Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

Φαινόμενο Mpemba


Η Βασιλική Εταιρεία Χημείας της Βρετανίας ζήτησε με διαγωνισμό, στον οποίο και συμμετείχα,  την απάντηση σε μια από τις παλαιότερες “σπαζοκεφαλιές” γνωστή ως Φαινόμενο Mpemba:
γιατί το ζεστό νερό παγώνει ταχύτερα από το κρύο;
που απασχολεί εδώ και αιώνες τους επιστήμονες.

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

Η αγορά ενός βιβλίου Φυσικής Β΄Γυμνασίου είναι επένδυση


...επειδή σε κάθε αρχή, όλα φαίνονται,
                    και ίσως είναι, κάπως δύσκολα...


   θα βρείτε σε κάθε κεφάλαιο:  
     ·        απαντήσεις όλων των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου
     ·        επιλεγμένες ερωτήσεις όλων των τύπων με υποδείξεις- απαντήσεις
     ·        “σπαζοκεφαλιές” με υποδείξεις- απαντήσεις
         ·        πρόχειρο διαγώνισμα με υπόδειξη-απάντηση
     ·         ·        ·        Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου στη Φυσική Τάξη Γ΄ Γυμνασίου


         Δυο αντιστάτες, με αντιστάσεις 10Ω ο πρώτος και 20Ω ο δεύτερος, συνδέονται σε σειρά. 
   Αν η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον πρώτο αντιστάτη είναι 2Α, να βρεθεί η τάση στα άκρα του δεύτερου αντιστάτη.


Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012

Εύρεσις της πυκνότητος στερεών και υγρών δια του υδροστατικού ζυγού


Ορίζομεν ως πυκνότητα ρ ενός ομογενούς υλικού
(ήτοι ενός υλικού το οποίον έχει ομοιόμορφον κατανομήν της μάζης του εις τον χώρον)
το πηλίκον της μάζης του προς τον όγκον αυτού...

Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012

Εύρεσις της πυκνότητος υγρού δια της μεθόδου της ληκύθου


Την πυκνότητα ενός υγρού δυνάμεθα να υπολογίσωμεν και δια της μεθόδου της ληκύθου.
Αυτή είναι υάλινον δοχείον, ως περίπου το εικονιζόμενον, φέρον εις τινα θέσιν χαραγήν ώστε να δυνάμεθα να λάβωμεν ίσους όγκους του ύδατος και...