Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: αλλαγές κατάστασης

Ένα σώμα βρίσκεται αρχικά σε στερεή κατάσταση. 
Με τη βοήθεια πηγής θερμότητας αρχίζουμε να προσφέρουμε στο σώμα θερμότητα με σταθερό ρυθμό ώσπου να μετατραπεί σε αέριο.

Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Α΄ Λυκείου: μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης

η επιλογή ενός οργάνου μέτρησης, από πολλά που τυχόν διαθέτουμε, για τη μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους, γίνεται με βασικά κριτήρια το εύρος των ενδείξεών του, την ακρίβειά του και τη λειτουργικότητά του

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: είδωλο

Ονοματίζουμε τα “ακραία” σημεία του αριθμού.
Βρίσκουμε το συμμετρικό κάθε σημείου ως προς τον καθρέφτη που είναι και το είδωλό του και το ονοματίζουμε με το ίδιο, αλλά τονισμένο, γράμμα. 

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: γραμμική διαστολή

Προκαλούμε με θέρμανση την ίδια αύξηση της θερμοκρασίας για όλες τις ράβδους και παρατηρούμε ότι οι δείκτες που είναι στα άκρα τους αποκλίνουν από την αρχική κατακόρυφη θέση τους, γεγονός που δείχνει ότι οι ράβδοι ...

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ανάκλαση του φωτός

α. η προσπίπτουσα ακτίνα σε ένα καθρέφτη, η ανακλώμενη απ’ αυτόν και η κάθετη στο σημείο πρόσπτωσης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και
β. η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης

                          

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Πρόχειρο διαγώνισμα στη Φυσική Β΄Γυμνασίου: ενέργεια

  Μια μικρή μπάλα εκτοξεύεται  κατακόρυφα προς τα πάνω από το έδαφος με αρχική ταχύτητα 10m/s.
Να βρεθεί το μέγιστο ύψος στο οποίο θα φθάσει.

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: εκλείψεις

Έκλειψη Ηλίου είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ο Ήλιος παύει να φαίνεται σε μια περιοχή της Γης ενώ είναι μέρα. Αυτό συμβαίνει όταν ανάμεσα σ’ αυτήν την περιοχή και στον Ήλιο βρίσκεται η Σελήνη η οποία και τον “κρύβει”...

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: ενέργειες

Σώμα μάζας m=2kg βρίσκεται σε ύψος h=0.5m πάνω από το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς και κινείται με ταχύτητα υ=5m/s.
Να βρεθούν:
α. η κινητική του ενέργεια...

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: σκιά

Αν το πέτασμα είναι τοποθετημένο παράλληλα με το σώμα τότε το μήκος της σκιάς είναι τόσες φορές μεγαλύτερο από το μήκος του σώματος όσες φορές η απόσταση του πετάσματος από την πηγή είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη απόσταση του σώματος.

Κυριακή 16 Μαρτίου 2014

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: κατακόρυφη βολή

Στην αρχή, επειδή η ταχύτητα της σφαίρας είναι προς τα πάνω, το ύψος στο οποίο βρίσκεται η σφαίρα αυξάνεται, άρα αυξάνεται και η δυναμική της ενέργεια και, επομένως, μειώνεται (κατά ίση ποσότητα) η κινητική της ενέργεια, άρα μειώνεται και το μέτρο της ταχύτητάς της το οποίο, και, γι αυτό, κάποτε, θα γίνει ίσο με μηδέν. 

Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Υποδειγματικά λυμένη η άσκηση 9 του σχολικού βιβλίου Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: κύματα

Έστω d1 η απόσταση του παρατηρητή από το ένα τοίχωμα, το κοντινό (Κ) και d2 η απόσταση από το άλλο τοίχωμα, το μακρινό (Μ). Επειδή η διάδοση του ήχου γίνεται ευθύγραμμα ομαλά ισχύουν...

Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: κινητική ενέργεια

Ποια μεταβολή θα πάθει η κινητική ενέργεια ενός σώματος αν:
α. η μάζα του διπλασιαστεί
β. η ταχύτητά του διπλασιαστεί
γ. και η μάζα του και η ταχύτητά του διπλασιαστεί
Απάντηση
α. θα διπλασιαστεί, β. θα τετραπλασιαστεί,    
γ. θα οκταπλασιαστεί

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: βαρυτική ενέργεια

Βαρυτική δυναμική ενέργεια (ή δυναμική ενέργεια βαρύτητας) λέγεται η ενέργεια που έχει ένα σώμα επειδή βρίσκεται στο πεδίο βαρύτητας της Γης (ή άλλου πλανήτη).
βαρυτική ενέργεια

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ήχος

Ηχητικά κύματα (ή απλά ήχος) ονομάζονται τα μηχανικά κύματα που μπορούν να ερεθίσουν το αυτί φυσιολογικού ανθρώπου και να προκαλέσουν την αίσθηση της ακοής. 
 Η συχνότητα των ηχητικών κυμάτων κυμαίνεται ανάμεσα στα 20Hz και στα 20000Hz.

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: έργο δύναμης

Κιβώτιο βάρους w=20N μεταφέρεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, κατά Δx=5m, με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F=10Ν και τριβής T=6Ν.
Να βρεθεί το έργο... 

Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: κύματα

Ένας παρατηρητής αφήνει να πέσουν πέτρες σε ένα σημείο της επιφάνειας μιας ήρεμης λίμνης, η μία μετά την άλλη, με σταθερό ρυθμό, και παρατηρεί ότι μια σημαδούρα που βρίσκεται σε απόσταση 2m από το σημείο αυτό αρχίζει να ταλαντώνεται...

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: μήκος κύματος


Στα εγκάρσια κύματα το μήκος κύματος είναι ίσο με:
    ·      την απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά όρη
    ·      την απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές κοιλάδες