Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

Μικρή, αλλά “φαρμακερή” άσκηση

 Δίδεται τετράγωνο ΑΒΓΔ.

Στο εσωτερικό του τετραγώνου κατασκευάζουμε δύο γωνίες ΟΓΔ και ΟΔΓ ίσες με 15ο η κάθε μία.

Να δειχθεί ότι το τρίγωνο ΑΒΟ είναι ισόπλευρο.

(για τη φουκαριάρα τη Γεωμετρία ο λόγος, που έχει, κάπως, πέσει στα αζήτητα τελευταία…)

                  συνέχεια...