Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Ροπή αδράνειας “σύνθετων” και “λειψών” στερεών

Η παράσταση όμως m1r12+m2r22+…+mkrk2 είναι η ροπή αδράνειας ΙΚ του τμήματος Κ και η παράσταση mk+1rk+12+ mk+2rk+22+…+mnrn2 είναι η ροπή αδράνειας ΙΜ του τμήματος Μ
Άρα η ροπή αδράνειας του στερεού μπορεί να γραφεί: Ι=ΙΚ+ΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου