Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρική ενέργεια


Από ποια σχέση δίνεται η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα σε μια ηλεκτρική συσκευή και πώς αυτή προκύπτει;
Από ποιες επί πλέον σχέσεις δίνεται η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα σε έναν αντιστάτη και πώς αυτές προκύπτουν;

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

Μια διδακτική προσέγγιση άσκησης του σχολικού βιβλίου Φυσικής Β΄ Γυμνασίου


Διδακτικοί στόχοι.
Μετά την επεξεργασία της άσκησης να μπορούν οι μαθητές:
να βρίσκουν πόσες δυνάμεις δέχεται ένα σώμα 
να σχεδιάζουν, με κλίμακα, σωστά δυνάμεις 
να προσδιορίζουν για κάθε δύναμη ποιο σώμα την δέχεται και ποιο την ασκεί 
να διακρίνουν ποιες από τις δυνάμεις που εμφανίζονται σε ένα σύστημα σωμάτων αποτελούν ζεύγος δράσης-αντίδρασης
να προσδιορίζουν...

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σύνδεση αντιστατών


Αν ο τρίτος αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι3=2Α, να βρεθούν:
α. η τάση V3 στα άκρα του
γ. η ολική αντίσταση R2,3 του συστήματος του δεύτερου και του τρίτου αντιστάτη, η τάση V2,3 στα άκρα του και η ένταση Ι2,3 του ρεύματος που το διαρρέει
ε. η ολική αντίσταση R του συστήματος όλων των αντιστατών, η τάση V στα άκρα του και η ένταση Ι του ρεύματος που το διαρρέει.

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: δυνάμεις


(Σ) Όταν ένας αστροναύτης απομακρύνεται από τη Γη:
α. η μάζα του παραμένει σταθερή και το βάρος του αυξάνεται
β. η μάζα του παραμένει σταθερή και το βάρος του μειώνεται
γ. η μάζα του μειώνεται και το βάρος του παραμένει σταθερό
δ. η μάζα του αυξάνεται και το βάρος του παραμένει σταθερό

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: κύκλωμα αντιστατών


Να βρεθούν:
α. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον πρώτο αντιστάτη
β. η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του δεύτερου αντιστάτη
γ. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον δεύτερο αντιστάτη
δ. η ολική αντίσταση του συστήματος των δύο αντιστατών
ε. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή
στ. η ισχύς που δαπανάται στον πρώτο αντιστάτη
ζ. η ισχύς που δαπανάται στο δεύτερο αντιστάτη
η. η ισχύς που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: τριβή


(Σ, Λ) Τα σώματα Α και Β είναι αρχικά ακίνητα.
Το σώμα Α θα δεχτεί από το σώμα Β τριβή με φορά προς τα αριστερά αν κινήσουμε:
α. προς τα δεξιά το σώμα Α
β. προς τα αριστερά το σώμα Β
γ. προς τα δεξιά το σώμα Α και προς τα αριστερά το σώμα Β
δ. προς τα δεξιά και το σώμα Α και το σώμα Β, φροντίζοντας ώστε η ταχύτητα του Α να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του Β

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: νόμος του Ohm


πραγματοποιούμε το κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα και με τη βοήθεια των οργάνων μετράμε την τάση V στα άκρα του αντιστάτη και την ένταση I του ρεύματος που τον διαρρέει
επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία με διάφορες τιμές της τάσης βρίσκουμε σε κάθε περίπτωση την τιμή της αντίστασης του αντιστάτη
σχεδιάζουμε το διάγραμμα I=f(V) και υπολογίζουμε την τιμή της αντίστασης R του αντιστάτη

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Ερωτήσεις με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό κύκλωμα


Αν κλείσουμε τον διακόπτη του κυκλώματος που φαίνεται στην εικόνα:
α. η πηγή θα δημιουργήσει ηλεκτρόνια και θα τα θέσει σε κίνηση
β. θα περάσει ρεύμα πρώτα από την πηγή και μετά από το λαμπάκι
γ. θα περάσει ρεύμα ταυτόχρονα από την πηγή και από τον διακόπτη
δ. το κύκλωμα από ανοιχτό θα γίνει κλειστό

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: δυνάμεις

Η δύναμη ασκείται στο σημείο Κ του σώματος, είναι κατακόρυφη, έχει φορά προς τα πάνω και το μέτρο της είναι 90Ν (το συμπεράναμε επειδή η δύναμη φαίνεται να είναι 3cm και η κλίμακα δείχνει ότι κάθε 1cm παριστάνει δύναμη μέτρου 30Ν)
Η δύναμη παριστάνεται με ένα διάνυσμα (βέλος) που αρχίζει από το σημείο εφαρμογής της Κ, έχει διεύθυνση και φορά τη διεύθυνση και τη φορά της δύναμης και μήκος 3cm που προκύπτει με τη βοήθεια της κλίμακας 1cm/5N που επιλέξαμε

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: όργανα μετρήσεων


Το όργανο λέγεται αμπερόμετρο (από το όνομα Ampere, Αμπέρ, της μονάδας μέτρησης της έντασης) και συνδέεται, με τη βοήθεια των δύο ακροδεκτών που διαθέτει, σε σειρά με τον καταναλωτή, με τρόπο, δηλαδή, ώστε το προς μέτρηση ρεύμα που διαρρέει τον καταναλωτή να περνάει από μέσα του.


Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Πρόχειρο διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

i. (Σ) το συνολικό φορτίο που έχουν ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο και ένα νετρόνιο είναι:
α.+1,6·10-19C β.+3,2·10-19C γ.-1,6·10-19C δ. 0
ii. (Σ) Το μέτρο της δύναμης με την οποία αλληλεπιδρούν δυο φορτισμένα σωματίδια είναι 0,9Ν. Αν η απόσταση μεταξύ των δύο σωματιδίων αυξηθεί τρεις φορές το μέτρο της δύναμης θα γίνει:
α. 0,1Ν β. 0,3Ν γ. 2,7Ν δ. 8,1ΝΕπιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: η αντιλόπη


Μια αντιλόπη, που βόσκει ήσυχα σε μια περιοχή της ζούγκλας, αλλά “έχει και το νου της”, αντιλαμβάνεται κάποια στιγμή την παρουσία ενός λιονταριού σε μικρή απόσταση από αυτήν, οπότε, φοβούμενη για τη ζωή της, ξεκινά να απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα 19m/s, ενώ ταυτόχρονα το λιοντάρι αρχίζει να την καταδιώκει με σταθερή ταχύτητα 20m/s...

Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: το επιβατικό και το φορτηγό


Ένα επιβατικό αυτοκίνητο και ένα φορτηγό κινούνται σε ευθύγραμμο τμήμα της Εθνικής οδού, προς την ίδια κατεύθυνση, με σταθερές ταχύτητες 20m/s και 15m/s αντίστοιχα.
Κάποια στιγμή οι θέσεις των δυο οχημάτων είναι αυτές που φαίνονται στην εικόνα.
Να βρείτε:
α. μετά από πόσο χρόνο το επιβατικό θα φθάσει το φορτηγό...
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

Εργαστηριακή δραστηριότητα Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: μελέτη ευθύγραμμης ομαλής κίνησης χωρίς κανένα όργανο


η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε πριν 15, περίπου, χρόνια στο προαύλιο του 1ου Γυμνασίου Ιλίου, χωρίς κανένα όργανο, με κινητό έναν μαθητή, με μονάδα μέτρησης μήκους το “πλακάκι” του προαυλίου, δηλαδή το μήκος του (συν το μικρού πάχους συνδετικό υλικό που υπάρχει ανάμεσά τους) και με μονάδα μέτρησης χρόνου το “τικ-τακ”, δηλαδή τον χρόνο ανάμεσα σε δυο διαδοχικούς χτύπους της καρδιάς

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: μετρήσεις φυσικών μεγεθών


η επιλογή ενός οργάνου μέτρησης, από πολλά που τυχόν διαθέτουμε, για τη μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους, γίνεται με βασικά κριτήρια το εύρος των ενδείξεών του, την ακρίβειά του και τη λειτουργικότητά του
πριν τη χρήση των οργάνων μέτρησης πρέπει να έχουμε υπολογίσει πόση είναι η ένδειξη ανάμεσα σε δύο διαδοχικές υποδιαιρέσεις τους και σε μερικά να έχουμε ρυθμίσει το μηδέν της κλίμακάς τους
για τον περιορισμό των, τυχαίων, σφαλμάτων μέτρησης, συνιστάται η μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους να επαναλαμβάνεται μερικές φορές και να λαμβάνεται ως τιμή του η μέση τιμή των μετρήσεων 

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: μελέτη ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

  σταθεροποιούμε, με τη βοήθεια του σφιγκτήρα, τον ηλεκτρικό χρονομετρητή στο ένα άκρο του εργαστηριακού πάγκου
  κόβουμε ένα κομμάτι χαρτοταινία, περνάμε το ένα άκρο του μέσα από τον οδηγό του χρονομετρητή και το προσκολλάμε, με τη βοήθεια της συγκολλητικής ταινίας, στο πίσω μέρος του τραίνου, πραγματοποιώντας έτσι τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα
  θέτουμε σε λειτουργία πρώτα τον χρονομετρητή και μετά το τραίνο...


Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018

Απαντήσεις στις Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο


(Σ, Λ) Δύο μεταλλικές σφαίρες έχουν ίδιες ακτίνες και αρχικά είναι φορτισμένες με φορτίο +8nC η πρώτη και -2nC η δεύτερη. Αν φέρουμε, για λίγο, σε επαφή τις δύο σφαίρες και μετά τις απομακρύνουμε:
α. η πρώτη σφαίρα θα έχει φορτίο -8nC και η δεύτερη +2nC
β. η πρώτη σφαίρα θα έχει φορτίο +4nC και η δεύτερη -1nC
γ. και η πρώτη σφαίρα και η δεύτερη θα έχει φορτίο +3nC
δ. το ολικό φορτίο των δύο σφαιρών θα είναι +6nC

Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

Λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: το φορτηγό


Το φορτηγό που φαίνεται στην εικόνα (που θεωρείται ως υλικό σημείο εκεί που σημειώνεται η κουκίδα), βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1=5s στη θέση που φαίνεται δεξιά και τη χρονική στιγμή t2=12s στη θέση που φαίνεται αριστερά.

Να βρείτε:
α. το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κατά την κίνηση του φορτηγού από την αρχική μέχρι την τελική του θέση
β. την αρχική και την τελική του θέση... 

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: πυκνότητα


Ο όγκος ενός σώματος κατασκευασμένου από υλικό πυκνότητας 600kg/m3 είναι 1500cm3.
Να βρείτε τη μάζα του.
Λύση (σύμφωνα με τις “δέκα εντολές”)
1 δίδεται ο όγκος ενός σώματος και η πυκνότητα του υλικού κατασκευής του και ζητείται η μάζα του
2 συμβολίζουμε με V τον όγκο του σώματος με ρ την πυκνότητα του υλικού κατασκευής του και με m τη μάζα του (θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τους συμβολισμούς διότι χρησιμοποιούμε αυτούς του σχολικού βιβλίου)

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο


   (Σ, Λ) Δύο μεταλλικές σφαίρες έχουν ίδιες ακτίνες και αρχικά είναι φορτισμένες με φορτίο +8nC η πρώτη και -2nC η δεύτερη. Αν φέρουμε, για λίγο, σε επαφή τις δύο σφαίρες και μετά τις απομακρύνουμε:
  α. η πρώτη σφαίρα θα έχει φορτίο -8nC και η δεύτερη +2nC
  β. η πρώτη σφαίρα θα έχει φορτίο +4nC και η δεύτερη -1nC
  γ. και η πρώτη σφαίρα και η δεύτερη θα έχει φορτίο +3nC
  δ. το ολικό φορτίο των δύο σφαιρών θα είναι +6nC


Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Εργαστηριακή δραστηριότητα Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: μέτρηση μήκους

Σας δίδονται τα παρακάτω όργανα μέτρησης μήκους:
διαστημόμετρο, υποδεκάμετρο, ξύλινο μέτρο, μετροταινία 1m,
μετροταινία 50m.
Να επιλέξετε, αιτιολογώντας την επιλογή σας, το καταλληλότερο από αυτά για τη μέτρηση:
α. του πάχους μιας σελίδας     β. του πλάτους ενός χτήματος
γ. της περιμέτρου ενός κυπαρισσιού     δ. του ύψους σας
ε. του ανοίγματος της παλάμης σας


Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Εργαστηριακή Άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις


η επιτυχία των πειραματικών δραστηριοτήτων είναι μεγαλύτερη όταν γίνεται χρήση της ηλεκτροστατικής μηχανής και όταν είναι μικρή η υγρασία της ατμόσφαιρας
αντί για πλαστικό χάρακα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, εάν διαθέτουμε, ράβδο από εβονίτη ή γυαλί
αντί για χαρτί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, εάν διαθέτουμε, μάλλινο ύφασμα ή νάϋλον

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Οι “δέκα εντολές” για τη λύση απλής άσκησης Φυσικής


διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση, ώστε να διαπιστώσουμε ποια φυσικά μεγέθη δίδονται και ποιο (ή ποια) ζητείται
συμβολίζουμε με κατάλληλο σύμβολο κάθε φυσικό μέγεθος και διευκρινίζουμε τον συμβολισμό του (εκτός και αν χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό του σχολικού βιβλίου, που, καταχρηστικά, θεωρείται μοναδικός και “νόμιμος”)

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Οι “δέκα εντολές” για την ασφάλεια στο Εργαστήριο


  Θέτω σε λειτουργία μια συσκευή αφού πρώτα μάθω καλά τη λειτουργία της και πάρω άδεια από τον καθηγητή μου.
  Προσέχω ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιώ γυάλινα σκεύη.
  Προσέχω ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιώ χημικές ουσίες.
  Παραμένω στη θέση μου και δεν μετακινούμαι αν δεν εξασφαλίσω την άδεια του καθηγητή μου. 
  Εργάζομαι υπεύθυνα και δεν κάνω αστεία με τους συμμαθητές μου.

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Οι “δέκα εντολές” για μια καλή πορεία στο Γυμνάσιο


  Πηγαίνω όλες τις εργάσιμες ημέρες στο σχολείο, οι όποιες απουσίες μου είναι αναγκαστικές και οι ελάχιστες δυνατές.
  Παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή τον καθηγητή μου στην τάξη και προσπαθώ να αποκομίσω όσο γίνεται περισσότερες γνώσεις απ’ αυτόν.
  Συμμετέχω στο μάθημα δίνοντας όσο μπορώ πιο σωστές απαντήσεις, διδάσκομαι και από τα λάθη μου και προσπαθώ να μην τα επαναλάβω.

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: εισαγωγή


η σύγκριση, η πρόσθεση και η αφαίρεση δύο φυσικών μεγεθών επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ομοειδή
το μέτρο ενός φυσικού μεγέθους είναι πάντα θετικό 
ο ορισμός ενός φυσικού μεγέθους είναι πρωταρχική έννοια, γι αυτό και δεν έχει ανάγκη απόδειξης
η πυκνότητα είναι χαρακτηριστικό του υλικού κατασκευής ενός σώματος και όχι του σώματοςΔευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρισμός


το ηλεκτρικό φορτίο είναι πρωταρχική έννοια και δεν ορίζεται
η ύπαρξη δύο (μόνο) ειδών ηλεκτρικών φορτίων δεν αποδεικνύεται αποτελεί αξίωμα
κατά την ανταλλαγή φορτίων μεταξύ κάποιων συγκεκριμμένων σωμάτων το συνολικό τους φορτίο παραμένει σταθερό
το συνολικό φορτίο όλων των σωμάτων του Σύμπαντος είναι μηδέν

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018

βοήθημα Φυσικής Β΄ Γυμνασίου


περιέχει σε κάθε κεφάλαιο:
ερωτήσεις θεωρίας, με πλήρη κάλυψη της ύλης, άμεση απάντηση, παρατηρήσεις και επισημάνσεις
δραστηριότητες με απλά πειράματα, όλες τις υποχρεωτικές και μη πειραματικές ασκήσεις, διαθεματικές προσεγγίσεις και συνθετικές εργασίες
απαντήσεις όλων των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου
υποδειγματικά λυμένα παραδείγματα
λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου...καλή αρχή στη Φυσική, φίλε μαθητή της Α΄ Γυμνασίου


Α, ναι… 
κι’ αν δεν φτάσεις ακριβώς στην κορφή, (γιατί μερικοί λένε πως δεν υπάρχει κορφή, κι άλλοι λένε πως ανεβαίνει κι αυτή μαζί σου…) δε …χάλασε κι’ ο κόσμος! 
Πολλές φορές 
το ταξίδι αξίζει για το ταξίδι. 
καλό ταξίδι λοιπόν…
συνέχεια...


Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018

καλό Καλοκαίρι


επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Λυκείου: το άτακτο πιθηκάκι


Ένα μικρό και άτακτο πιθηκάκι ξεφεύγει, κάποια στιγμή, από την επιτήρηση της μητέρας του και περιπλανιέται όλη μέρα στη ζούγκλα με αποτέλεσμα τελικά να χαθεί. Για καλή του τύχη, όμως, καταφέρνει να γλιτώσει από τα σαρκοφάγα θηρία και να βρεθεί πάνω σε ένα ομογενές και σταθερής διατομής κλωνάρι ενός δέντρου...

Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018

Απαντήσεις στα θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου


Το αυτοκίνητο που φαίνεται στην εικόνα κινήθηκε προς τα πίσω.
Να βρείτε (η κλίμακα είναι σε μέτρα):
Α. την αρχική και την τελική του θέση (+2m, -4m)
Β. τη μετατόπισή του (-6m)


Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου


(Σ, Λ) Το κύκλωμα που φαίνεται στην εικόνα συναρμολογήθηκε κατά λάθος οπότε κινδυνεύει να καταστραφεί:
α. ο λαμπτήρας
β. το αμπερόμετρο
γ. το βολτόμετρο
δ. η μπαταρία


Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου


Το αυτοκίνητο που φαίνεται στην εικόνα κινήθηκε προς τα πίσω.
Να βρείτε (η κλίμακα είναι σε μέτρα):
Α. την αρχική και την τελική του θέση
Β. τη μετατόπισή του


Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη


Κιβώτιο μεταφέρεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο κατά 5m, με την επίδραση οριζόντιας δύναμης 20Ν και τριβής 10Ν. 
Να βρεθεί το έργο:
α. της οριζόντιας δύναμης
β. της τριβής   γ. του βάρους του κιβωτίου και
δ. της κάθετης αντίδρασης του επιπέδου


Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη


Τρείς αντιστάτες συνδέονται με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα.
Αν ο τρίτος αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι3=2Α, να βρεθούν:
α. η τάση V3 στα άκρα του
β. η τάση V2 στα άκρα του δεύτερου αντιστάτη και η ένταση Ι2 του ρεύματος που τον διαρρέει
ε. η ολική αντίσταση R του συστήματος όλων των αντιστατών...