Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: τριβή

 Να σχεδιαστούν και να περιγραφούν οι δυνάμεις που δέχεται ένα κιβώτιο που σέρνεται προς τα δεξιά, με τη βοήθεια οριζόντιου σχοινιού, πάνω σε μη λείο οριζόντιο δάπεδο. Ποιο σώμα ασκεί κάθε μία από αυτές τις δυνάμεις;

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Επιλεγμένες Ερωτήσεις με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό κύκλωμα

          (Σ, Λ) Αν κλείσουμε τον διακόπτη του κυκλώματος που φαίνεται στην εικόνα:
α. η πηγή θα δημιουργήσει ηλεκτρόνια και θα τα θέσει σε κίνηση 
β. το κύκλωμα θα μετατραπεί από ανοιχτό σε κλειστό 
γ. θα περάσει ρεύμα πρώτα από την πηγή και μετά από το λαμπάκι...  

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: βάρος

Το βάρος ενός σώματος έχει σημείο εφαρμογής ένα σημείο του σώματος (που λέγεται κέντρο βάρους ή κέντρο μάζας), διεύθυνση την κατακόρυφη του τόπου στον οποίο βρίσκεται το σώμα, φορά προς τα κάτω (δηλαδή προς το κέντρο της Γης), και μέτρο που εξαρτάται από...

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό ρεύμα

το αμπερόμετρο μετράει, κατ’ αρχήν, την ένταση του ρεύματος που περνάει από μέσα του      (και, λόγω της αρχής διατήρησης του φορτίου, και την ένταση του ρεύματος κάθε αγωγού που είναι συνδεδεμένος σε σειρά με αυτό)

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: δυνάμεις

·           το σημείο εφαρμογής μιας δύναμης είναι πάντα σημείο του σώματος που την δέχεται (και όχι που την ασκεί)
·           στην ίδια εικόνα όλες οι δυνάμεις είναι υποχρεωτικά σχεδιασμένες με την ίδια κλίμακα (επομένως μια δύναμη που φαίνεται κάποιες φορές μεγαλύτερη από μια άλλη είναι τόσες, κιόλας, και αντιστρόφως)

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Απάντηση στο πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τριμήνου στη Φυσική Β΄ Γυμνασίου

(Σ,Λ) Όταν ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση:
α. η μετατόπισή του είναι ανάλογη με τον χρόνο κίνησης
β. η μετατόπισή του παραμένει σταθερή
γ. η ταχύτητά του είναι ανάλογη με τον χρόνο κίνησης
δ. η ταχύτητά του παραμένει σταθερή

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Απάντηση στο πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τριμήνου στη Φυσική Α΄ Γυμνασίου

Προκειμένου να ελέγξετε αν έχετε ή όχι ταχυκαρδία, χρησιμοποιείτε ένα εκκρεμές με περίοδο ίση με 0,4s, και διαπιστώνετε ότι έχετε 6 χτύπους καρδιάς όταν αυτό πραγματοποιεί 10 ταλαντώσεις (σας έχει δοθεί η πληροφορία ότι ένα άτομο στην ηλικία σας έχει ταχυκαρδία αν οι σφυγμοί του είναι πάνω από 85 το λεπτό). ...επομένως έχετε ταχυκαρδία

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τριμήνου στη Φυσική Β΄ Γυμνασίου

(Σ,Λ) Όταν ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση:
α. η μετατόπισή του είναι ανάλογη με τον χρόνο κίνησης
β. η μετατόπισή του παραμένει σταθερή
γ. η ταχύτητά του είναι ανάλογη με τον χρόνο κίνησης 
δ. η ταχύτητά του παραμένει σταθερή

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τριμήνου στη Φυσική Α΄ Γυμνασίου

Προκειμένου να ελέγξετε αν έχετε ή όχι ταχυκαρδία, χρησιμοποιείτε ένα εκκρεμές με περίοδο ίση με 0,4s, και διαπιστώνετε ότι έχετε 6 χτύπους καρδιάς όταν αυτό πραγματοποιεί 10 ταλαντώσεις.
Έχετε ή όχι ταχυκαρδία;  

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: η αντιλόπη

Μια αντιλόπη, που βόσκει σε μια περιοχή της ζούγκλας, αντιλαμβάνεται κάποια στιγμή την παρουσία ενός λιονταριού σε μικρή απόσταση απ’ αυτήν, οπότε ξεκινά να απομακρύνεται με...

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Υπουργός Παιδείας !

Προσωπικά, επίσης συμφωνώ και εγκρίνω την πρόταση, αλλά τρoποποιημένη "λίγο":εθελοντική και δωρεάν εργασία να προσφέρουν αυτοί οι 160! 
Οι πράξεις είναι εύκολες:160x6000 ευρώ=960000 ευρώ...

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Ζητείται κοινός νους…

να ρωτήσω, έτσι απλά έως απλοϊκά:
καλά οι όποιοι αρμόδιοι και συνάμα υπεύθυνοι,
αφού γνώριζαν το ενδεχόμενο της μεγάλης νεροποντής, δεν μπορούσαν να προλάβουν τις καταστροφές με καθαρισμό των φρεατίων π.χ. και σκούπισμα των δρόμων... 

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014

Ερωτήσεις θεωρίας Φυσικής Β΄ Γυμνασίου με απάντηση: ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Οι θέσεις ενός αυτοκινήτου για διάφορες χρονικές στιγμές φαίνονται στην εικόνα.
Να δικαιολογήσετε με τρεις τρόπους ότι η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλή. 
Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε το διάγραμμα της θέσης του σε συνάρτηση με τον χρόνο κίνησης.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: μετρήσεις φυσικών μεγεθώνΠριν τη χρήση των οργάνων μέτρησης πρέπει να έχουμε υπολογίσει πόση είναι η ένδειξη ανάμεσα σε δύο διαδοχικές υποδιαιρέσεις τους και σε μερικά να έχουμε ρυθμίσει το μηδέν της κλίμακάς τους
Για τον περιορισμό των, τυχαίων, σφαλμάτων μέτρησης, πρέπει η μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους να επαναλαμβάνεται μερικές φορές και να λαμβάνεται ως τιμή του η μέση τιμή των μετρήσεων

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014

Οι “δέκα εντολές” για τη λύση απλής άσκησης Φυσικής

διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση, ώστε να διαπιστώσουμε ποια φυσικά μεγέθη δίδονται και  ποιο (ή ποια) ζητείται
συμβολίζουμε με κατάλληλο σύμβολο κάθε φυσικό μέγεθος και διευκρινίζουμε τον συμβολισμό του (εκτός και αν χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό του σχολικού βιβλίου, που, καταχρηστικά, θεωρείται μοναδικός και “νόμιμος”)

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

Πειραματική δραστηριότητα Φυσικής Α΄Γυμνασίου: μέτρηση μήκους

Να μετρήσετε τέσσερις φορές το μήκος του θρανίου σας παίρνοντας ως μονάδα μέτρησης:
α1. το πλάτος του βιβλίου Φυσικής
α2. το μήκος του μολυβιού σας
α3. το πλάτος του δακτύλου σας   α4. το 1cm (ένα εκατοστό)
  

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄Γυμνασίου

Το ηλεκτρικό φορτίο θεωρείται πρωταρχική έννοια και δεν ορίζεται.
Πρόκειται για άγνωστο φυσικό μέγεθος, η παρουσία του οποίου σε διάφορα σώματα, που λέμε τότε ότι είναι  ηλεκτρικά φορτισμένα,  έχει ως συνέπεια τα σώματα αυτά να αλληλεπιδρούν με ηλεκτρικές δυνάμεις

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Καλή συνέχεια στη Φυσική φίλε μαθητή Γυμνασίου


να παρακολουθείς ανελλιπώς και προσεκτικά το μάθημα του καθηγητή σου στο σχολείο
να μελετάς το σχολικό βιβλίο
να προσπαθείς να απαντάς σε ερωτήσεις...
και, σε κάθε περίπτωση, να δοκιμάζεις πρώτα τις δυνάμεις σου και μετά να βλέπεις τις απαντήσεις και τις λύσεις

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου (εισαγωγή)


η πυκνότητα ενός υλικού “δείχνει” πόσα kg είναι η μάζα ενός σώματος που έχει όγκο 1m3 και είναι κατασκευασμένου από αυτό το υλικό 
η πυκνότητα είναι χαρακτηριστικό του υλικού κατασκευής ενός σώματος και όχι του σώματος

Καλή αρχή στη Φυσική φίλε μαθητή της Α΄Γυμνασίου

Α ναι…
κι’ αν δεν φτάσεις ακριβώς στην κορφή,
γιατί μερικοί λένε
πως δεν υπάρχει κορφή,
κι άλλοι λένε
πως ανεβαίνει κι αυτή μαζί σου,
δε …χάλασε κι’ ο κόσμος.
Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει για το ταξίδι.
Καλό ταξίδι λοιπόν…

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Οι “δέκα εντολές” για την ασφάλεια στο σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών


Αρχίζω την εκτέλεση ενός πειράματος αφού πρώτα ο καθηγητής μου ελέγξει τη διάταξη που συναρμολόγησα.
Παραμένω στη θέση μου και δεν μετακινούμαι  αν δεν εξασφαλίσω την άδεια του καθηγητή μου. Εργάζομαι υπεύθυνα και δεν κάνω αστεία με τους συμμαθητές μου.

 

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Οι “δέκα εντολές” για μια καλή πορεία στο Γυμνάσιο

Συμμετέχω στο μάθημα δίνοντας όσο μπορώ πιο σωστές απαντήσεις.
Διδάσκομαι και από τα λάθη μου και προσπαθώ  να μην τα επαναλάβω. 
Απευθύνομαι στον καθηγητή μου για οποιαδήποτε απορία μου, ακόμη και για κάποια που φαίνεται απλοϊκή ή αδικαιολόγητη.

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

Η αγορά ενός καλού βιβλίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου είναι επένδυση

σε κάθε κεφάλαιο: 
·  ερωτήσεις θεωρίας, με πλήρη κάλυψη της ύλης, άμεση απάντηση, παρατηρήσεις και επισημάνσεις
     ·  απαντήσεις όλων των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου
     ·  υποδειγματικά λυμένα παραδείγματα
     ·  λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
    ·  επιλεγμένες ερωτήσεις με υποδείξεις-απαντήσεις, συμπλήρωσης κενών και πίνακα, αντιστοίχησης, πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, ανοιχτές,  κρίσεως, επανάληψης, “σπαζοκεφαλιές”...
    ·  επιλεγμένες ασκήσεις με υποδείξεις-απαντήσεις
  ·  πρόχειρο διαγώνισμα με υπόδειξη-απάντηση

Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Απαντήσεις στα θέματα προαγωγικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

 Ένα  σώμα, κατασκευασμένο από υλικό πυκνότητας 4g/cm3, βυθίζεται μέσα σε ογκομετρικό κύλινδρο με νερό, οπότε η στάθμη του νερού ανεβαίνει από τα 40cm3 στα 90cm3.
Να βρείτε:
α. τον όγκο του σώματος 50cm3
β. τη μάζα του 200g

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

 
Ένα σώμα, κατασκευασμένο από υλικό πυκνότητας 4g/cm3, βυθίζεται μέσα σε ογκομετρικό κύλινδρο με νερό, οπότε η στάθμη του νερού ανεβαίνει από τα 40cm3 στα 90cm3.
Να βρείτε:
α. τον όγκο του σώματος
β. τη μάζα του

Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Ροπή αδράνειας “σύνθετων” και “λειψών” στερεών

Η παράσταση όμως m1r12+m2r22+…+mkrk2 είναι η ροπή αδράνειας ΙΚ του τμήματος Κ και η παράσταση mk+1rk+12+ mk+2rk+22+…+mnrn2 είναι η ροπή αδράνειας ΙΜ του τμήματος Μ
Άρα η ροπή αδράνειας του στερεού μπορεί να γραφεί: Ι=ΙΚ+ΙΜ

Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

Απαντήσεις στα Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων

Η αντίσταση ενός αντιστάτη είναι 4Ω και η τάση στα άκρα του 20V.
Na βρεθούν:
α. η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει  (5Α)
β. η ενέργεια που δαπανάται σ’ αυτόν σε χρόνο 500s (50000J)

Τρίτη 20 Μαΐου 2014

Ο γλάρος και η σαρδέλα

Ένας γλάρος που πετάει σε ύψος Η πάνω από την ήρεμη επιφάνεια θάλασσας βρίσκεται κάποια στιγμή στην ίδια, περίπου, κατακόρυφη, με μία σαρδέλα που κολυμπάει σε βάθος h. Να βρεθούν:
α. πόσο πιο κοντά του, από ό,τι πραγματικά, βλέπει ο γλάρος να κολυμπάει η σαρδέλα
β. σε πόση απόσταση βλέπει ο γλάρος τη σαρδέλα

Σάββατο 17 Μαΐου 2014

Απαντήσεις στα Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

Σε ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις με μέτρα 20N και 5Ν.
Να βρεθεί το μέτρο της συνισταμένης τους αν αυτές έχουν:
   Α. ίδια διεύθυνση και ίδια φορά.       (25Ν) 
   Β. ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά.  (15Ν)

Όλες οι περιπτώσεις στο Φαινόμενο Doppler

 
Ηχητική πηγή παράγει ήχο συχνότητας f  και κινείται ευθύγραμμα ομαλά με ταχύτητα τ προς ανακλαστική επιφάνεια που επίσης κινείται ευθύγραμμα ομαλά προς την πηγή με ταχύτητα u
Ανάμεσα στην πηγή και την ανακλαστική επιφάνεια  βρίσκεται παρατηρητής που κινείται ευθύγραμμα ομαλά προς...
φαινόμενο Doppler