Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Πειραματική δραστηριότητα Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: μέτρηση μήκους

  Διαθέτετε ένα υποδεκάμετρο και ένα τάβλι με τα πούλια του, που θεωρούνται όλα με ίδιες διαστάσεις.         Τι θα κάνετε για να μετρήσετε, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, το πάχος που έχει το κάθε πούλι, αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το υποδεκάμετρο για μία, μόνο, φορά; 

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Η αγορά ενός καλού βιβλίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου είναι επένδυση

    θα βρείτε σε κάθε κεφάλαιο:  
    ·        ερωτήσεις θεωρίας, με πλήρη κάλυψη της ύλης, άμεση απάντηση, παρατηρήσεις και επισημάνσεις
    ·        δραστηριότητες με απλά πειράματα, όλες τις υποχρεωτικές και μη πειραματικές ασκήσεις, διαθεματικές προσεγγίσεις και συνθετικές εργασίες
    ·        απαντήσεις όλων των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου
    ·        υποδειγματικά λυμένα παραδείγματα
    ·        λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
·        επιλεγμένες ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, συμπλήρωσης πίνακα, αντιστοίχησης, πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, ανοιχτές,  κρίσεως, επανάληψης με υποδείξεις-απαντήσεις
·        επιλεγμένες “σπαζοκεφαλιές” με υποδείξεις-απαντήσεις
·        επιλεγμένες ασκήσεις με υποδείξεις-απαντήσεις
·        πρόχειρο διαγώνισμα με υπόδειξη-απάντηση

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Οι “δέκα εντολές” για την ασφάλεια στο σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Θέτω σε λειτουργία μια συσκευή αφού πρώτα μάθω καλά τη λειτουργία της και πάρω άδεια από τον καθηγητή μου. 
Αρχίζω την εκτέλεση ενός πειράματος αφού πρώτα ο καθηγητής μου ελέγξει τη διάταξη που συναρμολόγησα.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Οι “δέκα εντολές” για μια καλή πορεία στο Γυμνάσιο

    Παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή τον καθηγητή μου στην τάξη και προσπαθώ να αποκομίσω όσο γίνεται περισσότερες γνώσεις απ’ αυτόν. Συμμετέχω στο μάθημα δίνοντας όσο μπορώ πιο σωστές απαντήσεις. Διδάσκομαι και από τα λάθη μου και προσπαθώ να μην τα επαναλάβω.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

Καλή αρχή στη Φυσική

Η Φυσική δεν είναι βουνό, αλλά δεν είναι και λόφος.
Ούτε, όμως, και οι δυνατότητές μας είναι άπειρες.
Γι’ αυτό, τώρα στην αρχή, μη δειλιάσεις. 
Προσπάθησε, ρώτησε, ενδιαφέρσου.

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

καημένο 3…

…άκουσα για μια βόμβα μεγατόνων στα Μαθηματικά:
καταργήθηκε ο αριθμός 3 !!!
και από τώρα και μετά η αρίθμηση θα είναι ως εξής:
1,2,4,5,6,7…
έτσι μπορεί να εξηγηθεί γιατί στο σημερινό ντιμπέϊτ των αρχηγών των κομμάτων δεν μετέχει και ο αρχηγός του τρίτου κόμματος...