Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018

Απαντήσεις στις Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο


(Σ, Λ) Δύο μεταλλικές σφαίρες έχουν ίδιες ακτίνες και αρχικά είναι φορτισμένες με φορτίο +8nC η πρώτη και -2nC η δεύτερη. Αν φέρουμε, για λίγο, σε επαφή τις δύο σφαίρες και μετά τις απομακρύνουμε:
α. η πρώτη σφαίρα θα έχει φορτίο -8nC και η δεύτερη +2nC
β. η πρώτη σφαίρα θα έχει φορτίο +4nC και η δεύτερη -1nC
γ. και η πρώτη σφαίρα και η δεύτερη θα έχει φορτίο +3nC
δ. το ολικό φορτίο των δύο σφαιρών θα είναι +6nC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου