Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

είσοδος-έξοδος σε πεπερασμένο μαγνητικό πεδίο


Πλαίσιο σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου κατασκευασμένο από χάλκινο σύρμα σταθερής διατομής, αρχίζει να εισέρχεται τη χρονική στιγμή μηδέν σε περιοχή όπου υπάρχει πεπερασμένο ομογενές μαγνητικό πεδίο, με τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. Να βρεθούν και να σχεδιαστούν σε συνάρτηση με τον χρόνο από την έναρξη του φαινομένου μέχρι να εξέλθει από το πεδίο ολόκληρο το πλαίσιο: α. η τάση από επαγωγή και η τάση στον αγωγό ΒΓ, β. η τάση από επαγωγή και η τάση στον αγωγό ΑΔ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου