Σάββατο 19 Μαΐου 2012

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (επανάληψη)


   (Σ, Λ) Όταν το ένα σώμα, κατά την ηλέκτριση με τριβή, αποκτά φορτίο -5nC:
α. το άλλο σώμα αποκτά φορτίο -5nC
β. το άλλο σώμα αποκτά φορτίο +5nC
γ. το ολικό φορτίο των δύο σωμάτων είναι -5nC
δ. το ολικό φορτίο των δύο σωμάτων είναι 0

Παρασκευή 18 Μαΐου 2012

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄Γυμνασίου (επανάληψη)


(Σ) Το σημείο εφαρμογής μιας δύναμης είναι:
α. μερικές φορές σημείο του σώματος που την ασκεί
β. μερικές φορές σημείο του σώματος που τη δέχεται
γ. πάντα σημείο του σώματος που την ασκεί
δ. πάντα σημείο του σώματος που τη δέχεται

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (επανάληψη)


Μήκος κύματος (λ) ενός κύματος ονομάζεται η απόσταση κατά την οποία διαδίδεται το κύμα σε χρόνο μια περιόδου.
Το μήκος κύματος είναι ίσο με την απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά όρη (στα εγκάρσια κύματα) ...

Τετάρτη 16 Μαΐου 2012

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (επανάληψη)


           Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τις δυνάμεις που δέχεται ένα κιβώτιο που σέρνεται προς τα δεξιά με τη βοήθεια οριζόντιου σχοινιού πάνω σε μη λείο οριζόντιο δάπεδο...

Κυριακή 13 Μαΐου 2012

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (διάγραμμα φάσεων)

Με τη βοήθεια πηγής θερμότητας αρχίζουμε να προσφέρουμε σε στερεό σώμα θερμότητα με σταθερό ρυθμό.
Να σχεδιαστούν, ποιοτικά, και να σχολιαστούν τα “σκαλοπάτια” των μεταβολών κατάστασης από τα οποία “περνάει” το σώμα.

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (εκλείψεις)


   (Σ) Έκλειψη Ηλίου μπορεί να συμβεί όταν η φάση της Σελήνης είναι:
α. Νέα Σελήνη β. Πρώτο τέταρτο  γ. Πανσέληνος  δ. Τελευταίο τέταρτο

Σάββατο 12 Μαΐου 2012

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου (βρασμός υγρού)


          πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα και  ανάβουμε τον λύχνο φροντίζοντας ώστε η θέρμανση του νερού να γίνεται ήπια και με σταθερό ρυθμό ...

Παρασκευή 11 Μαΐου 2012

Πέμπτη 10 Μαΐου 2012

Οι τρεις …Καππαδόκες


Εξακολουθούν να “αρχηγεύουν” στα κόμματά τους 
τα οποία και οδήγησαν σε συντριβή σε βαθμό
που ούτε και οι αντίπαλοί τους ελπίζανε.
Πέτυχαν παγκόσμιο ρεκόρ εκλογικής συντριβής!


Παρασκευή 4 Μαΐου 2012

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (αλλαγές φάσης)


   Τήξη (ή λιώσιμο) ονομάζουμε το φαινόμενο μετατροπής ενός στερεού σε υγρό και πήξη (ή πήξιμο) το φαινόμενο μετατροπής ενός υγρού σε στερεό, κατά τη διάρκεια των οποίων συνυπάρχουν η στερεά και η υγρή κατάσταση και η θερμοκρασία παραμένει σταθερή