Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Πρόχειρο διαγώνισμα 1ου τετραμήνου στη Φυσική Β΄ Γυμνασίου

Το φορτηγό της εικόνας βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1=10s στη θέση που φαίνεται δεξιά και τη χρονική στιγμή t2=17s στη θέση που φαίνεται αριστερά
Να βρείτε: α. το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κατά την κίνηση του φορτηγού από την αρχική μέχρι την τελική θέση
β. τη μετατόπιση του φορτηγού κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα
γ. τη μέση ταχύτητα του φορτηγού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου