Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: τριβή


(Σ, Λ) Τα σώματα Α και Β είναι αρχικά ακίνητα.
Το σώμα Α θα δεχτεί από το σώμα Β τριβή με φορά προς τα αριστερά αν κινήσουμε:
α. προς τα δεξιά το σώμα Α
β. προς τα αριστερά το σώμα Β
γ. προς τα δεξιά το σώμα Α και προς τα αριστερά το σώμα Β
δ. προς τα δεξιά και το σώμα Α και το σώμα Β, φροντίζοντας ώστε η ταχύτητα του Α να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του Β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου