Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σύνδεση αντιστατών


Αν ο τρίτος αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι3=2Α, να βρεθούν:
α. η τάση V3 στα άκρα του
γ. η ολική αντίσταση R2,3 του συστήματος του δεύτερου και του τρίτου αντιστάτη, η τάση V2,3 στα άκρα του και η ένταση Ι2,3 του ρεύματος που το διαρρέει
ε. η ολική αντίσταση R του συστήματος όλων των αντιστατών, η τάση V στα άκρα του και η ένταση Ι του ρεύματος που το διαρρέει.

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: δυνάμεις


(Σ) Όταν ένας αστροναύτης απομακρύνεται από τη Γη:
α. η μάζα του παραμένει σταθερή και το βάρος του αυξάνεται
β. η μάζα του παραμένει σταθερή και το βάρος του μειώνεται
γ. η μάζα του μειώνεται και το βάρος του παραμένει σταθερό
δ. η μάζα του αυξάνεται και το βάρος του παραμένει σταθερό

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: κύκλωμα αντιστατών


Να βρεθούν:
α. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον πρώτο αντιστάτη
β. η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του δεύτερου αντιστάτη
γ. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον δεύτερο αντιστάτη
δ. η ολική αντίσταση του συστήματος των δύο αντιστατών
ε. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή
στ. η ισχύς που δαπανάται στον πρώτο αντιστάτη
ζ. η ισχύς που δαπανάται στο δεύτερο αντιστάτη
η. η ισχύς που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: τριβή


(Σ, Λ) Τα σώματα Α και Β είναι αρχικά ακίνητα.
Το σώμα Α θα δεχτεί από το σώμα Β τριβή με φορά προς τα αριστερά αν κινήσουμε:
α. προς τα δεξιά το σώμα Α
β. προς τα αριστερά το σώμα Β
γ. προς τα δεξιά το σώμα Α και προς τα αριστερά το σώμα Β
δ. προς τα δεξιά και το σώμα Α και το σώμα Β, φροντίζοντας ώστε η ταχύτητα του Α να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του Β

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: νόμος του Ohm


πραγματοποιούμε το κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα και με τη βοήθεια των οργάνων μετράμε την τάση V στα άκρα του αντιστάτη και την ένταση I του ρεύματος που τον διαρρέει
επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία με διάφορες τιμές της τάσης βρίσκουμε σε κάθε περίπτωση την τιμή της αντίστασης του αντιστάτη
σχεδιάζουμε το διάγραμμα I=f(V) και υπολογίζουμε την τιμή της αντίστασης R του αντιστάτη

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Ερωτήσεις με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό κύκλωμα


Αν κλείσουμε τον διακόπτη του κυκλώματος που φαίνεται στην εικόνα:
α. η πηγή θα δημιουργήσει ηλεκτρόνια και θα τα θέσει σε κίνηση
β. θα περάσει ρεύμα πρώτα από την πηγή και μετά από το λαμπάκι
γ. θα περάσει ρεύμα ταυτόχρονα από την πηγή και από τον διακόπτη
δ. το κύκλωμα από ανοιχτό θα γίνει κλειστό

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: δυνάμεις

Η δύναμη ασκείται στο σημείο Κ του σώματος, είναι κατακόρυφη, έχει φορά προς τα πάνω και το μέτρο της είναι 90Ν (το συμπεράναμε επειδή η δύναμη φαίνεται να είναι 3cm και η κλίμακα δείχνει ότι κάθε 1cm παριστάνει δύναμη μέτρου 30Ν)
Η δύναμη παριστάνεται με ένα διάνυσμα (βέλος) που αρχίζει από το σημείο εφαρμογής της Κ, έχει διεύθυνση και φορά τη διεύθυνση και τη φορά της δύναμης και μήκος 3cm που προκύπτει με τη βοήθεια της κλίμακας 1cm/5N που επιλέξαμε

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: όργανα μετρήσεων


Το όργανο λέγεται αμπερόμετρο (από το όνομα Ampere, Αμπέρ, της μονάδας μέτρησης της έντασης) και συνδέεται, με τη βοήθεια των δύο ακροδεκτών που διαθέτει, σε σειρά με τον καταναλωτή, με τρόπο, δηλαδή, ώστε το προς μέτρηση ρεύμα που διαρρέει τον καταναλωτή να περνάει από μέσα του.