Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

Φυσική Α Λυκείου: λάθος πείραμα στο σχολικό βιβλίο

βέβαια και αποδέχομαι ότι 

"λάθη κάνει όποιος δρα, 

γι αυτό και 

έχει την κατανόησή μας,

επειδή δρα δηλαδή,

όποιος δεν δρα δεν κάνει λάθη, 

αλλά δεν κάνει και τίποτα…"
            συνέχεια...

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σύνδεση αντιστατών

Τρείς αντιστάτες συνδέονται με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα.

να βρεθούν:

δ. η τάση στα άκρα του τρίτου αντιστάτη και η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει

ε. η ολική αντίσταση του συστήματος, η τάση στα άκρα του και η ένταση του ρεύματος που το διαρρέει.

                               συνέχεια...