Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: τριβή

Το σώμα Σ ηρεμεί πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο.
α. πόσες δυνάμεις, και γιατί, δέχεται το σώμα;
β. να σχεδιαστούν και να υπολογιστούν αυτές οι δυνάμεις 
Απάντηση
α. το σώμα δέχεται δύο δυνάμεις: το βάρος του, διότι βρίσκεται στην περιοχή της Γης και μια δύναμη από το κεκλιμένο επίπεδο, διότι έχει επαφή με αυτό.
β. το βάρος έχει διεύθυνση κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω...

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

ταλάντωση με δύο ελατήρια

Σώμα μάζας m=0,1kg είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο ελεύθερο άκρο ελατηρίου σταθεράς K1=10N/m και σε επαφή με το ελεύθερο άκρο ελατηρίου σταθεράς Κ2=30Ν/m.
Προσδίδουμε στο σώμα οριζόντια, προς τα δεξιά, ταχύτητα υο=4m/sΝα βρεθούν η περίοδος Τ της κίνησης του…

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

το βατραχάκι


Το κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου είναι στερεωμένο σε οριζόντιο επίπεδο. Στο πάνω άκρο του ελατηρίου είναι δεμένος δίσκος πάνω στον οποίο κάθεται ένα βατραχάκι και αρχικά όλο το σύστημα είναι ακίνητο. Κάποια χρονική στιγμή, που θεωρούμε αρχή μέτρησης του χρόνου, το βατραχάκι, επειδή πεινάει, εκτινάσσεται απότομα προς τα πάνω και μόλις καταφέρνει να πιάσει μια μύγα τη στιγμή που αυτή πετάει στην ίδια κατακόρυφη με αυτό και σε ύψος που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το ελεύθερο άκρο του ελατηρίου όταν αυτό έχει το φυσικό του μήκος...υπολογισμός χρόνου στις ταλαντώσεις


Να βρεθεί ο χρόνος (το χρονικό διάστημα) από τη στιγμή που σώμα, που πραγματοποιεί ταλάντωση, βρίσκεται στη θέση 1 απομακρυνόμενο από τη θέση ισορροπίας του Ο, μέχρι να βρεθεί στη θέση 2 επιστρέφοντας προς αυτήν