Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

Ανάποδη βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

Από σημείο Α μεγάλου κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ, βάλλεται υπό γωνία θ σε σχέση με αυτό και στην “τομή” του, δηλαδή πάνω στο κατακόρυφο επίπεδο που το τέμνει κάθετα, σώμα μικρών διαστάσεων με αρχική ταχύτητα υ και με τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. Το σώμα συναντά το κεκλιμένο επίπεδο σε σημείο Β.

Να βρεθούν:

α. ο χρόνος κίνησης του σώματος

β. η απόσταση s ανάμεσα στα σημεία Α και Β

γ. ο χρόνος κίνησης του σώματος td ώσπου αυτό να βρεθεί στη μέγιστη απόσταση από το κεκλιμένο επίπεδο

δ. η μέγιστη απόσταση d από το κεκλιμένο επίπεδο

ε. η σχέση των γωνιών θ και φ ώστε το σώμα να φθάσει στο σημείο Β κάθετα με το κεκλιμένο επίπεδο

στ. η ταχύτητα του σώματος όταν αυτό φθάνει στο σημείο Β κάθετα με το κεκλιμένο επίπεδο

                   συνέχεια...

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Τυχαία βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

Από σημείο Α μεγάλου κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ, βάλλεται υπό γωνία θ σε σχέση με αυτό και στην “τομή” του, δηλαδή πάνω στο κατακόρυφο επίπεδο που το τέμνει κάθετα, σώμα μικρών διαστάσεων με αρχική ταχύτητα υ. Το σώμα συναντά το κεκλιμένο επίπεδο σε σημείο Β.

Α. Να βρεθούν:

α. ο χρόνος κίνησης του σώματος

β. η απόσταση s ανάμεσα στα σημεία Α και Β

Β. Να επαληθευτούν οι τιμές που βρέθηκαν:

α. για οριζόντια βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

β. για κάθετη βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

                  συνέχεια...

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Κάθετη βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

Από σημείο Α μεγάλου κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ, βάλλεται κάθετα σε αυτό σώμα μικρών διαστάσεων με αρχική ταχύτητα υ. Το σώμα συναντά το κεκλιμένο επίπεδο σε σημείο Β. Να βρεθούν: α. ο χρόνος κίνησης του σώματος  β. η απόσταση s ανάμεσα στα σημεία Α και Β.

                        συνέχεια...


Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Οριζόντια βολή σε κεκλιμένο επίπεδο

Από σημείο Α μεγάλου κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ, βάλλεται οριζόντια σώμα μικρών διαστάσεων.   Η αρχική ταχύτητα υ του σώματος, άρα και η τροχιά του, είναι πάνω στο κατακόρυφο επίπεδο που τέμνει κάθετα το κεκλιμένο. Το σώμα συναντά το κεκλιμένο επίπεδο σε σημείο Β.

Να βρεθούν:

α. ο χρόνος κίνησης του σώματος

β. η απόσταση s ανάμεσα στα σημεία Α και Β

                          συνέχεια...


Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020

Οι “δέκα εντολές” για μια καλή πορεία στο Γυμνάσιο

    Παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή τον καθηγητή μου στην τάξη και προσπαθώ να αποκομίσω όσο γίνεται περισσότερες γνώσεις απ’ αυτόν.
    Συμμετέχω στο μάθημα δίνοντας όσο μπορώ πιο σωστές απαντήσεις, διδάσκομαι και από τα λάθη μου και προσπαθώ να μην τα επαναλάβω...

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020

Δύο κυκλικά πλαίσια

Δύο κυκλικά πλαίσια το “μπλε” και το “κόκκινο”, με ακτίνες α και 2α αντίστοιχα, είναι κατασκευασμένα από το ίδιο σύρμα, που παρουσιάζει σταθερή αντίσταση ανά μονάδα μήκους λ, και έχουν τοποθετηθεί με τρόπο ώστε τα κέντρα τους και τα επίπεδά τους να ταυτίζονταιΚάποια χρονική στιγμή, που θεωρείται αρχή μέτρησης του χρόνου, δημιουργείται σε ολόκληρο το εσωτερικό του μπλε πλαισίου, και μόνο εκεί, ομογενές μαγνητικό πεδίο, που η έντασή του Β είναι κάθετη στην επιφάνεια του πλαισίου και μεταβάλλεται με τον χρόνο t σύμφωνα με την εξίσωση Β=νt, όπου ν θετική σταθερά...

                           συνέχεια...

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

Αιρετικά διαγράμματα


Ένα κινητό, που θεωρείται υλικό σημείο, ξεκινάει τη χρονική στιγμή 0, από το σημείο Ο και κινείται με σταθερή ταχύτητα 10
m/s “κατά κείθε” επί χρόνο 3s, στη συνέχεια παραμένει ακίνητο επί χρόνο 1s, και στη συνέχεια κινείται “κατά δώθε” με ταχύτητα 20m/s επί χρόνο 2s.

Να σχεδιαστούν σε συνάρτηση με τον χρόνο:

α. η ταχύτητά του

β. η θέση του

                            συνέχεια...

                             


Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Εργαστηριακή Άσκηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις

η επιτυχία των πειραματικών δραστηριοτήτων είναι μεγαλύτερη όταν γίνεται χρήση της ηλεκτροστατικής μηχανής και όταν είναι μικρή η υγρασία της ατμόσφαιρας

αντί για πλαστικό χάρακα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, εάν διαθέτουμε, ράβδο από εβονίτη ή γυαλί

                   συνέχεια...