Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου


Το αυτοκίνητο που φαίνεται στην εικόνα κινήθηκε προς τα πίσω.
Να βρείτε (η κλίμακα είναι σε μέτρα):
Α. την αρχική και την τελική του θέση
Β. τη μετατόπισή του


Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη


Κιβώτιο μεταφέρεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο κατά 5m, με την επίδραση οριζόντιας δύναμης 20Ν και τριβής 10Ν. 
Να βρεθεί το έργο:
α. της οριζόντιας δύναμης
β. της τριβής   γ. του βάρους του κιβωτίου και
δ. της κάθετης αντίδρασης του επιπέδου


Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη


Τρείς αντιστάτες συνδέονται με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα.
Αν ο τρίτος αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι3=2Α, να βρεθούν:
α. η τάση V3 στα άκρα του
β. η τάση V2 στα άκρα του δεύτερου αντιστάτη και η ένταση Ι2 του ρεύματος που τον διαρρέει
ε. η ολική αντίσταση R του συστήματος όλων των αντιστατών...

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη


Οι θέσεις ενός αυτοκινήτου για διάφορες χρονικές στιγμές φαίνονται στην εικόνα. Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε ότι η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλή;
Απάντηση
1ος τρόπος: βρίσκοντας ότι σε κάθε περίπτωση σε ίσους χρόνους
οι μετατοπίσεις του είναι ίσες π.χ. κατά το χρονικό διάστημα 0,1s έως 0,4s, που είναι ίσο με 0,3s, η μετατόπιση είναι +8m-(+2m)=+6m και
κατά το χρονικό διάστημα 0,2s έως 0,5s που είναι επίσης ίσο με 0,3s
η μετατόπιση είναι +8m-(+2m)=+6m,

όση δηλαδή και προηγουμένως

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης


πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα
θέτουμε σε λειτουργία τον ηλεκτρομαγνήτη και ρυθμίζοντας το μήκος του ελατηρίου επιτυγχάνουμε τη δημιουργία διαμήκους στασίμου κύματος
μετράμε το μήκος L του ελατηρίου σ’ αυτή τη θέση και προσδιορίζουμε το πλήθος k των δημιουργημένων ατράκτων
υπολογίζουμε το μήκος κύματος λ και την ταχύτητα διάδοσης c του διαμήκους κύματος στο ελατήριο

Απαντήσεις στις Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη


(Σ) Για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει έναν καταναλωτή και της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του συνδέονται μ ’αυτόν:
α. το αμπερόμετρο παράλληλα και το βολτόμετρο σε σειρά
β. και τα δύο όργανα σε σειρά
γ. και τα δύο όργανα παράλληλα
δ. το αμπερόμετρο σε σειρά και το βολτόμετρο παράλληλα

Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Απαντήσεις στις Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη

(Σ) Το σημείο εφαρμογής μιας δύναμης είναι:
α. μερικές φορές σημείο του σώματος που την ασκεί
β. μερικές φορές σημείο του σώματος που τη δέχεται
γ. πάντα σημείο του σώματος που την ασκεί
δ. πάντα σημείο του σώματος που τη δέχεται


Κυριακή 20 Μαΐου 2018

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη


(Σ) Για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει έναν καταναλωτή και της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του συνδέονται μ ’αυτόν:
α. το αμπερόμετρο παράλληλα και το βολτόμετρο σε σειρά
β. και τα δύο όργανα σε σειρά
γ. και τα δύο όργανα παράλληλα
δ. το αμπερόμετρο σε σειρά και το βολτόμετρο παράλληλα


Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄Γυμνασίου: επανάληψη

(Σ) Το σημείο εφαρμογής μιας δύναμης είναι:
α. μερικές φορές σημείο του σώματος που την ασκεί
β. μερικές φορές σημείο του σώματος που τη δέχεται
γ. πάντα σημείο του σώματος που την ασκεί
δ. πάντα σημείο του σώματος που τη δέχεται

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: νόμος θερμιδομετρίας


α. η μεταβολή της θερμοκρασίας ενός σώματος είναι ανάλογη της ποσότητας της θερμότητας που μεταφέρεται προς (ή από) αυτό

β. η ποσότητα της θερμότητας που απαιτείται για ορισμένη μεταβολή της θερμοκρασίας ενός σώματος είναι ανάλογη της μάζας του 

γ. η ποσότητα της θερμότητας που απαιτείται για ορισμένη μεταβολή της θερμοκρασίας δύο σωμάτων ίδιας μάζας εξαρτάται από το υλικό κατασκευής των σωμάτων

Τρίτη 15 Μαΐου 2018

Επιλεγμένες Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: κλίμακες θερμοκρασίας


Ο Κέλσιος (Celsius) όρισε ως μηδέν βαθμούς της κλίμακάς του (0οC) τη θερμοκρασία στην οποία λιώνει ο (προερχόμενος από απεσταγμένο νερό) πάγος (με προϋπόθεση ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με 1Atm) και ως εκατό βαθμούς (100ο C) τη θερμοκρασία στην οποία βράζει το (απεσταγμένο) νερό (με την ίδια προϋπόθεση) και χώρισε το διάστημα μεταξύ αυτών των ενδείξεων σε 100 ίσα μέρη που το κάθε ένα είναι ίσο με 1ο C, που είναι και η μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας σ’ αυτήν την κλίμακα.

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης: φαινομένη μετατόπιση


ο γλάρος βλέπει τη σαρδέλα πιο κοντά του, από όσο πραγματικά είναι, και … “πανηγυρίζει”, διότι θεωρεί ότι έχει εύκολη λεία… και η σαρδέλα βλέπει το γλάρο πιο μακριά της, από όσο πραγματικά είναι, και …“πανηγυρίζει” επίσης, διότι θεωρεί ότι δεν κινδυνεύει και πολύ…, οπότε και πιστοποιείται του λόγου το αληθές, ότι δηλαδή σε πάρα πολλές περιπτώσεις “τα φαινόμενα απατούν”…

Κυριακή 13 Μαΐου 2018

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: γραμμική διαστολή


Καίγοντας ποσότητα οινοπνεύματος, που βρίσκεται σε ειδικό αυλάκι κάτω από τις ράβδους, προκαλούμε την ίδια, για όλες τις ράβδους, αύξηση της θερμοκρασίας και παρατηρούμε ότι οι δείκτες που είναι στα άκρα τους αποκλίνουν από την αρχική κατακόρυφη θέση τους, αλλά με διαφορετική γωνία, γεγονός που δείχνει ότι οι ράβδοι διαστέλλονται, αλλά κατά διαφορετική ποσότητα, άρα η διαστολή εξαρτάται και από το υλικό κατασκευής τους.

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: φακοί


    πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα και παρατηρούμε το είδωλο της φλόγας του κεριού για διάφορες τιμές της απόστασής της από τον φακό (μεγαλύτερες από την εστιακή απόσταση)
    όταν η απόσταση της φλόγας από τον φακό είναι διπλάσια της εστιακής περιγράφουμε το είδωλό της, μετράμε την απόστασή του από το φακό και τη συγκρίνουμε με αυτή που προκύπτει από τη γεωμετρική κατασκευή του

Τετάρτη 9 Μαΐου 2018

Πρόχειρο διαγώνισμα στη Φυσική Β΄ Γυμνασίου: ενέργεια


Κιβώτιο βάρους 20Ν μετατοπίζεται οριζόντια προς τα δεξιά κατά 10m, με την επίδραση δύναμης 5Ν οπότε:

i. (Σ) το έργο που παράγει η δύναμη είναι:

α. 200J   β. 100J      γ. 50J  δ. 0J
i i. (Σ) το έργο που παράγει το βάρος είναι:
α. 200J    β. 100J    γ. 50J    δ. 0J


Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: φακοί


Κυρία εστία ενός συγκλίνοντος φακού λέγεται το σημείο από το οποίο περνούν, μετά τη διάθλασή τους στον φακό, ακτίνες παράλληλες με τον κύριο άξονά του (και όχι απλά παράλληλες όπως αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο). Εστιακή απόσταση λέγεται η απόσταση της κυρίας εστίας από το κέντρο του φακού. 


Κυριακή 6 Μαΐου 2018

Επιλεγμένες ερωτήσεις με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: κατακόρυφη βολή


Στην αρχή, επειδή η ταχύτητα της σφαίρας είναι προς τα πάνω, το ύψος στο οποίο βρίσκεται η σφαίρα αυξάνεται, άρα αυξάνεται και η δυναμική της ενέργεια και, επομένως, μειώνεται (κατά ίση ποσότητα) η κινητική της ενέργεια, ώστε το άθροισμα των δύο ενεργειών, δηλαδή η μηχανική ενέργεια, να παραμένει σταθερό, άρα μειώνεται και το μέτρο της ταχύτητάς της το οποίο, και, γι αυτό, κάποτε, θα γίνει ίσο με μηδέν. 

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ανάκλαση και διάθλαση

πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα φροντίζοντας ώστε η φωτεινή ακτίνα να διαδίδεται παράλληλα με τις βάσεις του ημικυλίνδρου και να τον συναντά στον άξονά του 
μετράμε τη γωνία πρόσπτωσης, τη γωνία ανάκλασης και τη γωνία διάθλασης
επαληθεύουμε τους νόμους ανάκλασης και διάθλασης
υπολογίζουμε το δείκτη διάθλασης του γυαλιού...

Τρίτη 1 Μαΐου 2018

Επιλεγμένη Άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: ενέργεια

Ένας γλάρος μάζας m=2kg πετά με ταχύτητα υ=10m/s, σε ύψος h=10m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Να βρεθούν:
α. η κινητική του ενέργεια Κ
β. η δυναμική του ενέργεια U
γ. η μηχανική του ενέργεια M
Η επιτάχυνση της βαρύτητας g να ληφθεί (για διευκόλυνση των πράξεων) ίση με 10m/s2
Επίπεδο αναφοράς να ληφθεί η επιφάνεια της θάλασσας.

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: διάθλαση


Γωνία πρόσπτωσης π ονομάζεται η γωνία που σχηματίζεται από τη προσπίπτουσα ακτίνα και την κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων στο σημείο πρόσπτωσης.
Γωνία διάθλασης δ ονομάζεται η γωνία που σχηματίζεται από τη διαθλώμενη ακτίνα και την κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων στο σημείο πρόσπτωσης.