Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο δεξιόστροφος κοχλίας

καρφώνω (θεωρητικά) τον δεξιόστροφο κοχλία στην κοινή αρχή των διανυσμάτων Ι και Β κάθετα με το επίπεδο που αυτά ορίζουν, το οποίο εν προκειμένω είναι η σελίδα, είμαι εμπρός από τη σελίδα, περιστρέφω, κατά τον συντομότερο δρόμο, το διάνυσμα Ι ώστε αυτό να συμπέσει με το διάνυσμα Β και με ίδια φορά περιστρέφω και τον κοχλία, δηλαδή δεξιόστροφα, άρα ο κοχλίας βιδώνει, η μύτη του προχωρεί προς τα μέσα, αυτή είναι και η φορά της δύναμης
Laplace, άρα η δύναμη Laplace είναι κάθετη στη σελίδα και έχει φορά προς τα μέσα

                           συνέχεια... 

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρισμός

Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ένα σώμα είναι φορτισμένο;

Απάντηση

Μπορούμε να το διαπιστώσουμε με τη βοήθεια του ηλεκτρικού εκκρεμούς (απλού οργάνου που αποτελείται από ελαφρό αντικείμενο, π. χ. χαρτί, σφαιρικού σχήματος, κρεμασμένου με νήμα από σταθερό σημείο).

Πλησιάζουμε το σώμα στο σφαιρίδιο του εκκρεμούς και αν παρατηρήσουμε ότι το σφαιρίδιο αποκλίνει από την κατακόρυφη το σώμα είναι φορτισμένο, αν όχι δεν είναι.

(προσοχή το είδος του φορτίου δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε με αυτό το πείραμα)

             συνέχεια...

η αγορά ενός καλού βιβλίου Φυσικής είναι επένδυση

θα βρείτε σε κάθε κεφάλαιο:

   ερωτήσεις θεωρίας, με πλήρη κάλυψη της ύλης, άμεση απάντηση, παρατηρήσεις και επισημάνσεις

   δραστηριότητες με απλά πειράματα, όλες τις υποχρεωτικές και μη πειραματικές ασκήσεις, διαθεματικές προσεγγίσεις και συνθετικές εργασίες...

πρόχειρο διαγώνισμα με υπόδειξη-απάντηση

           συνέχεια...


καλή αρχή στη Φυσική, φίλε μαθητή της Α Γυμνασίου

 α, ναι…

κι’ αν δεν φτάσεις ακριβώς στην κορφή,

(γιατί μερικοί λένε πως δεν υπάρχει κορφή,

κι άλλοι λένε πως ανεβαίνει κι αυτή μαζί σου

και δεν την φτάνεις ποτέ…)

δε …χάλασε κι’ ο κόσμος!

πολλές φορές το ταξίδι αξίζει για το ταξίδι.

καλό ταξίδι λοιπόν…

                   συνέχεια...


Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Η έννοια δύναμη

όταν ένα σώμα δέχεται μια δύναμη δεν μπορεί το σημείο εφαρμογής αυτής της δύναμης να είναι σημείο κάποιου άλλου σώματος,το σημείο εφαρμογής, δηλαδή, μας δείχνει τον “ιδιοκτήτη” μιας δύναμης, γνώση ιδιαίτερα χρήσιμη όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε τη συνισταμένη δυνάμεων που έχει νόημα μόνο αν όλες οι δυνάμεις ασκούνται στο ίδιο σώμα
             συνέχεια...