Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής: οι ζυγαριές

Η ζυγαριά που φαίνεται στην εικόνα ισορροπεί έχοντας στον δεξιό της δίσκο ένα περιστέρι που κάθεται πάνω σε έναν μικρό σωρό με σπόρους και στον αριστερό της κατάλληλα σταθμά. Αν το περιστέρι αρχίσει να τρώει τους σπόρους τι θα κάνει η ζυγαριά;               Θα γείρει δεξιά, θα γείρει αριστερά ή θα μείνει στη θέση της;

                                      συνέχεια...

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε τριγωνικό πλαίσιο

Αγώγιμο πλαίσιο, σχήματος ισοσκελούς τριγώνου βρίσκεται σε περιοχή όπου δεξιά από μια διαχωριστική ευθεία υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο, μεγάλου εύρους, μαγνητικής επαγωγής κάθετης στο επίπεδο του πλαισίου. Να βρεθεί η ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο και να γίνει το διάγραμμά της σε συνάρτηση με τον χρόνο εισόδου ολόκληρου του πλαισίου στο μαγνητικό πεδίο.

                                                      συνέχεια...

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023

Β Γυμνασίου: τριβή

(Σ, Λ) Τα σώματα Α και Β είναι αρχικά ακίνητα.

Το σώμα Α θα δεχτεί από το σώμα Β τριβή με φορά προς τα αριστερά αν κινήσουμε:

α. προς τα δεξιά το σώμα Α

β. προς τα αριστερά το σώμα Β

γ. προς τα δεξιά το σώμα Α και προς τα αριστερά το σώμα Β

δ. προς τα δεξιά και το σώμα Α και το σώμα Β, φροντίζοντας

ώστε η ταχύτητα του Α να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του Β

                             συνέχεια...

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Γ Γυμνασίου: επιλεγμένη άσκηση σύνδεσης αντιστατών

Τρείς αντιστάτες συνδέονται με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα. Να βρεθούν:                        β. η τάση V2 στα άκρα του δεύτερου αντιστάτη και η ένταση Ι2 του ρεύματος που τον διαρρέει    ε. η ολική αντίσταση R του συστήματος όλων των αντιστατών, η τάση V στα άκρα του και η ένταση Ι του ρεύματος που το διαρρέει

                                    συνέχεια...

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Β Λυκείου: οριζόντια βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

Από σημείο Α μεγάλου κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ, βάλλεται οριζόντια σώμα μικρών διαστάσεων.

Να βρεθούν: α. ο χρόνος κίνησης του σώματος

β. η απόσταση s ανάμεσα στα σημεία Α και Β

Δίδεται η επιτάχυνση g της βαρύτητας.

          συνέχεια...


Γ Λυκείου: 2 κυκλικά πλαίσια

Να βρεθούν και να παρασταθούν γραφικά σε συνάρτηση με τον χρόνο:

α. η μαγνητική ροή Φμ που περνάει από το μπλε πλαίσιο

β. η μαγνητική ροή Φκ που περνάει από το κόκκινο πλαίσιο                   .........

θ. η ένταση Βολ του μαγνητικού πεδίου, που λόγω των ρευμάτων Ιμ και Ικ δημιουργείται στο κοινό κέντρο των δακτυλίων

                                 συνέχεια...


Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

Α Λυκείου: ελεύθερη πτώση

Κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής άσκησης, ένας στρατιώτης βρίσκεται μέσα σε ελικόπτερο που στέκεται ακίνητο σε ύψος Η=125m πάνω από οριζόντιο έδαφος, και κρατά στα χέρια του φακό στραμμένον προς το έδαφος. Ο φακός φωτίζει το έδαφος με προγραμματισμένες στιγμιαίες αναλαμπές συχνότητας f=0,5Hz.

Κάποια στιγμή, που ο φακός πραγματοποιεί μια αναλαμπή, ξεφεύγει από τα χέρια του στρατιώτη και...

συνέχεια...