Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Υποδειγματικά λυμένες Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη

  Μια φωτεινή ακτίνα προσπίπτει σε έναν επίπεδο καθρέφτη σχηματίζοντας γωνία 45ο με την κάθετη στο σημείο προσπτώσεως.
Να βρεθούν:
α. η γωνία ανακλάσεως
β. η γωνία ανάμεσα στην ανακλώμενη και στην προσπίπτουσα ακτίνα
γ. η γωνία εκτροπής

Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: κλίμακες θερμοκρασίας

Ο Κέλσιος (Celsius) όρισε ως μηδέν βαθμούς της κλίμακάς του (0οC) τη θερμοκρασία  στην οποία λιώνει ο (προερχόμενος από απεσταγμένο νερό) πάγος (με προϋπόθεση ότι η ατμοσφαιρική πίεση ίση με 1Atmκαι ως εκατό βαθμούς (100ο C)...

Σάββατο 25 Απριλίου 2015

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: αλλαγές κατάστασης

Ένα σώμα βρίσκεται αρχικά σε στερεή κατάσταση. Με τη βοήθεια πηγής θερμότητας αρχίζουμε να προσφέρουμε στο σώμα θερμότητα με σταθερό ρυθμό ώσπου να μετατραπεί σε αέριο.  
Να σχεδιαστούν, ποιοτικά, και να σχολιαστούν τα “σκαλοπάτια” των μεταβολών κατάστασης από τα οποία “περνάει” το σώμα.

Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη

(Σ, Λ) Οι ηλεκτρικές δυνάμεις με τις οποίες αλληλεπιδρούν δύο σώματα:
α. είναι (ίσες και) αντίθετες 
β. έχουν σχέση δράσης-αντίδρασης
γ. έχουν συνισταμένη ίση με μηδέν 
δ. έχουν συνισταμένη διάφορη του μηδενός

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: γραμμική διαστολή

Καίγοντας ποσότητα οινοπνεύματος, που βρίσκεται σε ειδικό αυλάκι κάτω από τις ράβδους, προκαλούμε την ίδια, για όλες τις ράβδους, αύξηση της θερμοκρασίας και παρατηρούμε ότι οι δείκτες...

Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: συγκλίνοντες φακοί

πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα και παρατηρούμε το είδωλο της φλόγας του κεριού για διάφορες τιμές της απόστασής της από τον φακό (μεγαλύτερες από την εστιακή απόσταση) 

Πέμπτη 16 Απριλίου 2015

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ανάκλαση και διάθλαση

α. ανάκλαση και επαλήθευση των νόμων της
β. διάθλαση και επαλήθευση των νόμων της
γ. ολική ανάκλαση και μέτρηση της ορικής γωνία            
δ. υπολογισμός του δείκτη διάθλασης του γυαλιού

Τρίτη 7 Απριλίου 2015

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: διάθλαση

Η γωνία πρόσπτωσης π ορίζεται όπως και στο φαινόμενο της (κατοπτρικής) ανάκλασης. 
Γωνία διάθλασης δ ονομάζεται η γωνία που σχηματίζεται από τη διαθλώμενη ακτίνα και την κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων, στο σημείο πρόσπτωσης.

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: ενέργεια

Ένας γλάρος μάζας m=2kg πετά σε ύψος h=10m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και κινείται με ταχύτητα υ=10m/s.
Να βρεθούν:
α. η κινητική του ενέργεια Κ
β. η δυναμική του ενέργεια U
  γ. η μηχανική του ενέργεια M

Σάββατο 4 Απριλίου 2015

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: είδωλο

Ονοματίζουμε τα “ακραία” σημεία του αριθμού.
Βρίσκουμε το συμμετρικό κάθε σημείου ως προς τον καθρέφτη που είναι και το είδωλό του και το ονοματίζουμε με το ίδιο, αλλά τονισμένο, γράμμα. 
Ενώνουμε τα είδωλα μεταξύ τους τηρώντας τη σειρά που έχουν τα αντίστοιχα σημεία. 

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: μηχανική ενέργεια


  (Σ) Αν η κινητική ενέργεια του γλάρου είναι 50J και η μηχανική του 150J, η δυναμική του είναι:
  α. 50J,  β. 100J,  γ. 150J,  δ. 200J

Συνθετική εργασία Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ο Κουλεντιανός πύργος

Όταν ο παρατηρητής που βρισκόταν στον πύργο αντιλαμβανόταν παρουσία πειρατών στη θάλασσα, άναβε φωτιά σε ξερά κλαδιά που είχαν τοποθετηθεί στην ταράτσα του πύργου και στη συνέχεια τον εγκατέλειπε.

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015