Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

Τί δείχνει, τί εκφράζει ένα φυσικό μέγεθος;

Ε, ναι, αφού λύσαμε, λέμε τώρα, το θέμα ποιος ορισμός είναι “νόμιμος”, ποιος “παράνομος” και ποιος “ημιπαράνομος”, ας κουβεντιάσουμε και το θέμα που έπεται του ορισμού: τί δείχνει, τί εκφράζει ένα φυσικό μέγεθος, στη συνήθη περίπτωση που ο ορισμός, εκτός από τη διατύπωση, έχει και μαθηματικό τύπο με μορφή κλάσματος;

                           συνέχεια....


Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σύνδεση αντιστατών

Αν στα άκρα του πρώτου αντιστάτη εφαρμόζεται τάση V1 =4V

να βρεθούν:

α. η ένταση Ι1 του ρεύματος που τον διαρρέει

ε. η ολική αντίσταση R του συστήματος, η τάση V στα άκρα του και η ένταση Ι του ρεύματος που το διαρρέει.

                       συνέχεια...