Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020

Δύο κυκλικά πλαίσια

Δύο κυκλικά πλαίσια το “μπλε” και το “κόκκινο”, με ακτίνες α και 2α αντίστοιχα, είναι κατασκευασμένα από το ίδιο σύρμα, που παρουσιάζει σταθερή αντίσταση ανά μονάδα μήκους λ, και έχουν τοποθετηθεί με τρόπο ώστε τα κέντρα τους και τα επίπεδά τους να ταυτίζονταιΚάποια χρονική στιγμή, που θεωρείται αρχή μέτρησης του χρόνου, δημιουργείται σε ολόκληρο το εσωτερικό του μπλε πλαισίου, και μόνο εκεί, ομογενές μαγνητικό πεδίο, που η έντασή του Β είναι κάθετη στην επιφάνεια του πλαισίου και μεταβάλλεται με τον χρόνο t σύμφωνα με την εξίσωση Β=νt, όπου ν θετική σταθερά...

                           συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου