Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: κινήσεις

Ένα επιβατικό αυτοκίνητο και ένα φορτηγό κινούνται σε ευθύγραμμο τμήμα της Εθνικής οδού, προς την ίδια κατεύθυνση, με σταθερές ταχύτητες 30m/s και 20m/s αντίστοιχα.
Να βρείτε:
α. μετά από πόσο χρόνο το επιβατικό θα φθάσει το φορτηγό  β. τη μετατόπιση κάθε οχήματος μέχρι τότε


Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Πρόχειρο διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

   
 Να διατυπώσετε την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.
             Είναι δυνατόν ένα σώμα Α να έλκει ένα θετικά φορτισμένο σώμα Β, αλλά και ένα αρνητικά φορτισμένο σώμα Γ; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: μελέτη ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

Χρήσιμα όργανα και υλικά
ηλεκτρικό τραινάκι
ηλεκτρικός χρονομετρητής 
μπαταρίες
χαρτοταινία
υποδεκάμετρο
σφιγκτήρας  
συγκολλητική ταινία
χαρτί μιλλιμετρέ 

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: όργανα μετρήσεων

Το αμπερόμετρο μετράει, κατ’ αρχήν, την ένταση του ρεύματος που περνάει από μέσα του και (λόγω της αρχής διατήρησης του φορτίου) και την ένταση του ρεύματος κάθε αγωγού που είναι συνδεδεμένος σε σειρά με αυτό.

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

Ερωτήσεις θεωρίας Φυσικής Β΄ Γυμνασίου με απάντηση: ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Οι θέσεις ενός αυτοκινήτου για διάφορες χρονικές στιγμές φαίνονται στην εικόνα (χρονοφωτογραφία).
Να δικαιολογήσετε με τρεις τρόπους ότι η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλή.
Να συμπληρώσετε πίνακα τιμών της θέσης του αυτοκινήτου για διάφορες χρονικές στιγμές...   
                     συνέχεια...                                    

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016

Απαντήσεις στις επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο

(Σ, Λ) Δύο σώματα έλκονται με ηλεκτρική δύναμη όταν:
α. το πρώτο είναι φορτισμένο θετικά και το δεύτερο αρνητικά 
β. το πρώτο είναι φορτισμένο θετικά και το δεύτερο είναι αφόρτιστο
γ. το πρώτο είναι φορτισμένο αρνητικά και το δεύτερο θετικά 
δ. το πρώτο είναι φορτισμένο αρνητικά και το δεύτερο είναι αφόρτιστο

Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016

Υποδειγματικά λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: το φορτηγό

Το φορτηγό που φαίνεται στην εικόνα, και που θεωρείται ως υλικό σημείο εκεί που σημειώνεται η κουκίδα, βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1=10s στη θέση που φαίνεται δεξιά και τη χρονική στιγμή t2=17s στη θέση που φαίνεται αριστερά. Να βρείτε...