Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (τριβή)

η τριβή φαίνεται κατ’ αρχήν σαν “κακή” δύναμη διότι προκαλεί φθορές σωμάτων και απώλειες ενέργειας, όμως η παρουσία της είναι απολύτως απαραίτητη σε όλες τις δραστηριότητες, αφού χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα όπως π.χ. να περπατήσουμε, να...

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου (ηλεκτρικό ρεύμα)

            ο ορισμός ενός φυσικού μεγέθους είναι πρωταρχική έννοια και δεν έχει ανάγκη απόδειξης.
η φράση “μια διατομή” ισοδυναμεί, λόγω της αρχής διατήρησης του φορτίου, με τη φράση “κάθε διατομή”.
η ένταση του ρεύματος εκφράζει το φορτίο που περνάει από μια διατομή του αγωγού σε ένα δευτερόλεπτο.

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Υπολογισμός του ύψους λόφου


Δύο παρατηρητές Α και Β που βρίσκονται σε μια πεδιάδα θέλοντας να υπολογίσουν το ύψος ενός λόφου που βρίσκεται ανάμεσά τους, πραγματοποιούν το παρακάτω πείραμα: ο παρατηρητής Α ρίχνει μια φωτοβολίδα κατακόρυφα προς τα πάνω και ο παρατηρητής Β μόλις βλέπει τη φωτοβολίδα που έριξε ο Α ρίχνει κι αυτός μια φωτοβολίδα…

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

Πρόχειρο διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄Γυμνασίου (ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις)

(Σ) Με τη βοήθεια σώματος φορτισμένου με φορτίο -10nC φορτίζουμε ένα, αρχικά, αφόρτιστο σώμα με επαφή.
Αν μετά τη φόρτιση το φορτίο του πρώτου σώματος είναι -4nC τότε το φορτίο του άλλου είναι:

α. +4nC     β. -4nC      γ. +6nC      δ. -6nC

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου (δυνάμεις)


Τα χαρακτηριστικά μιας δύναμης είναι:
·           το σημείο εφαρμογής (το σημείο του σώματος στο οποίο εφαρμόζεται η δύναμη )
·           η διεύθυνση (η ευθεία πάνω στην οποία ενεργεί η δύναμη)
·           η φορά (η φορά κατά την οποία τείνει να κινήσει ή να παραμορφώσει το σώμα η δύναμη), και  το μέτρο της