Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τετραμήνου στη Φυσική Β΄ Γυμνασίου

Το φορτηγό της εικόνας βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1=10s στη θέση που φαίνεται δεξιά και τη χρονική στιγμή t2=17s στη θέση που φαίνεται αριστερά
Να βρείτε: α. το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κατά την κίνηση του φορτηγού από την αρχική μέχρι την τελική θέση
β. τη μετατόπιση του φορτηγού κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα
γ. τη μέση ταχύτητα του φορτηγού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα


Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Γ Λυκείου: είσοδος-έξοδος σε πεπερασμένο μαγνητικό πεδίο


Πλαίσιο σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου κατασκευασμένο από χάλκινο σύρμα σταθερής διατομής, αρχίζει να εισέρχεται τη χρονική στιγμή μηδέν σε περιοχή όπου υπάρχει πεπερασμένο ομογενές μαγνητικό πεδίο, με τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. Να βρεθούν και να σχεδιαστούν σε συνάρτηση με τον χρόνο από την έναρξη του φαινομένου μέχρι να εξέλθει από το πεδίο ολόκληρο το πλαίσιο: 
α. η τάση από επαγωγή και η τάση στον αγωγό ΒΓ
β. η τάση από επαγωγή και η τάση στον αγωγό ΑΔ...


Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

Ερωτήσεις Φυσικής Β΄Γυμνασίου: βάρος


Πού βρίσκεται το κέντρο βάρους ομογενούς σώματος που έχει σχήμα δακτυλίου;
Απάντηση: στο κέντρο του δακτυλίου (δηλαδή έξω από το σώμα !) αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι το βάρος είναι η συνισταμένη των στοιχειωδών (των επί μέρους) βαρών των μικρών τμημάτων από τα οποία συναποτελείται το σώμα, που, ως συνισταμένη, επιτρέπεται να μην ανήκει στο σώμα, διότι δεν είναι πραγματική δύναμη.


Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019

Ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό κύκλωμα


Αν κλείσουμε τον διακόπτη του κυκλώματος που φαίνεται στην εικόνα:
α. η πηγή θα δημιουργήσει ηλεκτρόνια και θα τα θέσει σε κίνηση
β. θα περάσει ρεύμα πρώτα από την πηγή και μετά από το λαμπάκι
γ. θα περάσει ρεύμα ταυτόχρονα από την πηγή, από τον διακόπτη και από το λαμπάκι
δ. το κύκλωμα από ανοιχτό θα γίνει κλειστό

Ερωτήσεις Φυσικής Β Γυμνασίου: δυνάμεις


το σημείο εφαρμογής μιας δύναμης είναι πάντα σημείο του σώματος που την δέχεται (και όχι που την ασκεί)
στην ίδια εικόνα όλες οι δυνάμεις είναι υποχρεωτικά σχεδιασμένες με την ίδια κλίμακα (επομένως μια δύναμη που φαίνεται κάποιες φορές μεγαλύτερη από μια άλλη είναι τόσες φορές, κιόλας, και αντιστρόφως)