Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: πυκνότητα


Ο όγκος ενός σώματος κατασκευασμένου από υλικό πυκνότητας 600kg/m3 είναι 1500cm3.
Να βρείτε τη μάζα του.
Λύση (σύμφωνα με τις “δέκα εντολές”)
1 δίδεται ο όγκος ενός σώματος και η πυκνότητα του υλικού κατασκευής του και ζητείται η μάζα του
2 συμβολίζουμε με V τον όγκο του σώματος με ρ την πυκνότητα του υλικού κατασκευής του και με m τη μάζα του (θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τους συμβολισμούς διότι χρησιμοποιούμε αυτούς του σχολικού βιβλίου)

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο


   (Σ, Λ) Δύο μεταλλικές σφαίρες έχουν ίδιες ακτίνες και αρχικά είναι φορτισμένες με φορτίο +8nC η πρώτη και -2nC η δεύτερη. Αν φέρουμε, για λίγο, σε επαφή τις δύο σφαίρες και μετά τις απομακρύνουμε:
  α. η πρώτη σφαίρα θα έχει φορτίο -8nC και η δεύτερη +2nC
  β. η πρώτη σφαίρα θα έχει φορτίο +4nC και η δεύτερη -1nC
  γ. και η πρώτη σφαίρα και η δεύτερη θα έχει φορτίο +3nC
  δ. το ολικό φορτίο των δύο σφαιρών θα είναι +6nC


Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Εργαστηριακή δραστηριότητα Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: μέτρηση μήκους

Σας δίδονται τα παρακάτω όργανα μέτρησης μήκους:
διαστημόμετρο, υποδεκάμετρο, ξύλινο μέτρο, μετροταινία 1m,
μετροταινία 50m.
Να επιλέξετε, αιτιολογώντας την επιλογή σας, το καταλληλότερο από αυτά για τη μέτρηση:
α. του πάχους μιας σελίδας     β. του πλάτους ενός χτήματος
γ. της περιμέτρου ενός κυπαρισσιού     δ. του ύψους σας
ε. του ανοίγματος της παλάμης σας


Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Εργαστηριακή Άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις


η επιτυχία των πειραματικών δραστηριοτήτων είναι μεγαλύτερη όταν γίνεται χρήση της ηλεκτροστατικής μηχανής και όταν είναι μικρή η υγρασία της ατμόσφαιρας
αντί για πλαστικό χάρακα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, εάν διαθέτουμε, ράβδο από εβονίτη ή γυαλί
αντί για χαρτί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, εάν διαθέτουμε, μάλλινο ύφασμα ή νάϋλον

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Οι “δέκα εντολές” για τη λύση απλής άσκησης Φυσικής


διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση, ώστε να διαπιστώσουμε ποια φυσικά μεγέθη δίδονται και ποιο (ή ποια) ζητείται
συμβολίζουμε με κατάλληλο σύμβολο κάθε φυσικό μέγεθος και διευκρινίζουμε τον συμβολισμό του (εκτός και αν χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό του σχολικού βιβλίου, που, καταχρηστικά, θεωρείται μοναδικός και “νόμιμος”)

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Οι “δέκα εντολές” για την ασφάλεια στο Εργαστήριο


  Θέτω σε λειτουργία μια συσκευή αφού πρώτα μάθω καλά τη λειτουργία της και πάρω άδεια από τον καθηγητή μου.
  Προσέχω ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιώ γυάλινα σκεύη.
  Προσέχω ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιώ χημικές ουσίες.
  Παραμένω στη θέση μου και δεν μετακινούμαι αν δεν εξασφαλίσω την άδεια του καθηγητή μου. 
  Εργάζομαι υπεύθυνα και δεν κάνω αστεία με τους συμμαθητές μου.

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Οι “δέκα εντολές” για μια καλή πορεία στο Γυμνάσιο


  Πηγαίνω όλες τις εργάσιμες ημέρες στο σχολείο, οι όποιες απουσίες μου είναι αναγκαστικές και οι ελάχιστες δυνατές.
  Παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή τον καθηγητή μου στην τάξη και προσπαθώ να αποκομίσω όσο γίνεται περισσότερες γνώσεις απ’ αυτόν.
  Συμμετέχω στο μάθημα δίνοντας όσο μπορώ πιο σωστές απαντήσεις, διδάσκομαι και από τα λάθη μου και προσπαθώ να μην τα επαναλάβω.

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: εισαγωγή


η σύγκριση, η πρόσθεση και η αφαίρεση δύο φυσικών μεγεθών επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ομοειδή
το μέτρο ενός φυσικού μεγέθους είναι πάντα θετικό 
ο ορισμός ενός φυσικού μεγέθους είναι πρωταρχική έννοια, γι αυτό και δεν έχει ανάγκη απόδειξης
η πυκνότητα είναι χαρακτηριστικό του υλικού κατασκευής ενός σώματος και όχι του σώματοςΔευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρισμός


το ηλεκτρικό φορτίο είναι πρωταρχική έννοια και δεν ορίζεται
η ύπαρξη δύο (μόνο) ειδών ηλεκτρικών φορτίων δεν αποδεικνύεται αποτελεί αξίωμα
κατά την ανταλλαγή φορτίων μεταξύ κάποιων συγκεκριμμένων σωμάτων το συνολικό τους φορτίο παραμένει σταθερό
το συνολικό φορτίο όλων των σωμάτων του Σύμπαντος είναι μηδέν

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018

βοήθημα Φυσικής Β΄ Γυμνασίου


περιέχει σε κάθε κεφάλαιο:
ερωτήσεις θεωρίας, με πλήρη κάλυψη της ύλης, άμεση απάντηση, παρατηρήσεις και επισημάνσεις
δραστηριότητες με απλά πειράματα, όλες τις υποχρεωτικές και μη πειραματικές ασκήσεις, διαθεματικές προσεγγίσεις και συνθετικές εργασίες
απαντήσεις όλων των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου
υποδειγματικά λυμένα παραδείγματα
λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου...καλή αρχή στη Φυσική, φίλε μαθητή της Α΄ Γυμνασίου


Α, ναι… 
κι’ αν δεν φτάσεις ακριβώς στην κορφή, (γιατί μερικοί λένε πως δεν υπάρχει κορφή, κι άλλοι λένε πως ανεβαίνει κι αυτή μαζί σου…) δε …χάλασε κι’ ο κόσμος! 
Πολλές φορές 
το ταξίδι αξίζει για το ταξίδι. 
καλό ταξίδι λοιπόν…
συνέχεια...