Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρική ενέργεια

Από ποια σχέση δίνεται η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα σε μια ηλεκτρική συσκευή και πώς αυτή προκύπτει; 
Από ποιες επί πλέον σχέσεις δίνεται η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα σε έναν αντιστάτη και πώς αυτές προκύπτουν;

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: δυνάμεις

Πόση δύναμη πρέπει να ασκήσουμε στο κιβώτιο, για να μη μας το “πάρει” ο αέρας, αν
Α.  η δύναμη είναι αντίρροπη με  τη δύναμη του ανέμου
Β. η δύναμη είναι ομόρροπη με το βάρος του κιβωτίου και:
α. το δάπεδο είναι λείο
β. το δάπεδο ασκεί στο κιβώτιο τριβή 30Ν...

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Επιλεγμένες Ερωτήσεις με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: δυνάμεις

        (Σ, Λ) Τα σώματα Α και Β είναι αρχικά ακίνητα.
Το σώμα Α θα δεχτεί από το σώμα Β τριβή με φορά  προς τα αριστερά αν κινήσουμε:
α. προς τα δεξιά το σώμα Α
β. προς τα αριστερά το σώμα Β
γ. προς τα δεξιά το σώμα Α και προς τα αριστερά το... 

  

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σύνδεση αντιστατών

Αν στα άκρα του πρώτου αντιστάτη εφαρμόζεται τάση V1 =4να βρεθούν:
δ. η τάση V3 στα άκρα του τρίτου αντιστάτη και η ένταση Ι3 του ρεύματος που τον διαρρέει 
ε. η ολική αντίσταση R του συστήματος, η τάση V...

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: κύκλωμα αντιστατών

Οι αντιστάτες που φαίνονται στην εικόνα έχουν  αντιστάσεις 2Ω ο πρώτος και 8Ω ο δεύτερος.
Αν η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του πρώτου αντιστάτη είναι 8να βρεθούν:
α. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον  πρώτο αντιστάτη,   β. η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του...

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016

Απάντηση στην επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: συνδέσεις αντιστατών

(Σ) Η ολική αντίσταση του συστήματος των οκτώ αντιστατών, κάθε ένας των οποίων έχει αντίσταση R, είναι:
α. R/2    β. R  
γ.2R      δ.4R
(το “μυστικό”: σε κάθε περίπτωση η ολική αντίσταση υπολογίζεται “με το νου” αν γίνει κατάλληλη “πάσα” σε προηγούμενες συνδεσμολογίες)

Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016