Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικός καταναλωτής

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας ενός ηλεκτρικού καταναλωτή είναι η τάση κανονικής λειτουργίας του Vκ, η τάση δηλαδή που πρέπει να εφαρμόζεται στα άκρα του ώστε αυτός να λειτουργεί κανονικά
(σύμφωνα δηλαδή με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του) και η ισχύς κανονικής λειτουργίας του Ρκ, η ισχύς δηλαδή...

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄Γυμνασίου: πίεση

Επειδή η επιφάνεια της μύτης του καρφιού είναι μικρή η πίεση είναι αρκετά μεγάλη και το καρφί βουλιάζει και χώνεται στο έδαφος σταθεροποιώντας έτσι το τανκ και εμποδίζοντάς το να γλιστρήσει, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια βολών προς ανηφόρα. 

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρική ενέργεια

Ηλεκτρική ενέργεια ίση με 1J  μεταφέρεται σε έναν αντιστάτη σε 1s όταν:
·       στα άκρα του εφαρμόζεται τάση 1V  και η αντίστασή του είναι 1Ω.               (1J=1V2/1Ω.1s)
·       διαρρέεται από ρεύμα έντασης 1Α  και η αντίστασή του είναι 1Ω.               (1J=1Α2..1s)

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Απάντηση στην Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: δυνάμεις

Πάνω σε ένα οριζόντιο δάπεδο, σε μια περιοχή που φυσάει δυνατός άνεμος, βρίσκεται ένα κιβώτιο βάρους 30Ν. Ο άνεμος ασκεί στο κιβώτιο δύναμη 80Ν. 
Πόση δύναμη πρέπει να ασκήσουμε στο κιβώτιο, για να μη μας το “πάρει” ο αέρας, αν...

Απαντήσεις στις Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σύνδεση αντιστατών

(Σ) Η ολική αντίσταση του συστήματος των οκτώ αντιστατών, κάθε ένας των οποίων έχει αντίσταση R, είναι: α. R/2   β.    γ. 2R    δ. 4R

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: νόμοι του Νεύτωνα

      ·           η δράση και η αντίδραση ασκούνται σε δύο διαφορετικά σώματα
     ·           τη μια από τις δύο δυνάμεις (όποια θέλουμε) την ονομάζουμε δράση και την άλλη αντίδραση
     ·           η δράση και η αντίδραση εμφανίζονται (και παύουν να υπάρχουν) ταυτόχρονα

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σύνδεση αντιστατών

Τρείς αντιστάτες με αντιστάσεις R1=2Ω ο πρώτος, R2=4Ω ο δεύτερος, και R3=3Ω ο τρίτος συνδέονται με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα.
Αν στα άκρα του πρώτου αντιστάτη εφαρμόζεται τάση V1 =4να βρεθούν:

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: δυνάμεις

Πάνω σε ένα οριζόντιο δάπεδο, σε μια περιοχή που φυσάει δυνατός άνεμος, βρίσκεται ένα κιβώτιο βάρους 30Ν.
Ο άνεμος ασκεί στο κιβώτιο δύναμη 80Ν. 
Πόση δύναμη πρέπει να ασκήσουμε στο κιβώτιο, για να μη μας το “πάρει” ο αέρας, αν...

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: κυκλώματα

 (Σ, Λ) Η ένδειξη του βολτομέτρου που φαίνεται στην εικόνα, είναι ίση με την τάση στα άκρα:
α. τα δικά του
β. του λαμπτήρα
γ. του αμπερομέτρου  δ. του διακόπτη  

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: συνισταμένη δυνάμεων

Σώμα δέχεται τέσσερις δυνάμεις με μέτρα F1=8Ν, F2=12Ν, F3=2Ν και F4=4Ν
και με κατευθύνσεις αυτές που φαίνονται στην εικόνα.
Να υπολογίσετε το μέτρο... 

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σύνδεση σε παραλληλία

Δύο λαμπτήρες συνδέονται σε παραλληλία. 
Ποια σχέση συνδέει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το σύστημά τους με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε έναν από αυτούς, πώς διαπιστώνουμε αυτή τη σχέση και πώς την ερμηνεύουμε;

Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014

Διδακτική προσέγγιση της άσκησης 14 του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄Γυμνασίου (δυνάμεις)


Πάνω σε ένα τραπέζι Τ, βρίσκεται κιβώτιο Β βάρους 20Ν και πάνω σ' αυτό κιβώτιο Α βάρους 10Ν. Τα κιβώτια και το τραπέζι ισορροπούν.
Να σχεδιαστούν και να υπολογιστούν οι δυνάμεις που δέχεται κάθε ένα από τα κιβώτια καθώς και οι, κατά το αξίωμα δράσης-αντίδρασης, αντιδράσεις τους.

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: συνισταμένη δυνάμεων

η συνισταμένη έχει έννοια μόνο για δυνάμεις που ασκούνται στο ίδιο σώμα και που έχουν, συνεπώς, και το ίδιο σημείο εφαρμογής

δεν υπάρχει σώμα που να ασκεί τη συνισταμένη διότι η συνισταμένη δεν υπάρχει στην πραγματικότητα


Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σύνδεση σε σειρά

Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου, τα ηλεκτρόνια δεν παράγονται, δεν καταστρέφονται και δεν συσσωρεύονται σε κανένα σημείο του κυκλώματος (στο κύκλωμα δεν υπάρχουν “πηγές” και “καταβόθρες” φορτίων). 

Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

Επιλεγμένες Ερωτήσεις με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (ηλεκτρικό κύκλωμα)


(Σ, Λ) Αν κλείσουμε τον διακόπτη του κυκλώματος που φαίνεται στην εικόνα:
α. η πηγή θα δημιουργήσει ηλεκτρόνια  και θα τα θέσει σε κίνηση  β. θα περάσει ρεύμα πρώτα από την πηγή και μετά από το λαμπάκι...

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: νόμος του Hooke

Η δύναμη που κάθε φορά επιμηκύνει το ελατήριο δεν είναι το βάρος του κρεμασμένου σώματος. 
είναι ίση με το βάρος του κρεμασμένου σώματος.

Η επιτάχυνση της βαρύτητας ελήφθη, για διευκόλυνση των πράξεων, ίση με 10m/s2