Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: νόμος του Ohm

τα όργανα μέτρησης κινδυνεύουν να καταστραφούν αν συνδεθούν με ανάποδη πολικότητα

το αμπερόμετρο κινδυνεύει να καταστραφεί αν συνδεθεί παράλληλα

το βολτόμετρο δεν κινδυνεύει αν συνδεθεί σε σειρά

σε κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα πρέπει να υπάρχει διακόπτης για λόγους ελέγχου του κυκλώματος, οικονομίας και ασφαλείας

η αντίσταση του αντιστάτη που εμπεριέχει το λαμπάκι αυξάνεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του

                       συνέχεια...

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή

Αγώγιμο πλαίσιο σχήματος ισοσκελούς τριγώνου βρίσκεται σε περιοχή όπου δεξιά από μια διαχωριστική ευθεία υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο, μεγάλου εύρους. Τη χρονική στιγμή μηδέν το πλαίσιο αρχίζει να εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο, με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα. Να βρεθεί η ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο και να γίνει το διάγραμμά της σε συνάρτηση με τον χρόνο εισόδου ολόκληρου του πλαισίου στο μαγνητικό πεδίο.

                      συνέχεια...

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Η αναγκαιότητα εισαγωγής της έννοιας πυκνότητα

Στα επίσημα σχολικά βιβλία Φυσικής, και όχι μόνο, είναι σχεδόν κανόνας η εισαγωγή μιας καινούργιας έννοιας να γίνεται “από καθέδρας”, σχεδόν “εν ψυχρώ”, χωρίς δηλαδή προηγουμένως να έχει καταξιωθεί η αναγκαιότητα εισαγωγής της.                           Να βρείτε αν και προς τα πού θα γείρει η ζυγαριά αν αφεθεί ελεύθερη από τη θέση που φαίνεται στην εικόνα.
                   συνέχεια...


Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: η αντιλόπη

Μια αντιλόπη, που βόσκει ήσυχα σε μια περιοχή της ζούγκλας, αλλά “έχει και το νου της”, αντιλαμβάνεται κάποια στιγμή την παρουσία ενός λιονταριού, που βρίσκεται σε απόσταση 52m από αυτήν, οπότε, φοβούμενη για τη ζωή της, ξεκινά να απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα 19m/s, ενώ ταυτόχρονα το λιοντάρι αρχίζει να την καταδιώκει με σταθερή ταχύτητα 20m/s. Να ερευνήσετε αν γλίτωσε ή όχι η αντιλόπη. 

                       συνέχεια...


Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: τα αυτοκίνητα

 Ένα επιβατικό αυτοκίνητο και ένα φορτηγό κινούνται σε ευθύγραμμο τμήμα της Εθνικής οδού, προς την ίδια κατεύθυνση, με σταθερές ταχύτητες 25m/s και 15m/s αντίστοιχα. Κάποια στιγμή οι θέσεις των δυο οχημάτων είναι αυτές που φαίνονται στην εικόνα. Να βρείτε: 

α. μετά από πόσο χρόνο το επιβατικό θα φθάσει το φορτηγό 

β. τη μετατόπιση κάθε οχήματος μέχρι τότε

                συνέχεια...

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Οριζόντια βολή δύο σφαιρών

Από κάποιο σημείο που βρίσκεται σε ύψος h=45m πάνω από το έδαφος βάλλονται οριζόντια μια χρονική στιγμή, που θεωρείται αρχή μέτρησης των χρόνων, δύο μικρές σφαίρες με ταχύτητες που έχουν ίδια διεύθυνση και ίδια φορά και μέτρα υ=6m/s η μία και u=10m/s η άλλη. Να παρασταθεί γραφικά η απόσταση των δύο σφαιρών σε συνάρτηση με τον χρόνο. Δίδεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s2.

                   συνέχεια...


Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

Ηλεκτρεγερτική δύναμη σε κυκλικό πλαίσιο

Αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο έχει ακτίνα Α και παρουσιάζει σταθερή αντίσταση ανά μονάδα μήκους λ. Κάποια χρονική στιγμή, που θεωρείται αρχή μέτρησης του χρόνου, δημιουργείται στο εσωτερικό του πλαισίου ομογενές μαγνητικό πεδίο, που η μαγνητική επαγωγή του Β είναι κάθετη στην επιφάνεια του πλαισίου και μεταβάλλεται με τον χρόνο t σύμφωνα με την εξίσωση Β=μt, όπου μ σταθερά. Να βρεθούν και να παρασταθούν γραφικά σε συνάρτηση με τον χρόνο:

                    συνέχεια...


Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο

(Σ, Λ) Οι ηλεκτρικές δυνάμεις με τις οποίες αλληλοεπιδρούν δύο φορτισμένα σώματα:

α. είναι αντίθετες 

β. έχουν σχέση δράσης-αντίδρασης

γ. έχουν συνισταμένη ίση με μηδέν

δ. δεν έχουν συνισταμένη

(Σ) Το ολικό φορτίο του Σύμπαντος είναι:

α. θετικό   β. αρνητικό   γ. άπειρο  δ. μηδέν  

                    συνέχεια...

                                   

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Α΄ Γυμνασίου : μετρήσεις φυσικών μεγεθών

η επιλογή ενός οργάνου μέτρησης, από πολλά που τυχόν διαθέτουμε, για τη μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους, γίνεται με βασικά κριτήρια το εύρος των ενδείξεών του, την ακρίβειά  και τη λειτουργικότητά του 

για τον περιορισμό των, τυχαίων, σφαλμάτων μέτρησης, συνιστάται η μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους να επαναλαμβάνεται μερικές φορές και να λαμβάνεται ως τιμή του η μέση τιμή των μετρήσεων (διευκολύνει στον υπολογισμό της μέσης τιμής η επανάληψη των μετρήσεων δέκα φορές ή, αν δεν επαρκεί ο χρόνος, δύο φορές)

                         συνέχεια...

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου σύμφωνα με τις "δέκα εντολές"

 

Ο όγκος ενός σώματος κατασκευασμένου από υλικό πυκνότητας 800kg/m3 είναι 1500cm3.

Να βρείτε τη μάζα του.

Λύση

1 δίδεται ο όγκος ενός σώματος και η πυκνότητα του υλικού κατασκευής του και ζητείται η μάζα του

2 συμβολίζουμε με V τον όγκο του σώματος με ρ την πυκνότητα του υλικού κατασκευής του και με m τη μάζα του (θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τους συμβολισμούς διότι χρησιμοποιούμε αυτούς του σχολικού βιβλίου)

                          συνέχεια...

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

Οι “δέκα εντολές” για τη λύση απλής άσκησης Φυσικής

 διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση, ώστε να διαπιστώσουμε ποια φυσικά μεγέθη δίδονται και  ποιο (ή ποια) ζητείται            συμβολίζουμε με κατάλληλο σύμβολο κάθε φυσικό μέγεθος και διευκρινίζουμε τον συμβολισμό του (εκτός και αν χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό του σχολικού βιβλίου, που, καταχρηστικά, θεωρείται μοναδικός και “νόμιμος”)
γράφουμε την απάντηση (περιφραστικά ή με  έντονη γραφή ή μέσα σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο)

                      συνέχεια...

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Οι “δέκα εντολές” για την ασφάλεια στο σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

 

  Μελετώ και γνωρίζω καλά τι πρέπει να κάνω για να διεξαχθεί σωστά μια εργαστηριακή άσκηση. Για κάθε απορία απευθύνομαι στον καθηγητή μου.

  Αρχίζω την εκτέλεση ενός πειράματος αφού πρώτα ο καθηγητής μου ελέγξει τη διάταξη που συναρμολόγησα.

  Παραμένω στη θέση μου και δεν μετακινούμαι αν δεν εξασφαλίσω την άδεια του καθηγητή μου. Εργάζομαι υπεύθυνα και δεν κάνω αστεία με τους συμμαθητές μου...

  συνέχεια...


Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

Η εισαγωγή της έννοιας του διανύσματος

Ο Λιγομίλητος Μυτόγκας είχε, από μικρός, επιλεγεί από τους αρχηγούς της Σπηλιάς ως ανιχνευτής τροφών, λόγω της μεγάλης και ιδιαίτερα ευαίσθητης μύτης του, που αντιλαμβανόταν από μακριά τα ώριμα φρούτα από τη μυρωδιά τους, εξ ου και το μισό του όνομα, το άλλο μισό δε θέλει διευκρίνιση, τότε όλοι είχαν διπλό όνομα που άλλαζε κιόλας με το πέρασμα του χρόνου.
                   συνέχεια...
                   
                         


Ερωτήσεις Φυσικής Β Γυμνασίου: εισαγωγή

η σύγκριση, η πρόσθεση και η αφαίρεση δύο φυσικών μεγεθών επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ομοειδή

το μέτρο ενός φυσικού μεγέθους είναι πάντα θετικό και συναποτελείται από την αριθμητική τιμή (που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερο το μέγεθος από τη μονάδα μέτρησης) και από τη μονάδα μέτρησης

ο ορισμός ενός φυσικού μεγέθους είναι πρωταρχική έννοια, γι αυτό και δεν έχει ανάγκη απόδειξης

ο συμβολισμός ενός φυσικού μεγέθους είναι αυθαίρετος

                      συνέχεια...

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

Ανάποδη βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

Από σημείο Α μεγάλου κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ, βάλλεται υπό γωνία θ σε σχέση με αυτό και στην “τομή” του, δηλαδή πάνω στο κατακόρυφο επίπεδο που το τέμνει κάθετα, σώμα μικρών διαστάσεων με αρχική ταχύτητα υ και με τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. Το σώμα συναντά το κεκλιμένο επίπεδο σε σημείο Β.

Να βρεθούν:

α. ο χρόνος κίνησης του σώματος

β. η απόσταση s ανάμεσα στα σημεία Α και Β

γ. ο χρόνος κίνησης του σώματος td ώσπου αυτό να βρεθεί στη μέγιστη απόσταση από το κεκλιμένο επίπεδο

δ. η μέγιστη απόσταση d από το κεκλιμένο επίπεδο

ε. η σχέση των γωνιών θ και φ ώστε το σώμα να φθάσει στο σημείο Β κάθετα με το κεκλιμένο επίπεδο

στ. η ταχύτητα του σώματος όταν αυτό φθάνει στο σημείο Β κάθετα με το κεκλιμένο επίπεδο

                   συνέχεια...

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Τυχαία βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

Από σημείο Α μεγάλου κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ, βάλλεται υπό γωνία θ σε σχέση με αυτό και στην “τομή” του, δηλαδή πάνω στο κατακόρυφο επίπεδο που το τέμνει κάθετα, σώμα μικρών διαστάσεων με αρχική ταχύτητα υ. Το σώμα συναντά το κεκλιμένο επίπεδο σε σημείο Β.

Α. Να βρεθούν:

α. ο χρόνος κίνησης του σώματος

β. η απόσταση s ανάμεσα στα σημεία Α και Β

Β. Να επαληθευτούν οι τιμές που βρέθηκαν:

α. για οριζόντια βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

β. για κάθετη βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

                  συνέχεια...

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Κάθετη βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

Από σημείο Α μεγάλου κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ, βάλλεται κάθετα σε αυτό σώμα μικρών διαστάσεων με αρχική ταχύτητα υ. Το σώμα συναντά το κεκλιμένο επίπεδο σε σημείο Β. Να βρεθούν: α. ο χρόνος κίνησης του σώματος  β. η απόσταση s ανάμεσα στα σημεία Α και Β.

                        συνέχεια...


Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Οριζόντια βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

Από σημείο Α μεγάλου κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ, βάλλεται οριζόντια σώμα μικρών διαστάσεων.   Η αρχική ταχύτητα υ του σώματος, άρα και η τροχιά του, είναι πάνω στο κατακόρυφο επίπεδο που τέμνει κάθετα το κεκλιμένο. Το σώμα συναντά το κεκλιμένο επίπεδο σε σημείο Β.

Να βρεθούν:

α. ο χρόνος κίνησης του σώματος

β. η απόσταση s ανάμεσα στα σημεία Α και Β

                          συνέχεια...


Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020

Οι “δέκα εντολές” για μια καλή πορεία στο Γυμνάσιο

  Παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή τον καθηγητή μου στην τάξη και προσπαθώ να αποκομίσω όσο γίνεται περισσότερες γνώσεις απ’ αυτόν.
  Συμμετέχω στο μάθημα δίνοντας όσο μπορώ πιο σωστές απαντήσεις, διδάσκομαι και από τα λάθη μου και προσπαθώ να μην τα επαναλάβω...

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020

Δύο κυκλικά πλαίσια

Δύο κυκλικά πλαίσια το “μπλε” και το “κόκκινο”, με ακτίνες α και 2α αντίστοιχα, είναι κατασκευασμένα από το ίδιο σύρμα, που παρουσιάζει σταθερή αντίσταση ανά μονάδα μήκους λ, και έχουν τοποθετηθεί με τρόπο ώστε τα κέντρα τους και τα επίπεδά τους να ταυτίζονταιΚάποια χρονική στιγμή, που θεωρείται αρχή μέτρησης του χρόνου, δημιουργείται σε ολόκληρο το εσωτερικό του μπλε πλαισίου, και μόνο εκεί, ομογενές μαγνητικό πεδίο, που η έντασή του Β είναι κάθετη στην επιφάνεια του πλαισίου και μεταβάλλεται με τον χρόνο t σύμφωνα με την εξίσωση Β=νt, όπου ν θετική σταθερά...

                           συνέχεια...

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

Αιρετικά διαγράμματα


Ένα κινητό, που θεωρείται υλικό σημείο, ξεκινάει τη χρονική στιγμή 0, από το σημείο Ο και κινείται με σταθερή ταχύτητα 10
m/s “κατά κείθε” επί χρόνο 3s, στη συνέχεια παραμένει ακίνητο επί χρόνο 1s, και στη συνέχεια κινείται “κατά δώθε” με ταχύτητα 20m/s επί χρόνο 2s.

Να σχεδιαστούν σε συνάρτηση με τον χρόνο:

α. η ταχύτητά του

β. η θέση του

                            συνέχεια...

                             


Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Εργαστηριακή Άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις

η επιτυχία των πειραματικών δραστηριοτήτων είναι μεγαλύτερη όταν γίνεται χρήση της ηλεκτροστατικής μηχανής και όταν είναι μικρή η υγρασία της ατμόσφαιρας

αντί για πλαστικό χάρακα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, εάν διαθέτουμε, ράβδο από εβονίτη ή γυαλί

                   συνέχεια...

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο δεξιόστροφος κοχλίας

καρφώνω (θεωρητικά) τον δεξιόστροφο κοχλία στην κοινή αρχή των διανυσμάτων Ι και Β κάθετα με το επίπεδο που αυτά ορίζουν, το οποίο εν προκειμένω είναι η σελίδα, είμαι εμπρός από τη σελίδα, περιστρέφω, κατά τον συντομότερο δρόμο, το διάνυσμα Ι ώστε αυτό να συμπέσει με το διάνυσμα Β και με ίδια φορά περιστρέφω και τον κοχλία, δηλαδή δεξιόστροφα, άρα ο κοχλίας βιδώνει, η μύτη του προχωρεί προς τα μέσα, αυτή είναι και η φορά της δύναμης
Laplace, άρα η δύναμη Laplace είναι κάθετη στη σελίδα και έχει φορά προς τα μέσα

                           συνέχεια... 

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρισμός

Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ένα σώμα είναι φορτισμένο;

Απάντηση

Μπορούμε να το διαπιστώσουμε με τη βοήθεια του ηλεκτρικού εκκρεμούς (απλού οργάνου που αποτελείται από ελαφρό αντικείμενο, π. χ. χαρτί, σφαιρικού σχήματος, κρεμασμένου με νήμα από σταθερό σημείο).

Πλησιάζουμε το σώμα στο σφαιρίδιο του εκκρεμούς και αν παρατηρήσουμε ότι το σφαιρίδιο αποκλίνει από την κατακόρυφη το σώμα είναι φορτισμένο, αν όχι δεν είναι.

(προσοχή το είδος του φορτίου δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε με αυτό το πείραμα)

             συνέχεια...

η αγορά ενός καλού βιβλίου Φυσικής είναι επένδυση

θα βρείτε σε κάθε κεφάλαιο:

   ερωτήσεις θεωρίας, με πλήρη κάλυψη της ύλης, άμεση απάντηση, παρατηρήσεις και επισημάνσεις

   δραστηριότητες με απλά πειράματα, όλες τις υποχρεωτικές και μη πειραματικές ασκήσεις, διαθεματικές προσεγγίσεις και συνθετικές εργασίες...

πρόχειρο διαγώνισμα με υπόδειξη-απάντηση

           συνέχεια...


καλή αρχή στη Φυσική, φίλε μαθητή της Α Γυμνασίου

 α, ναι…

κι’ αν δεν φτάσεις ακριβώς στην κορφή,

(γιατί μερικοί λένε πως δεν υπάρχει κορφή,

κι άλλοι λένε πως ανεβαίνει κι αυτή μαζί σου

και δεν την φτάνεις ποτέ…)

δε …χάλασε κι’ ο κόσμος!

πολλές φορές το ταξίδι αξίζει για το ταξίδι.

καλό ταξίδι λοιπόν…

                   συνέχεια...


Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Η έννοια δύναμη

όταν ένα σώμα δέχεται μια δύναμη δεν μπορεί το σημείο εφαρμογής αυτής της δύναμης να είναι σημείο κάποιου άλλου σώματος,το σημείο εφαρμογής, δηλαδή, μας δείχνει τον “ιδιοκτήτη” μιας δύναμης, γνώση ιδιαίτερα χρήσιμη όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε τη συνισταμένη δυνάμεων που έχει νόημα μόνο αν όλες οι δυνάμεις ασκούνται στο ίδιο σώμα
             συνέχεια...


Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Τελικά πόσες περιστροφές κάνει ο δίσκος;


Αυτό το φετινό Δ5 στις Πανελλήνιες του “παλιού”...
οι “μένουμε 6,75” λέμε: βρίσκουμε πόσες φορές χωράει το μήκος της περιφέρειας του δίσκου στο μήκος του τεταρτοκυκλίου και από αυτό αφαιρούμε ¼, αυτό είναι το πλήθος των περιστροφών του δίσκου
οι “επιμένουμε 7” λένε: βρίσκουμε πόσες φορές χωράει το μήκος της περιφέρειας του δίσκου στο μήκος του τεταρτοκυκλίου και αυτό είναι το πλήθος των περιστροφών του δίσκου
Οπότε ας συνεχίσουμε το “πείραμα”...
Κρατάμε το ίδιο τεταρτημόριο, αλλά χρησιμοποιούμε όλο και μεγαλύτερους δίσκους (τα “δοντάκια” και τα “κενά” έχουν τις αρχικές διαστάσεις)
στ. ο δίσκος έχει 2800 “δοντάκια” (r=R)
οι 6,75 βρίσκουμε 0 περιστροφές, οι 7 βρίσκουν 0,25 περιστροφές
Ώπα! 0,25 περιστροφές; μα πώς θα τις κάνει;
αφού είναι ήδη τέρμα κάτω, αμέσως με το που τοποθετήθηκε, χωρίς να κινηθεί καθόλου

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Με αφορμή το Δ5

Κάποια χρονική στιγμή ο δίσκος αρχίζει να περιστρέφεται, όπως οι δείκτες του ρολογιού, και ταυτόχρονα η ράβδος αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από το άκρο της Α, αντίθετα με τους δείκτες του ρολογιού
Όταν η ράβδος βρίσκεται ξανά, για πρώτη φορά, στην αρχική της θέση, ο δίσκος μόλις και φτάνει στο άκρο της Β.
γ. πόσες περιστροφές έχει κάνει ο δίσκος;
δ. πως κινήθηκε η κόκκινη ακτίνα σε σχέση με το κέντρο του δίσκου;Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Πανελλήνιες Φυσικής 2020

αν ο δίσκος αφήνονταν χωρίς δυνατότητα περιστροφής σε σχέση με το σημείο επαφής του με το ημικύκλιο, π.χ. περασμένος με μικρό κρίκο στην περιφέρεια του ημικυκλίου, θα είχε κάνει “παθητικά” ¼ περιστροφής αντίθετα με τους δείκτες του ρολογιού, διότι η ακτίνα αρχικής επαφής του με το ημικύκλιο, από οριζόντια γίνεται κατακόρυφη, όπως φαίνεται στην εικόνα, στην περίπτωσή μας κάνει και “ενεργητικά” 2πR/4:2πr=7 περιστροφές όπως οι δείκτες του ρολογιού, άρα συνολικά 7- ¼=27/4=6,75 περιστροφές όπως οι δείκτες του ρολογιού

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ΄Λυκείου: ηλεκτρομαγνητισμός


Σε μια περιοχή όπου υπάρχει ομογενές, χρονικά μεταβαλλόμενο, μαγνητικό πεδίο, του οποίου η μαγνητική επαγωγή μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα, είναι τοποθετημένο αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του πεδίου.
Α. να σχεδιασθεί το διάγραμμα...
Β. Να βρεθεί το φορτίο που...


Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

οδηγίες προς "ναυτιλομένους"...

1. διαβάζουμε μία φορά προσεκτικά όλα τα θέματα
2. διαβάζουμε δεύτερη φορά περισσότερο προσεκτικά όλα τα θέματα, εντοπίζοντας αυτά που γνωρίζουμε καλά
3. αρχίζουμε να γράφουμε από αυτά που γνωρίζουμε καλά
4. ξαναδιαβάζουμε προσεκτικά όλα τα υπόλοιπα θέματα
5. γράφουμε πιθανές απαντήσεις σε όλα τα υπόλοιπα θέματα και σε αυτά που δεν ξέρουμε 
6. παίρνουμε μια βαθειά ανάσα
7. ξαναδιαβάζουμε όλα τα θέματα και βεβαιωνόμαστε ότι τα προσπαθήσαμε όλα, μα όλα
καλή επιτυχία βρε, 
μια μάχη είναι, όχι ο πόλεμος… 


Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄Λυκείου: διαγράμματα μεγεθών

Δύο ευθύγραμμοι αγωγοί, “απείρου” μήκους, βρίσκονται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, όπου υπάρχει κατακόρυφο ομογενές και χρονικά σταθερό μαγνητικό πεδίο μόνο στο εσωτερικό της γωνίας που σχηματίζουν οι αγωγοί. Τρίτος ευθύγραμμος αγωγός, επίσης “απείρου” μήκους, ξεκινά, τη χρονική στιγμή μηδέν, να κινείται από την κορυφή της γωνίας με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα, ώστε να παραμένει διαρκώς σε επαφή με τους δύο άλλους αγωγούς και η ταχύτητά του να είναι συνέχεια πάνω στη διχοτόμο της γωνίας. Να επιλεγεί, αιτιολογημένα, ποια από…


Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ηλεκτρομαγνητισμός: κριτήριο αξιολόγησης


Δύο ευθύγραμμοι και παράλληλοι αγωγοί Α και Β “απείρου μήκους” απέχουν μεταξύ τους κατά d και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα εντάσεων Ι1 ο ένας και Ι2 ο άλλος όπως φαίνεται στο σχήμα.
Να προσδιορισθεί η θέση σημείου όπου η μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν οι δύο αγωγοί είναι διπλάσια από τη μαγνητική επαγωγή του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο κάθε ένας απ’ αυτούς. 

Κυριακή 24 Μαΐου 2020

Ηλεκτρομαγνητισμός: κριτήριο αξιολόγησης

Από μικρό ύψος αφήνουμε να πέσει ένας ραβδόμορφος μαγνήτης Μμε τρόπο που φαίνεται στο σχήμαώστε να περάσει μέσα από ένα οριζόντιο μεταλλικό δακτύλιο Δ που συγκρατείται κατάλληλα σε μικρότερο ύψοςΗ επιτάχυνση της πτώσης του μαγνήτη είναι
αμικρότερη από μέχρις να περάσει από τον δακτύλιο και μεγαλύτερη μετά   βμικρότερη από για όλη τη διάρκεια της πτώσης                 γ. μεγαλύτερη από g για όλη τη διάρκεια της πτώσης...
Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Ηλεκτρομαγνητισμός: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής


Το μέτρο της μαγνητικής επαγωγής σε κάποιο σημείο του μαγνητικού πεδίου, που δημιουργείται στο εσωτερικό σωληνοειδούς που διαρρέεται από ρεύμα, σε συνάρτηση με την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει, παριστάνεται με την ευθεία:
α.1,  β.2,  γ.3,  δ.4 
                  συνέχεια...