Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

Περί νόμου σχόλια τινά

ο νόμος ενός φυσικού μεγέθους είναι, κανονικά, “δικαίωμα” του αποτελέσματος μόνο, όχι και της ή των αιτιών, που το προκάλεσαν, διότι αυτές είναι αυθαίρετες και πολλές φορές γνωστές και από πριν, είναι αποτέλεσμα θεωρητικής και πειραματικής μελέτης, που συνήθως, είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και δείχνει από ποιες αιτίες και πώς εξαρτάται το αποτέλεσμα και κατά κανόνα αποτελείται από διατύπωση και μαθηματικό τύπο και συνοδεύεται από σχετικά διαγράμματα
                                                     συνέχεια...
                                                   

                                     

Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

Περί ορισμού σχόλια τινά

ο ορισμός φυσικού μεγέθους:

είναι πρωταρχική έννοια, εισάγεται, άρα, άμα τη εμφανίσει του μεγέθους με τη βοήθεια ήδη γνωστών μεγεθών

είναι αυθαίρετος, δηλαδή απόλυτης, αλλά όχι καταχρηστικής, επιλογής του ορίζοντος, άρα, δεν αποδεικνύεται

είναι ένας και μοναδικός

                     συνέχεια...