Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

Απαντήσεις στα Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων

Η αντίσταση ενός αντιστάτη είναι 4Ω και η τάση στα άκρα του 20V.
Na βρεθούν:
α. η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει  (5Α)
β. η ενέργεια που δαπανάται σ’ αυτόν σε χρόνο 500s (50000J)

1 σχόλιο: