Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Πρόχειρο διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

i. (Σ) το συνολικό φορτίο που έχουν ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο και ένα νετρόνιο είναι:
α.+1,6·10-19C β.+3,2·10-19C γ.-1,6·10-19C δ. 0
ii. (Σ) Το μέτρο της δύναμης με την οποία αλληλεπιδρούν δυο φορτισμένα σωματίδια είναι 0,9Ν. Αν η απόσταση μεταξύ των δύο σωματιδίων αυξηθεί τρεις φορές το μέτρο της δύναμης θα γίνει:
α. 0,1Ν β. 0,3Ν γ. 2,7Ν δ. 8,1ΝΕπιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: η αντιλόπη


Μια αντιλόπη, που βόσκει ήσυχα σε μια περιοχή της ζούγκλας, αλλά “έχει και το νου της”, αντιλαμβάνεται κάποια στιγμή την παρουσία ενός λιονταριού σε μικρή απόσταση από αυτήν, οπότε, φοβούμενη για τη ζωή της, ξεκινά να απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα 19m/s, ενώ ταυτόχρονα το λιοντάρι αρχίζει να την καταδιώκει με σταθερή ταχύτητα 20m/s...

Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: το επιβατικό και το φορτηγό


Ένα επιβατικό αυτοκίνητο και ένα φορτηγό κινούνται σε ευθύγραμμο τμήμα της Εθνικής οδού, προς την ίδια κατεύθυνση, με σταθερές ταχύτητες 20m/s και 15m/s αντίστοιχα.
Κάποια στιγμή οι θέσεις των δυο οχημάτων είναι αυτές που φαίνονται στην εικόνα.
Να βρείτε:
α. μετά από πόσο χρόνο το επιβατικό θα φθάσει το φορτηγό...
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

Εργαστηριακή δραστηριότητα Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: μελέτη ευθύγραμμης ομαλής κίνησης χωρίς κανένα όργανο


η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε πριν 15, περίπου, χρόνια στο προαύλιο του 1ου Γυμνασίου Ιλίου, χωρίς κανένα όργανο, με κινητό έναν μαθητή, με μονάδα μέτρησης μήκους το “πλακάκι” του προαυλίου, δηλαδή το μήκος του (συν το μικρού πάχους συνδετικό υλικό που υπάρχει ανάμεσά τους) και με μονάδα μέτρησης χρόνου το “τικ-τακ”, δηλαδή τον χρόνο ανάμεσα σε δυο διαδοχικούς χτύπους της καρδιάς

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Α΄ Γυμνασίου: μετρήσεις φυσικών μεγεθών


η επιλογή ενός οργάνου μέτρησης, από πολλά που τυχόν διαθέτουμε, για τη μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους, γίνεται με βασικά κριτήρια το εύρος των ενδείξεών του, την ακρίβειά του και τη λειτουργικότητά του
πριν τη χρήση των οργάνων μέτρησης πρέπει να έχουμε υπολογίσει πόση είναι η ένδειξη ανάμεσα σε δύο διαδοχικές υποδιαιρέσεις τους και σε μερικά να έχουμε ρυθμίσει το μηδέν της κλίμακάς τους
για τον περιορισμό των, τυχαίων, σφαλμάτων μέτρησης, συνιστάται η μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους να επαναλαμβάνεται μερικές φορές και να λαμβάνεται ως τιμή του η μέση τιμή των μετρήσεων 

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: μελέτη ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

    σταθεροποιούμε, με τη βοήθεια του σφιγκτήρα, τον ηλεκτρικό χρονομετρητή στο ένα άκρο του εργαστηριακού πάγκου
    κόβουμε ένα κομμάτι χαρτοταινία, περνάμε το ένα άκρο του μέσα από τον οδηγό του χρονομετρητή και το προσκολλάμε, με τη βοήθεια της συγκολλητικής ταινίας, στο πίσω μέρος του τραίνου, πραγματοποιώντας έτσι τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα
    θέτουμε σε λειτουργία πρώτα τον χρονομετρητή και μετά το τραίνο...


Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018

Απαντήσεις στις Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: ηλεκτρικό φορτίο


(Σ, Λ) Δύο μεταλλικές σφαίρες έχουν ίδιες ακτίνες και αρχικά είναι φορτισμένες με φορτίο +8nC η πρώτη και -2nC η δεύτερη. Αν φέρουμε, για λίγο, σε επαφή τις δύο σφαίρες και μετά τις απομακρύνουμε:
α. η πρώτη σφαίρα θα έχει φορτίο -8nC και η δεύτερη +2nC
β. η πρώτη σφαίρα θα έχει φορτίο +4nC και η δεύτερη -1nC
γ. και η πρώτη σφαίρα και η δεύτερη θα έχει φορτίο +3nC
δ. το ολικό φορτίο των δύο σφαιρών θα είναι +6nC

Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

Λυμένη άσκηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: το φορτηγό


Το φορτηγό που φαίνεται στην εικόνα (που θεωρείται ως υλικό σημείο εκεί που σημειώνεται η κουκίδα), βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1=5s στη θέση που φαίνεται δεξιά και τη χρονική στιγμή t2=12s στη θέση που φαίνεται αριστερά.

Να βρείτε:
α. το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κατά την κίνηση του φορτηγού από την αρχική μέχρι την τελική του θέση
β. την αρχική και την τελική του θέση...