Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

είσοδος-έξοδος σε πεπερασμένο μαγνητικό πεδίο


Πλαίσιο σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου κατασκευασμένο από χάλκινο σύρμα σταθερής διατομής, αρχίζει να εισέρχεται τη χρονική στιγμή μηδέν σε περιοχή όπου υπάρχει πεπερασμένο ομογενές μαγνητικό πεδίο, με τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. Να βρεθούν και να σχεδιαστούν σε συνάρτηση με τον χρόνο από την έναρξη του φαινομένου μέχρι να εξέλθει από το πεδίο ολόκληρο το πλαίσιο: α. η τάση από επαγωγή και η τάση στον αγωγό ΒΓ, β. η τάση από επαγωγή και η τάση στον αγωγό ΑΔ...


Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019

θα 'πρεπε να πανηγυρίζω, ίσως, αλλά δεν...

το τεύχος Α της νέας ύλης της Γ΄ Λυκείου είναι τμήμα από το βιβλίο της Β΄ Λυκείου, στη συγγραφική ομάδα του οποίου ήμουν μέλος, αλλά δεν πανηγυρίζω για δύο, βασικά, λόγους: πρώτον διότι τα τελευταία 18 χρόνια, η πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε από συγγραφικές ομάδες και άλλες, σχετικές, επιτροπές για την υλοποίηση της, κατ' αρχήν, θετικής φιλοσοφίας του “πολλαπλού” βιβλίου, ακυρώθηκε, έναν, μόλις χρόνο μετά την εφαρμογή της, με συνέπεια αξιόλογες εργασίες συναδέλφων...


Κυριακή 18 Αυγούστου 2019

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε κινούμενο πλαίσιοΑγώγιμο πλαίσιο σχήματος ισοσκελούς τριγώνου με πλευρές ΑΟ=ΒΟ=l και γωνία κορυφής 2φ βρίσκεται σε περιοχή όπου δεξιά από μια διαχωριστική ευθεία υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο, μεγάλου εύρους, μαγνητικής επαγωγής Β κάθετης στο επίπεδο του πλαισίου... Σάββατο 17 Αυγούστου 2019

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο


Αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο έχει ακτίνα Α και παρουσιάζει αντίσταση ανά μονάδα μήκους λ. Κάποια χρονική στιγμή, που θεωρείται αρχή μέτρησης του χρόνου, δημιουργείται στο εσωτερικό του πλαισίου ομογενές μαγνητικό πεδίο, που η μαγνητική επαγωγή του Β είναι κάθετη στην επιφάνεια του πλαισίου και μεταβάλλεται με τον χρόνο t σύμφωνα με την εξίσωση Β=μt.
Το μαγνητικό πεδίο είναι περιορισμένο και συμμετρικό σε σχέση... 

Τρίτη 13 Αυγούστου 2019

Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή στον “χειρότερο” αγωγό


Ο επίπεδος αγωγός ΑΒ...Ω, ο ...“χειρότερος”, περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από σημείο Ο του επιπέδου του. Στην περιοχή υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο, μαγνητικής επαγωγής Β, κάθετης στο επίπεδό του.
Να βρεθεί η ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή που αναπτύσσεται στον αγωγό.


Κυριακή 11 Αυγούστου 2019

Τάση από επαγωγή στα άκρα αγωγού στρεφομένου μέσα σε μαγνητικό πεδίο

Ευθύγραμμος μεταλλικός αγωγός μήκους βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής Β και περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από το ένα άκρο του, με τρόπο ώστε οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού περίου να τέμνουν κάθετα το επίπεδο κίνησής του. Να βρεθεί η τάση από επαγωγή που εμφανίζεται στα άκρα του.