Τρίτη 17 Απριλίου 2018

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: μηχανική ενέργειαΤι ονομάζεται μηχανική ενέργεια ενός σώματος;
Να γράψετε τον σχετικό τύπο και να διευκρινίσετε κάθε σύμβολό του
Απάντηση
Μηχανική ενέργεια ενός σώματος ονομάζεται το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας του σώματος Μ=Κ+U όπου  Μ η μηχανική, Κ η κινητική και U η δυναμική ενέργεια


Παρασκευή 13 Απριλίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: είδωλο


Να σχεδιαστεί το είδωλο του αριθμού 7 σε επίπεδο καθρέφτη.
Απάντηση
Ονοματίζουμε τα “ακραία” σημεία του αριθμού Α, Β, Γ…
Βρίσκουμε το συμμετρικό κάθε σημείου ως προς τον καθρέφτη που είναι και το είδωλό του και το ονοματίζουμε με το ίδιο, αλλά τονισμένο, γράμμα.
Ενώνουμε τα είδωλα μεταξύ τους τηρώντας τη σειρά που έχουν τα τονισμένα γράμματα, Α΄, Β΄, Γ΄…

Πέμπτη 12 Απριλίου 2018

Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ανάκλαση του φωτός


Γωνία πρόσπτωσης π ονομάζεται η γωνία που σχηματίζεται από την προσπίπτουσα στον καθρέφτη ακτίνα και από την κάθετη στον καθρέφτη στο σημείο προσπτώσεως και γωνία ανάκλασης α η γωνία που σχηματίζεται από την ανακλώμενη από τον καθρέφτη ακτίνα και από την κάθετη  στον καθρέφτη στο σημείο προστώσεως.

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: κινητική ενέργεια


Πώς υπολογίζουμε την κινητική ενέργεια ενός σώματος;    

Απάντηση 
Την κινητική ενέργεια ενός σώματος την υπολογίζουμε με τη βοήθεια της σχέσης: Κ=1/2m2
όπου Κ η κινητική ενέργεια του σώματος, m η μάζα του και υ η ταχύτητά του.

Διαθεματική προσέγγιση Γ΄ Γυμνασίου: ο Κουλεντιανός πύργος

Να βρείτε και να σημειώσετε σε χάρτη του νομού Λακωνίας τη θέση του Κουλεντιανού πύργου και, με τη βοήθεια της κλίμακας του χάρτη και των σημείων του ορίζοντα που σημειώνονται πάνω του, να προσδιορίσετε τη θέση του σε σχέση με τις σημαντικότερες κωμοπόλεις της περιοχής: Νεάπολη, Μονεμβασία, Μολάοι

Τρίτη 3 Απριλίου 2018

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: βαρυτική ενέργεια

Τη βαρυτική δυναμική ενέργεια ενός σώματος την υπολογίζουμε με τη βοήθεια της σχέσης: U=w.h     ή      U=m.g.h
όπου U η βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος, m η μάζα του, w το βάρος του, g η επιτάχυνση της βαρύτητας στον τόπο που βρίσκεται το σώμα και h το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώμα σε σχέση με το (οριζόντιο) επίπεδο αναφοράς.
συνέχεια...