Τρίτη 17 Ιουλίου 2012

Συνδεσμολογία “άπειρων” πυκνωτών


Δίνεται η συνδεσμολογία των “άπειρων” πυκνωτών.
Να βρεθεί η ισοδύναμη χωρητικότητα Cολ μεταξύ των σημείων Α και Β.
Όλοι οι πυκνωτές έχουν την ίδια χωρητικότητα C.Συνδεσμολογία “άπειρων” αντιστατών


Δίνεται η συνδεσμολογία των “άπειρων” αντιστατών. 
Να βρεθεί η ισοδύναμη αντίσταση Rολ μεταξύ των σημείων Α και Β.
Όλοι οι αντιστάτες παρουσιάζουν την ίδια αντίσταση R.