Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψηΤρείς αντιστάτες με αντιστάσεις R1=1Ω ο πρώτος, R2=5Ω ο δεύτερος, και R3=3Ω ο τρίτος συνδέονται με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα. Αν στα άκρα του πρώτου αντιστάτη εφαρμόζεται τάση V1 =2V να βρεθούν:
α. η ένταση Ι1 του ρεύματος που τον διαρρέει...
ε. η ολική αντίσταση R του συστήματος, η τάση V στα άκρα του και η ένταση Ι του ρεύματος που το διαρρέει.


Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη


Κιβώτιο μεταφέρεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο κατά 2m, με την επίδραση οριζόντιας δύναμης 20Ν και τριβής 10Ν.
Να βρεθεί το έργο:
α. της οριζόντιας δύναμης
β. της τριβής
γ. του βάρους του κιβωτίου και δ. της κάθετης αντίδρασης του επιπέδου

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Ερωτήσεις Θεωρίας Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη


Οι θέσεις ενός αυτοκινήτου για διάφορες χρονικές στιγμές φαίνονται στην εικόνα. Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε ότι η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλή; 
Απάντηση 
1ος τρόπος: βρίσκοντας ότι σε κάθε περίπτωση σε ίσους χρόνους οι μετατοπίσεις του είναι ίσες π.χ. κατά το χρονικό διάστημα 0,1s έως 0,4s που είναι ίσο με 0,3s η μετατόπιση είναι... 
2ος τρόπος: βρίσκοντας ότι σε κάθε περίπτωση η μέση ταχύτητα είναι ίδια π.χ. κατά το χρονικό διάστημα... 
3ος τρόπος: διαπιστώνοντας, αφού το σχεδιάσουμε, ότι το διάγραμμα x=f(t) παριστάνεται με ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνωνΤετάρτη 15 Μαΐου 2019

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Γ΄ Λυκείου: φαινομένη μετατόπιση


Ένας γλάρος που πετάει σε ύψος Η πάνω από την ήρεμη επιφάνεια μιας θάλασσας βρίσκεται κάποια στιγμή στην ίδια, περίπου, κατακόρυφη, με μία σαρδέλα που κολυμπάει σε βάθος h μέσα στη θάλασσα.
Να βρεθούν:
β. σε πόση απόσταση βλέπει ο γλάρος τη σαρδέλα
δ. σε πόση απόσταση βλέπει η σαρδέλα το γλάρο...


Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Λυκείου: ο πρώτος εξωγήινος


Ο πρώτος εξωγήινος έφτασε στη Γη στις 13 Μαϊου του 3019 και ανάμεσα στα άλλα δήλωσε: "ο πλανήτης μου μοιάζει με τον δικό σας είναι σφαιρικός και περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του και γύρω από τον Ήλιο του, αλλά έχει 29 φορές μικρότερη (μέση) πυκνότητα από τη (μέση) πυκνότητα του δικού σας, 29 φορές μικρότερη ακτίνα από την ακτίνα του δικού σας και 29 φορές μικρότερη στροφορμή..."


Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ανάκλαση και διάθλαση


Εκτέλεση του πειράματος
πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα φροντίζοντας ώστε η φωτεινή ακτίνα να διαδίδεται παράλληλα με τις βάσεις του ημικυλίνδρου και να τον συναντά στον άξονά του
μετράμε τη γωνία πρόσπτωσης, τη γωνία ανάκλασης και τη γωνία διάθλασης
επαληθεύουμε τους νόμους ανάκλασης και διάθλασης...

Πέμπτη 9 Μαΐου 2019

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: ενέργειαΈνας αετός μάζας m=4kg πετά με ταχύτητα υ=10m/s, σε ύψος h=10m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Να βρεθούν:
α. η κινητική του ενέργεια
β. η δυναμική του ενέργεια
γ. η μηχανική του ενέργεια
Η επιτάχυνση της βαρύτητας g να ληφθεί ίση με 10m/s2
Επίπεδο αναφοράς να ληφθεί η επιφάνεια της θάλασσας.


Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

Ερωτήσεις Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: κλίμακες θερμοκρασίας


Ο Κέλσιος όρισε ως μηδέν βαθμούς της κλίμακάς του (0οC) τη θερμοκρασία στην οποία λιώνει ο (προερχόμενος από απεσταγμένο νερό) πάγος (με προϋπόθεση ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με 1Atm) και ως εκατό βαθμούς (100οC) τη θερμοκρασία στην οποία βράζει το (απεσταγμένο) νερό (με την ίδια προϋπόθεση) και χώρισε το διάστημα μεταξύ αυτών...

Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ανάκλαση του φωτός


Ονοματίζουμε τα “ακραία” σημεία του αριθμού.
Βρίσκουμε το συμμετρικό κάθε σημείου ως προς τον καθρέφτη που είναι και το είδωλό του και το ονοματίζουμε με το ίδιο,
αλλά τονισμένο, γράμμα.
Ενώνουμε τα είδωλα μεταξύ τους τηρώντας τη σειρά που έχουν τα αντίστοιχα σημεία.

Παρασκευή 3 Μαΐου 2019

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: μετασχηματιστής


Στα άκρα του πρωτεύοντος ενός μετασχηματιστή εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση με ενεργή τιμή U1 οπότε στα άκρα του δευτερεύοντος εμφανίζεται εναλλασσόμενη τάση με ενεργή τιμή U2=1000V. Αν η εναλλασσόμενη τάση με ενεργή τιμή U1 εφαρμόζεται στα άκρα του δευτερεύοντος του ίδιου μετασχηματιστή τότε στα άκρα του πρωτεύοντος εμφανίζεται... 
(δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Φυσικός Κόσμος”, τεύχος 130, Ιούνιος 1991)