Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων

 Η συνισταμένη δύο ομόρροπων δυνάμεων έχει:

ίδιο σημείο εφαρμογής με τις δύο δυνάμεις

ίδια διεύθυνση με τις δύο δυνάμεις

ίδια φορά με τις δύο δυνάμεις

μέτρο ίσο με το άθροισμα των μέτρων των δύο δυνάμεων

Η συνισταμένη δύο αντίροπων δενάμεων έχει: 

ίδιο σημείο εφαρμογής με τις δύο δυνάμεις...

       συνέχεια...

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ Λυκείου: μέτρηση της ταχύτητας του ήχου

Χρήσιμα όργανα και υλικά

διαπασών με ιππέα

προχοϊδα

θερμόμετρο

βάση στήριξης

ράβδος στήριξης

λαβίδες

μεταλλικοί σύνδεσμοι

υπερμαγγανικό κάλιο

γυάλινο ποτήρι

ξύλινο μέτρο 

                  συνέχεια...