Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Επιλεγμένες Ερωτήσεις με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: δυνάμεις

   (Σ, Λ) Τα σώματα Α και Β είναι αρχικά ακίνητα.
Το σώμα Α θα δεχτεί από το σώμα Β τριβή με φορά  προς τα αριστερά αν κινήσουμε:
α. προς τα δεξιά το σώμα Α
β. προς τα αριστερά το σώμα Β
γ. προς τα δεξιά το σώμα Α και προς τα αριστερά το σώμα Β
δ. προς τα δεξιά και το σώμα Α και το σώμα Β...

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

Μια διδακτική προσέγγιση άσκησης του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄Γυμνασίου: δυνάμεις

Διδακτικοί στόχοι.
Μετά την επεξεργασία της άσκησης να μπορούν οι μαθητές:
    ·        να υπολογίζουν πόσες δυνάμεις δέχεται ένα σώμα
    ·        να σχεδιάζουν, υπό κλίμακα, σωστά δυνάμεις
    ·        να προσδιορίζουν για κάθε δύναμη ποιο σώμα την δέχεται και ποιο την ασκεί
    ·        να διακρίνουν ποιες από τις δυνάμεις που εμφανίζονται σε ένα σύστημα σωμάτων αποτελούν ζεύγος δράσης-αντίδρασης...

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017

Όλες οι περιπτώσεις υπολογισμού χρόνου στις ταλαντώσεις

Να βρεθεί ο χρόνος (το χρονικό διάστημα) από τη στιγμή που σώμα, που πραγματοποιεί ταλάντωση μεταξύ ακραίων θέσεων Γ και Β, βρίσκεται στη θέση 1 απομακρυνόμενο από τη θέση ισορροπίας του Ο, μέχρι να βρεθεί στη θέση 2 επιστρέφοντας προς αυτήν.