Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Λυκείου: οριζόντια βολή δύο σφαιρών


Από κάποιο σημείο πάνω από το έδαφος βάλλονται    οριζόντια δύο μικρές σφαίρες με ταχύτητες που έχουν ίδια διεύθυνση και ίδια φορά.
Να παρασταθεί γραφικά η απόσταση των δύο σφαιρών σε συνάρτηση με τον χρόνο.
Δίδεται η επιτάχυνση της βαρύτητας.
Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Ερωτήσεις Θεωρίας Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη


Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τις δυνάμεις που δέχεται ένα κιβώτιο που σέρνεται προς τα δεξιά με τη βοήθεια οριζόντιου σχοινιού πάνω σε μη λείο οριζόντιο δάπεδο.
Ποιο σώμα ασκεί κάθε μία από αυτές τις δυνάμεις;

Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

ΗΕΔ σε τριγωνικό πλαίσιο


Αγώγιμο πλαίσιο σχήματος ισοσκελούς τριγώνου βρίσκεται σε περιοχή όπου δεξιά από μια διαχωριστική ευθεία υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο, μεγάλου εύρους, μαγνητικής επαγωγής Β κάθετης στο επίπεδο του πλαισίου.
Να βρεθεί η ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο και να γίνει το διάγραμμά της σε συνάρτηση με τον χρόνο εισόδου ολόκληρου του πλαισίου στο μαγνητικό πεδίο.