Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο σωληνοειδές

Τα άκρα ενός σωληνοειδούς είναι συνδεδεμένα με τους πόλους πηγής συνεχούς ρεύματος, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Αν συσπειρώσουμε το σωληνοειδές ώστε αυτό να παραμείνει σωληνοειδές έχοντας το μισό του αρχικού του μήκους, χωρίς να διακοπεί η σύνδεσή του με τους πόλους της πηγής, τότε:

                                                         συνέχεια...