Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

Όλες οι περιπτώσεις υπολογισμού χρόνου στις ταλαντώσεις

Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο χρονικών στιγμών, δεν εξαρτάται από τη χρονική στιγμή που επελέγη ως αρχή μέτρησής τους. 

Όλες οι περιπτώσεις, όπου ζητείται χρόνος (χρονικό διάστημα) σε ταλάντωση, αντιμετωπίζονται με την επίλυση μιας, μόνο, τριγωνομετρικής εξίσωσης και μόνο στο 1ο ή στο 2ο τεταρτημόριο, (που είναι περισσότερο “φιλική”) αν το κινητό απομακρύνεται από τη θέση ισορροπίας του ή επιστρέφει σ’ αυτήν αντίστοιχα.

                      συνέχεια...