Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Γ Λυκείου: τα αμπερόμετρα

ποια τάση από επαγωγή θα εμφανιστεί και τί θα δείξουν τα αμπερόμετρα αν

α. κλείσει ο αριστερός διακόπτης

β. κλείσει ο δεξιός διακόπτης

γ. κλείσει και ο αριστερός και ο δεξιός διακόπτης

                             συνέχεια...

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Β Λυκείου: το βολτόμετρο

Το βολτόμετρο που φαίνεται στην εικόνα δείχνει 7V

ποια θα είναι η ένδειξη του βολτομέτρου αν ανοίξει

α. ο πρώτος διακόπτης

β. ο δεύτερος διακόπτης

γ. και οι δύο διακόπτες

                               συνέχεια...

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Β Γυμνασίου: "πάσχει" η διατύπωση της αρχής Αρχιμήδη;

Άρα η αρχή Αρχιμήδη θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: “η άνωση που δέχεται σώμα βυθισμένο σε υγρό που ισορροπεί, είναι ίση με το βάρος του υγρού που πράγματι εκτοπίζεται από το σώμα ή που φαίνεται ότι εκτοπίζεται από το σώμα ή που έχει όγκο όσο ο βυθισμένος όγκος του σώματος”

                                    συνέχεια...

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Γ Γυμνασίου: ερωτήσεις στις ταλαντώσεις

Μια κίνηση λέγεται περιοδική όταν επαναλαμβάνεται με ίδιο τρόπο (προφανώς και σε ίσα χρονικά διαστήματα)    Περιοδική κίνηση είναι η περιστροφή της Σελήνης γύρω από τη Γη, η κίνηση του αίματος μέσα στο σώμα ενός ανθρώπου, η κίνηση του νερού που συμμετέχει στην παλίρροια του Ευρίπου.

                                  συνέχεια...

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

Α Λυκείου: ορισμός φυσικού μεγέθους

ο ορισμός ενός φυσικού μεγέθους:

είναι πρωταρχική έννοια, εισάγεται,

δηλαδή, άμα τη εμφανίσει του

μεγέθους με τη βοήθεια ήδη

γνωστών μεγεθών

είναι αυθαίρετος, δηλαδή απόλυτης,

αλλά όχι καταχρηστικής, επιλογής

του ορίζοντος

δεν αποδεικνύεται

είναι ένας και μοναδικός

               συνέχεια...

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Α Γυμνασίου: πρακτικές μονάδες μέτρησης

Να καταγράψετε πρακτικές μονάδες μέτρησης για τα παρακάτω φυσικά μεγέθη:

μήκος (π.χ. δάκτυλος, βήμα, παλάμη)

μάζα (π.χ. δισκίο, τσουβάλι, χούφτα)

χρόνος (π.χ. σφυγμός, μήνας, εβδομάδα)

όγκος (π.χ. κουτάλι, βαρέλι, ποτήρι)

                    συνέχεια...

Κυριακή 5 Μαρτίου 2023

Γ Λυκείου: Εργαστηριακή άσκηση, φάσματα

τοποθετούμε τη λυχνία στην κατάλληλη υποδοχή του τροφοδοτικού

θέτουμε σε λειτουργία το τροφοδοτικό και αυξάνουμε αργά την ισχύ ώσπου να φωτοβολήσει η λυχνία

παρατηρούμε με το φασματόμετρο το φάσμα και καταγράφουμε, αν αυτό είναι δυνατόν, το χρώμα, το μήκος κύματος και την ενέργεια μιας φασματικής γραμμής

                                  συνέχεια...

Γ Λυκείου: Εργαστηριακή άσκηση, αυτεπαγωγή

για να επιτυγχάνει το πείραμα, ώστε η φωτοβολία του λαμπτήρα να είναι μεγαλύτερη τη στιγμή που ανοίγουμε το κύκλωμα, θα πρέπει η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει αρχικά τότε, δηλαδή η ένταση που διέρρεε το πηνίο, να είναι μεγαλύτερη από όση τον διέρρεε πριν

δεν γίνεται αντιληπτό, αλλά η φορά της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον λαμπτήρα μετά, είναι αντίθετης φοράς με την ένταση που τον διαρρέει πριν

η συσκότιση είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση

                   συνέχεια...

Γ Λυκείου: Υπολογισμός χρόνου σε ταλάντωση

Να βρεθεί ο χρόνος από τη στιγμή που το σώμα: βρίσκεται στη θέση 1 απομακρυνόμενο από τη θέση ισορροπίας του, μέχρι να βρεθεί στη θέση 2 απομακρυνόμενο, βρίσκεται στη θέση 1 απομακρυνόμενο από τη θέση ισορροπίας του, μέχρι να βρεθεί στη ίδια θέση επιστρέφον προς αυτήν, βρίσκεται στη θέση 2 επιστρέφον προς τη θέση ισορροπίας του, μέχρι να βρεθεί στη θέση 1 επίσης επιστρέφον

                          συνέχεια...