Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ανάκλαση του φωτός


Ονοματίζουμε τα “ακραία” σημεία του αριθμού.
Βρίσκουμε το συμμετρικό κάθε σημείου ως προς τον καθρέφτη που είναι και το είδωλό του και το ονοματίζουμε με το ίδιο,
αλλά τονισμένο, γράμμα.
Ενώνουμε τα είδωλα μεταξύ τους τηρώντας τη σειρά που έχουν τα αντίστοιχα σημεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου