Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο

(Σ, Λ) Οι ηλεκτρικές δυνάμεις με τις οποίες αλληλοεπιδρούν δύο φορτισμένα σώματα:

α. είναι αντίθετες 

β. έχουν σχέση δράσης-αντίδρασης

γ. έχουν συνισταμένη ίση με μηδέν

δ. δεν έχουν συνισταμένη

(Σ) Το ολικό φορτίο του Σύμπαντος είναι:

α. θετικό   β. αρνητικό   γ. άπειρο  δ. μηδέν  

                    συνέχεια...

                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου