση s ανάμεσα στα σημεία Α και Β

γ. ο χρόνος κίνησης του σώματος td ώσπου αυτό να βρεθεί στη μέγιστη απόσταση από το κεκλιμένο επίπεδο

δ. η μέγιστη απόσταση d από το κεκλιμένο επίπεδο

ε. η σχέση των γωνιών θ και φ ώστε το σώμα να φθάσει στο σημείο Β κάθετα με το κεκλιμένο επίπεδο

στ. η ταχύτητα του σώματος όταν αυτό φθάνει στο σημείο Β κάθετα με το κεκλιμένο επίπεδο

Η αντίσταση που συναντά το σώμα στον αέρα θεωρείται ασήμαντη.

Δίδεται η επιτάχυνση g της βαρύτητας και ότι φ+θ<90ο.

                    συνέχεια...

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο σωληνοειδές

Τα άκρα ενός σωληνοειδούς είναι συνδεδεμένα με τους πόλους πηγής συνεχούς ρεύματος, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Αν συσπειρώσουμε το σωληνοειδές ώστε αυτό να παραμείνει σωληνοειδές έχοντας το μισό του αρχικού του μήκους, χωρίς να διακοπεί η σύνδεσή του με τους πόλους της πηγής, τότε:

                                                         συνέχεια...

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

Οι "10 εντολές" για τη λύση απλής άσκησης Φυσικής

διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση, ώστε να διαπιστώσουμε ποια φυσικά μεγέθη δίδονται και ποιο (ή ποια) ζητείται

συμβολίζουμε με κατάλληλο σύμβολο κάθε φυσικό μέγεθος και διευκρινίζουμε τον συμβολισμό του (εκτός και αν χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό του σχολικού βιβλίου, που, καταχρηστικά, θεωρείται μοναδικός και “νόμιμος”)

                    συνέχεια...

Οι "10 εντολές" για την ασφάλεια στο σχολικό εργαστήριο

Θέτω σε λειτουργία μια συσκευή αφού πρώτα μάθω καλά τη λειτουργία της και πάρω άδεια από τον καθηγητή μου.      Αρχίζω την εκτέλεση ενός πειράματος αφού πρώτα ο καθηγητής μου ελέγξει τη διάταξη που συναρμολόγησα.      Τροφοδοτώ με τάση ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αφού πρώτα εξασφαλίσω την άδεια του καθηγητή μου.

                                     συνέχεια...


Οι "10 εντολές" για μια καλή πορεία στο Γυμνάσιο

Συμμετέχω στο μάθημα δίνοντας όσο μπορώ πιο σωστές απαντήσεις, διδάσκομαι και από τα λάθη μου και προσπαθώ να μην τα επαναλάβω.

Απευθύνομαι στον καθηγητή μου για οποιαδήποτε απορία μου, ακόμη και για κάποια που φαίνεται απλοϊκή ή αδικαιολόγητη.

                                   συνέχεια...

Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

Ορθογώνιο πλαίσιο σε πεπερασμένο μαγνητικό πεδίο

 Πλαίσιο σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου κατασκευασμένο από σύρμα σταθερής διατομής, αρχίζει να εισέρχεται τη χρονική στιγμή μηδέν σε περιοχή όπου υπάρχει πεπερασμένο ομογενές μαγνητικό πεδίο, με τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. Η ταχύτητα του πλαισίου διατηρείται σταθερή.

Να βρεθούν και να σχεδιαστούν σε συνάρτηση με τον χρόνο από την έναρξη του φαινομένου μέχρι να εξέλθει από το πεδίο ολόκληρο το πλαίσιο:

α. η τάση από επαγωγή και η τάση στον αγωγό ΒΓ

γ. η ένταση του ρεύματος από επαγωγή που διαρρέει τον αγωγό ΒΓ

στ. η εξωτερική δύναμη F(ΑΔ) που ασκείται στον αγωγό ΑΔ

                                     συνέχεια...

Ερωτήσεις Φυσικής Β Γυμνασίου: εισαγωγή

η σύγκριση, η πρόσθεση και η αφαίρεση δύο φυσικών μεγεθών επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ομοειδή

ο ορισμός ενός φυσικού μεγέθους είναι πρωταρχική έννοια, γι αυτό και δεν έχει ανάγκη απόδειξης

η μονάδα μέτρησης ενός παράγωγου φυσικού μεγέθους προκύπτει μόνο από τον τύπο ορισμού του, αρκεί να αντικαταστήσουμε κάθε σύμβολο του δευτέρου μέλους του με τη μονάδα του

                                      συνέχεια...

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

Οριζόντια βολή

Από κάποιο σημείο βάλλονται οριζόντια μια χρονική στιγμή δύο μικρές σφαίρες με ταχύτητες που έχουν ίδια διεύθυνση και ίδια φορά

Να παρασταθεί γραφικά η απόσταση των δύο σφαιρών σε συνάρτηση με τον χρόνο.

Δίδεται η επιτάχυνση της βαρύτητας

                                      συνέχεια...

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

Δυναμόμετρο

για την προσέγγιση του οργάνου μέτρησης δυνάμεων, του δυναμομέτρου δηλαδή, έχω διαπιστώσει ότι τα περισσότερα βιβλία λειτουργούν με βάση το κόλπο “στρίβειν δια του αρραβώνος”, αφήνεται, δηλαδή να εννοηθεί ότι γνωρίζουμε το όργανο από παλιά,  και, άρα, απλά το ξαναθυμίζουμε εν συντομία, μπαίνει και μια δόση από νόμο του Hooke μέσα, που, μάλλον σύγχυση προκαλεί, διότι και αυτός θεωρείται παλιός “γνώριμος”, και όλα καλά…

(επειδή, πάγια αρχή μου είναι, αν μια παρουσίαση δεν σου αρέσει, και δεν έχεις να προτείνεις κάποια άλλη, κατά την άποψή σου, καλύτερη, τότε, κακώς δεν σου αρέσει...)

                                 συνέχεια...

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

Εργαστηριακή άσκηση Φυσικής: χαρακτηριστική πηγής συνεχούς

κλείνουμε τον διακόπτη Δ και με τη βοήθεια των οργάνων μετράμε την πολική τάση Vπ της πηγής και την ένταση I του ρεύματος που την διαρρέει, για κάποια θέση του δρομέα δ, επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία για διάφορες θέσεις του δρομέα, σχεδιάζουμε το διάγραμμα Vπ=f(I) και με τη βοήθειά του προσδιορίζουμε τις τιμές της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε της πηγής και της εσωτερικής της αντίστασης r

                                    συνέχεια...


Σύνθεση συγγραμικών δυνάμεων

Η συνισταμένη δύο συγγραμμικών δυνάμεων έχει:

ίδιο σημείο εφαρμογής με τις δυνάμεις

ίδια διεύθυνση με τις δυνάμεις

ίδια φορά με τις δυνάμεις, αν είναι ομόρροπες, τη φορά της μεγαλύτερης αν είναι αντίροπες

μέτρο ίσο με το άθροισμα των μέτρων των δυνάμεων, αν είναι ομόρροπες, τη διαφορά των μέτρων των δυνάμεων, αν είναι αντίροπες.

            συνέχεια...