Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

Ηλεκτρεγερτική δύναμη σε κυκλικό πλαίσιο

Αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο έχει ακτίνα Α και παρουσιάζει σταθερή αντίσταση ανά μονάδα μήκους λ. Κάποια χρονική στιγμή, που θεωρείται αρχή μέτρησης του χρόνου, δημιουργείται στο εσωτερικό του πλαισίου ομογενές μαγνητικό πεδίο, που η μαγνητική επαγωγή του Β είναι κάθετη στην επιφάνεια του πλαισίου και μεταβάλλεται με τον χρόνο t σύμφωνα με την εξίσωση Β=μt, όπου μ σταθερά. Να βρεθούν και να παρασταθούν γραφικά σε συνάρτηση με τον χρόνο:

                    συνέχεια...


Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο

(Σ, Λ) Οι ηλεκτρικές δυνάμεις με τις οποίες αλληλοεπιδρούν δύο φορτισμένα σώματα:

α. είναι αντίθετες 

β. έχουν σχέση δράσης-αντίδρασης

γ. έχουν συνισταμένη ίση με μηδέν

δ. δεν έχουν συνισταμένη

(Σ) Το ολικό φορτίο του Σύμπαντος είναι:

α. θετικό   β. αρνητικό   γ. άπειρο  δ. μηδέν  

                    συνέχεια...

                                   

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Α΄ Γυμνασίου : μετρήσεις φυσικών μεγεθών

η επιλογή ενός οργάνου μέτρησης, από πολλά που τυχόν διαθέτουμε, για τη μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους, γίνεται με βασικά κριτήρια το εύρος των ενδείξεών του, την ακρίβειά  και τη λειτουργικότητά του 

για τον περιορισμό των, τυχαίων, σφαλμάτων μέτρησης, συνιστάται η μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους να επαναλαμβάνεται μερικές φορές και να λαμβάνεται ως τιμή του η μέση τιμή των μετρήσεων (διευκολύνει στον υπολογισμό της μέσης τιμής η επανάληψη των μετρήσεων δέκα φορές ή, αν δεν επαρκεί ο χρόνος, δύο φορές)

                         συνέχεια...

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου σύμφωνα με τις "δέκα εντολές"

 

Ο όγκος ενός σώματος κατασκευασμένου από υλικό πυκνότητας 800kg/m3 είναι 1500cm3.

Να βρείτε τη μάζα του.

Λύση

1 δίδεται ο όγκος ενός σώματος και η πυκνότητα του υλικού κατασκευής του και ζητείται η μάζα του

2 συμβολίζουμε με V τον όγκο του σώματος με ρ την πυκνότητα του υλικού κατασκευής του και με m τη μάζα του (θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τους συμβολισμούς διότι χρησιμοποιούμε αυτούς του σχολικού βιβλίου)

                          συνέχεια...

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

Οι “δέκα εντολές” για τη λύση απλής άσκησης Φυσικής

 διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση, ώστε να διαπιστώσουμε ποια φυσικά μεγέθη δίδονται και  ποιο (ή ποια) ζητείται            συμβολίζουμε με κατάλληλο σύμβολο κάθε φυσικό μέγεθος και διευκρινίζουμε τον συμβολισμό του (εκτός και αν χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό του σχολικού βιβλίου, που, καταχρηστικά, θεωρείται μοναδικός και “νόμιμος”)
γράφουμε την απάντηση (περιφραστικά ή με  έντονη γραφή ή μέσα σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο)

                      συνέχεια...

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Οι “δέκα εντολές” για την ασφάλεια στο σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

 

    Μελετώ και γνωρίζω καλά τι πρέπει να κάνω για να διεξαχθεί σωστά μια εργαστηριακή άσκηση. Για κάθε απορία απευθύνομαι στον καθηγητή μου.

    Αρχίζω την εκτέλεση ενός πειράματος αφού πρώτα ο καθηγητής μου ελέγξει τη διάταξη που συναρμολόγησα.

    Παραμένω στη θέση μου και δεν μετακινούμαι αν δεν εξασφαλίσω την άδεια του καθηγητή μου. Εργάζομαι υπεύθυνα και δεν κάνω αστεία με τους συμμαθητές μου...

    συνέχεια...


Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

Η εισαγωγή της έννοιας του διανύσματος

Ο Λιγομίλητος Μυτόγκας είχε, από μικρός, επιλεγεί από τους αρχηγούς της Σπηλιάς ως ανιχνευτής τροφών, λόγω της μεγάλης και ιδιαίτερα ευαίσθητης μύτης του, που αντιλαμβανόταν από μακριά τα ώριμα φρούτα από τη μυρωδιά τους, εξ ου και το μισό του όνομα, το άλλο μισό δε θέλει διευκρίνιση, τότε όλοι είχαν διπλό όνομα που άλλαζε κιόλας με το πέρασμα του χρόνου.
                   συνέχεια...
                   
                         


Ερωτήσεις Φυσικής Β Γυμνασίου: εισαγωγή

η σύγκριση, η πρόσθεση και η αφαίρεση δύο φυσικών μεγεθών επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ομοειδή

το μέτρο ενός φυσικού μεγέθους είναι πάντα θετικό και συναποτελείται από την αριθμητική τιμή (που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερο το μέγεθος από τη μονάδα μέτρησης) και από τη μονάδα μέτρησης

ο ορισμός ενός φυσικού μεγέθους είναι πρωταρχική έννοια, γι αυτό και δεν έχει ανάγκη απόδειξης

ο συμβολισμός ενός φυσικού μεγέθους είναι αυθαίρετος

                      συνέχεια...